Park Groot Schijn

Sigrid Spinnox
Aanleg Park Groot Schijn fase 3

In augustus 2022 beginnen de werken van de aanleg fase 3. De noordelijke zijde wordt heraangelegd. Het einde is voorzien voor zomer 2023. Hieronder vind je de plannen.

Ontwerp Natuurbeheerplan Park Groot Schijn

Samen met de verdere aanleg van Park Groot Schijn heeft de stad een ‘natuurbeheerplan’ voor het noordelijk deel van het park laten opmaken. Zo heeft de groendienst een duidelijk overzicht van alle onderhouds- en beheerswerkzaamheden die nodig zijn in het park.

Het plan is ingediend bij het Agentschap natuur en bos en je kon tot 31 augustus 2020 eventuele opmerkingen of bezwaren indienen. Kijk hier voor meer informatie.

Ontwerp Natuurbeheerplan Park Groot Schijn
Ontwerp Natuurbeheerplan Park Groot Schijn

juli 2020

Downloaden
Masterplan Park Groot Schijn

Het masterplan van ontwerpteam Maxwan Architects, 1010, Karres en Brands landschapsarchitecten en Goudappel Coffeng  legt het ruimtelijk kader vast voor het hele park aan de hand van ‘voegen en kamers’. De voegen vormen een padennetwerk in het park die zijn ingericht met gras, bomen, zitbanken, … . Ze reiken tot aan de randen van het park waar ze de entrees vormen. De groene voegen omsluiten de kamers van het park. De kamers zijn geprogrammeerde, functionele onderdelen van het park. Zo zijn er kamers voor sport, jeugd, de hondenscholen, het woonwagenpark, de volkstuinen. Binnen elke kamer is er een specifieke inrichting voorzien per activiteit.

Masterplan Park Groot Schijn
Masterplan Park Groot Schijn

Hier kan je het volledig document van het Masterplan Park Groot Schijn raadplegen.

Downloaden
Overzichtsplan Masterplan Park Groot Schijn
Overzichtsplan Masterplan Park Groot Schijn

Het masterplan op kaart.

Downloaden
Wandeling Masterplan
Wandeling Masterplan

Via deze wandeling kan je het volledige Masterplan op het terrein verkennen en ontdekken.

Downloaden
Van Masterplan tot uitvoerbaar ontwerp

Na het masterplan is er een opdracht uitgeschreven om een ontwerp te maken van de gebouwen en het landschap van het Park Groot Schijn. Het consortium Buur-Hosper-Bulk is nu samen met de stad, het district, de clubs, de verenigingen, de gebruikers en de buurtbewoners de plannen voor het park en zijn gebouwen concreet aan het uitwerken en aan het realiseren.

Hun eerste opdracht is om samen met alle partners vast te leggen welke onderdelen uit het masterplan Park Groot Schijn kunnen gerealiseerd worden met het huidige budget. Zo komen er vier sportvelden met in het midden een gebouw voor de voetbal- en korfbalclubs, een nieuw gebouw voor jeugdverenigingen en een jeugdcentrum en een Finse looppiste. Het park en de publieke ruimte wordt aangelegd samen met twee tijdelijke parkings.  Ook het woonwagenterrein wordt heringericht.

Hieronder kan u de wedstrijdfiche en infobundel van Buur-Hosper-Bulk uit 2013.

Ruimtelijk uitvoeringsplan Park Groot Schijn

Het juridisch kader van het Masterplan wordt gevormd door het RUP Ruggeveld – Boterlaar – Silsburg waarin de parkvisie en de functies voor het gebied via een intensief participatietraject is uiteen gezet. Het plan legt de bestemmingen vast en het belangrijkste uitgangspunt wordt gevormd door het ruimtelijk belang van de ‘Groene Vinger’ op niveau van het hele stadsgewest met daarin de Schijnvallei als ecologisch waardevol gebied. Het RUP heeft de volgende intenties:

  • Vrijwaren en herstellen van de vallei van de Koude beek
  • Verzekeren van een recreatiegebied
  • Creëren van een grote zone voor volkstuinen

RUP Ruggeveld-Silsburg
RUP Ruggeveld-Silsburg

Stedenbouwkundige voorschriften ruimtelijk uitvoeringsplan

Downloaden
RUP Ruggeveld-Silsburg
RUP Ruggeveld-Silsburg

Toelichtingsnota ruimtelijk uitvoeringsplan

Downloaden
RUP Ruggeveld-Silsburg
RUP Ruggeveld-Silsburg

Bestemmingsplan ruimtelijke uitvoeringsplan

Downloaden
Informatiebundel 23 juni 2009
Informatiebundel 23 juni 2009

Meer info over Project Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg de situering, voorgeschiedenis, de ambitie voor het park en het masterplan Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg. Deel twee omvat het participatiecharter uit 2009.

Downloaden
Samen dromen van het park
Samen dromen van het park

Het rapport bevat het participatiecharter, de resultaten van de bevraging van de buurtbewoners, de bewoners van het woonwagenterrein en de verenigingen. En tot slot ook de resultaten van de infogesprekken met de verenigingen.

Downloaden
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

De participatiestuurgroep volgt het planningsproces van de heraanleg op en schat in hoe, waar en wanneer de brede groep gebruikers en bewoners bij de werkzaamheden moet geïnformeerd of betrokken worden.

Hieronder kan u de verslagen van deze participatiestuurgroepen terugvinden.

Participatiestuurgroep 31 augustus 2015
Participatiestuurgroep 31 augustus 2015

Verslag van de individuele gesprekken met de leden van de participatiestuurgroep.

Downloaden
Participatiestuurgroep 1 oktober 2015 - presentatie
Participatiestuurgroep 1 oktober 2015 - presentatie

Downloaden
Participatiestuurgroep 1 oktober 2015 - verslag
Participatiestuurgroep 1 oktober 2015 - verslag

Downloaden
Participatiestuurgroep 18 december 2017 - presentatie
Participatiestuurgroep 18 december 2017 - presentatie

Downloaden
Participatiestuurgroep 18 december 2017 - verslag
Participatiestuurgroep 18 december 2017 - verslag

Downloaden
Participatiestuurgroep 17 april 2018 - presentatie
Participatiestuurgroep 17 april 2018 - presentatie

Downloaden
Toegang en parkeren in het park

Autoverkeer heeft geen plaats in een park, ook niet in Park Groot Schijn.  De clubs en verenigingen in het park hebben wel de mogelijkheid om voor leveringen het park in te rijden.  Deze toegang wordt bewaakt door ANRP-camera's aan het begin van het centrale pad. Bezoekers en gebruikers van het park kunnen parkeren op de tijdelijjke parking aan de begraafplaats.

Hieronder kan u de verslagen terugvinden rond de gemaakte afspraken met de clubs over deze regeling.

Overleg werking ANRP cameratoezicht 2 juli 2018
Overleg werking ANRP cameratoezicht 2 juli 2018

Downloaden
Presentatie werking ANRP cameratoezicht 2 juli 2018
Presentatie werking ANRP cameratoezicht 2 juli 2018

Downloaden
Update werking ANRP cameratoezicht 22 oktober 2018
Update werking ANRP cameratoezicht 22 oktober 2018

Downloaden
Woonwagenterrein Park Groot Schijn

Hieronder kan u alle verslagen en presentaties terugvinden van de bewonersoverleggen rond de herinrichting van het woonwagenterrein in Park Groot Schijn.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.