Park Groot Schijn

Sigrid Spinnox
augustus 2022
Aanleg Park Groot Schijn fase 3

Aannemer Hens begint aan de aanleg van Park Groot Schijn fase 3. In deze fase wordt de noordelijke zijde afgewerkt. Bij de aanleg wordt er aan alle paden veel groen voorzien en komt er extra straatverlichting.

De werken gebeuren in onderstaande volgorde en zijn vermoedelijk klaar tegen zomer 2023:

 • De kasseiweg tussen de Ruggeveldlaan en de begraafplaats
 • De doorsteek van de August van De Wielelei richting begraafplaats
 • De paden richting jeugdkamer en richting hondenschool.

27 februari 2022
Nieuwe voetgangers- en fietsersbrug tussen Park Groot Schijn en speelbos klaar
De welpen en bevers van Scouts Impeesa openen de nieuwe brug over het Schijn.
De welpen en bevers van Scouts Impeesa openen de nieuwe brug over het Schijn.

Met de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het Groot Schijn is het speelbos nu ook echt verbonden met de rest van het park. Tijdens de tweede parkaanleg is het pad richting speelbos al aangelegd. Zo kan je die speelzone niet meer enkel via de toegang op de Ruggeveldlaan maar ook makkelijk en veilig vanuit Park Groot Schijn bereiken. 

De scouts zijn alvast super enthousiast!

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

 

Lees meer
08 mei 2021
Europa dichter dan je denkt?

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Ja zeker! Dankzij samenwerking met Europa konden we in Antwerpen Park Groot Schijn en de fietsbrug aan Berchem Station realiseren. In dit filmpje, gemaakt naar aanleiding van Europadag op 9 mei, kan je ontdekken waar je Europa nog kan allemaal terugvinden in Vlaanderen. 

Meer weten? Neem een kijkje op onseuropa.be

Lees meer
31 augustus 2020
Inspraak natuurbeheerplan Park Groot Schijn
De parkaanleg langs de wandelpaden doorheen Park Groot Schijn
De parkaanleg langs de wandelpaden doorheen Park Groot Schijn

Samen met de verdere aanleg van Park Groot Schijn heeft de stad een ‘natuurbeheerplan’ voor het noordelijk deel van het park laten opmaken. Zo heeft de groendienst een duidelijk overzicht van alle onderhouds- en beheerswerkzaamheden die nodig zijn in het park. Het plan is ingediend bij het Agentschap natuur en bos en kan nog tot 31 augustus ingekeken worden.

Lees meer
19 mei 2019
Park Groot Schijn | Ga mee op wandel met Natuurpunt Schijnvallei
Het Groot Schijn baant zich een weg doorheen het volledige park.
Het Groot Schijn baant zich een weg doorheen het volledige park.

Europa is dichterbij dan je denkt. De Europese Unie investeert in projecten bij jou in de buurt en ondersteunt projecten van de stad Antwerpen. Op zondag 19 mei 2019 zetten we Park Groot Schijn in de kijker. De stad Antwerpen organiseert in samenwerking met Natuurpunt Schijnvallei geleide wandelingen in Park Groot Schijn in Deurne.

Lees meer
16 maart 2019
Jeugdverenigingen planten mee bomen toekomstig bos aan
In Park Groot Schijn kan iedereen uit Deurne en omstreken komen wandelen of spelen in het groen en de natuur.
In Park Groot Schijn kan iedereen uit Deurne en omstreken komen wandelen of spelen in het groen en de natuur.

Park Groot Schijn is de laatste jaren uitgegroeid tot een echt park, een plek voor iedereen in Deurne en omstreken. Met de verdere groei van het park verhuisden een aantal sportvelden van het gebied achter de atletiekpiste naar de eerste Sportkamer. De vrijgekomen ruimte wordt nu ingericht als een toekomstige bos met heel wat open speelplekken, ideaal voor gezinnen met kinderen en voor jeugdverenigingen.

Lees meer
27 februari 2019
Participatiestuurgroep

Op deze participatiestuurgroep is de nieuwe schepen voor jeugd voorgesteld, is de sitemanager voor Park Groot Schijn voorgesteld. Verder zijn er de planning voor de verdere parkontwikkeling en de opmaakt van het groenbeheerplan voorgesteld, gevolgd door de planning van de volgende participatiestuurgroep en Algemene Vergadering.

Lees hier het verslag van de participatiestuurgroep.

09 december 2018
Festival 'Deurne Wintert'
Festival 'Deurne Wintert' op 7, 8 en 9 december 2018 in Park Groot Schijn
Festival 'Deurne Wintert' op 7, 8 en 9 december 2018 in Park Groot Schijn

Trek uw winterjas aan, spreek af met vrienden of familie en kom op 7, 8 en 9 december 2018 naar Park Groot Schijn. Dat is de plek waar het winterfestival ‘Deurne Wintert’ dit jaar de tenten opslaat. Net als de vorige jaren belooft het opnieuw een warm en gevarieerd spektakel te worden met vuuracts, theater, comedy, muziek, gratis schaatsen en nog veel meer.

Lees meer
21 november 2018
Participatiestuurgroep

Op deze participatiestuurgroep zijn de volgende overleg en communicatiemomenten, het beheer en onderhoud van het park, de verdere parkontwikkeling en de planning van de Algemene Vergadering besproken.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

07 november 2018
Overleg Buurtregie en toezicht in het park

Overleg met de buurttoezichters en sportdienst over de eerste opvolging rond toezicht in het park.

21 oktober 2018
Stand van zaken toegangscontrole en parkeren park

Een extra overleg rond de toegangscontrole waar de clubs hun specifieke vragen konden stellen nu ze het systeem gebruiken.

26 september 2018
Participatiestuurgroep

Op deze participatiestuurgroep zijn het beheer en onderhoud van het park, de communicatie over en in het park, de toegangscontrole en de Algemene Vergadering van 14 juni besproken.

02 juli 2018
Toegangscontrole en parkeren in het park

Toelichting aan de clubs over de werking van de ANRP toezichtcamera's en hoe ze een toelating kunnen aanvragen om het park in te rijden.

14 juni 2018
Algemene vergadering - 14 juni 2018

Tijdens de algemene vergadering krijgen alle betrokkenen bij Park Groot Schijn een stand van zaken van alle deelprojecten.

Lees meer
16 april 2018
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Op deze participatiestuurgroep zijn het beheer en onderhoud van het park, hoe verder met de participatie, de mobiliteitsenquête en de planning van de Algemene Vergadering besproken.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

25 februari 2018
Overleg bewoners August van de Wielelaan

Overleg met een aantal bewoners van de August Van de Wielelei over toegang tot achterzijde van hun perceel.

17 december 2017
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Tijdens deze participatiestuurgroep werd de stand van zaken van alle projecten uit de doeken gedaan. We kregen uitleg over sportoase, de mobiliteitsstudie die dit met zich meebrengt en de samenwerkingen die er uit voort gevloeid zijn.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

22 mei 2017
Algemene vergadering - 22 mei 2017

Laatste stand van zaken voor alle betrokkenen van Park Groot Schijn en alle deelprojecten plus de bespreking van de lopende procedure van de sportfrabriek.

Lees meer
07 mei 2017
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Tijdens deze participatiestuurgroep hebben we stil gestaan bij de lopende procedure van de 'sportfabriek'. ook is er een globaal overzicht gegeven van alle lopende projecten.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

01 december 2016
Algemene vergadering - 1 decemeber 2016

Tijdens de algemene vergadering krijgen alle betrokkenen bij Park Groot Schijn een stand van zaken van alle deelprojecten.

Lees meer
17 oktober 2016
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Tijdens deze participatiestuurgroep hebben we specifiek stil gestaan bij het woonwagenterrein en de jeugdkamer.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

07 maart 2016
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Participatiestuurgroep ter voorbereiding van de Algemene Vergadering. Een overzicht van de geplande werken samen met alle voorbije participatiemomenten.

12 december 2015
Ondertekening Participatieocharter

Het masterplan Park Groot Schijn maakt van het bestaande lappendeken van verenigingen en natuur één leesbaar geheel waar recreatie, sport, natuur en verenigingsleven elk hun plaats vinden.

Lees meer
11 december 2015
Herbevestiging Participatiecharter

Park Groot Schijn is een project in volle ontwikkeling waarbij de samenwerking met alle betrokkenen zeer centraal staat. Daarom hebben de betrokken schepenen samen met de leden van de participatiestuurgroep het participatiecharter vernieuwd. Ook tijdens de uitvoering van het park en nadien rond het beheer ervan zal nauw worden samengewerkt.

17 november 2015
Algemene vergadering - 17 novemeber 2015

De Algemene Vergadering over Park Groot Schijn. We informeren u over de stand van zaken van het project.

Lees meer
30 september 2015
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Tijdens de participatiestuurgroep hebben we op basis van de gesprekken rond de participatie van voorbije zomer een voorstel van een hernieuwde aanpak van het participatietraject bekeken. Ook hebben we alle projectonderdelen van Park Groot Schijn bekeken. We hebben het geplande participatie- en/of communicatietraject van elk projectonderdeel bekeken.

30 augustus 2015
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Park Groot Schijn komt in een nieuwe fase terecht. Omdat we participatie hoog in het vaandel dragen, hebben we deze zomer gesprekken gevoerd met alle leden van de participatiestuurgroep Park Groot Schijn. Op basis van deze gesprekken is het participatietraject nader bekeken en zijn er suggesties gedaan naar de toekomst.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

12 maart 2015
Algemene vergadering - 12 maart 2015

Op 12 maart 2015 vond een Algemene Vergadering plaats.

Lees meer
01 maart 2015
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Stand van zaken Park Groot Schijn. Verder werden de volgende themas besproken:

 • programma jeugd;
 • programma park;
 • programma speelbos
 • Participatiecharter;
 • Voorbereiding Algemene vergadering.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

13 november 2014
Vastleggen projecten voor realisatie

Vastleggen welke onderdelen uit het masterplan Park Groot Schijn kunnen gerealiseerd worden met het huidige budget (bestuursperiode 2014-2018). Zo komen er vier sportvelden met in het midden een gebouw voor de voetbal- en korfbalclubs, een nieuw gebouw voor jeugdverenigingen en een jeugdcentrum en een Finse looppiste. Het park en de publieke ruimte wordt aangelegd samen met twee tijdelijke parkings.  Ook het woonwagenterrein wordt heringericht.

13 november 2014
Algemene vergadering - 13 november 2014

De laatste maanden is er vooral achter de schermen hard gewerkt aan Park Groot Schijn. Nu is het terug tijd om samen te komen, zodat we er met alle gebruikers en verenigingen terug kunnen invliegen om samen Park Groot Schijn te realiseren.

Lees meer
22 oktober 2014
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Stand van zaken Park Groot Schijn. Verder werden de volgende themas besproken:

 • Onderzoekswerk rond de realisatie van de programmaonderdelen;
 • Besprekening onderzoekswerk;
 • Voorbereiding communicatie omtrent het onderzoekswerk.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

08 september 2014
Kernteam project

Heel wat ambtenaren werken achter de schermen samen met ontwerpteam intensief mee aan Park groot Schijn. Verschillende diensten zoals onder andere de sportdienst, de jeugddienst, de groendienst en de dienst die instaat voor de gebouwen hebben elk een belangrijke taak in de bouw van het park. De projectleider roept iedereen regelmatig samen in een kernteam om de laatste stand van zaken met het ontwerpteam te bespreken. Daarnaast zijn er ook tientallen kleinere werkvergaderingen over specifieke deeldossiers of knelpunten. 

25 juni 2014
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Stand van zaken Park Groot Schijn. Verder werden de volgende themas besproken:

 • Stand van zaken
 • Winterevenement PGS.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

15 juni 2014
Toelichting districtcollege Deurne

-

11 juni 2014
Kernteam project

Achter de schermen werken naast het ontwerpteam ook heel wat ambtenaren intensief mee aan Park groot Schijn. Verschillende diensten zoals onder andere de sportdienst, de jeugddienst, de groendienst en de dienst die instaat voor de gebouwen hebben elk een belangrijke taak in de bouw van het park. De projectleider roept iedereen regelmatig samen om de laatste stand van zaken met het ontwerpteam te bespreken. Deze vergadering heet het kernteam. Daanaast zijn er ook tientallen kleinere werkvergaderingen om specifieke deeldossiers of knelpunten te bespreken. 

05 mei 2014
Kernteam Park Groot Schijn

Heel wat ambtenaren werken achter de schermen samen met ontwerpteam intensief mee aan Park groot Schijn. Verschillende diensten zoals onder andere de sportdienst, de jeugddienst, de groendienst en de dienst die instaat voor de gebouwen hebben elk een belangrijke taak in de bouw van het park. De projectleider roept iedereen regelmatig samen in een kernteam om de laatste stand van zaken met het ontwerpteam te bespreken. Daarnaast zijn er ook tientallen kleinere werkvergaderingen over specifieke deeldossiers of knelpunten. 

24 maart 2014
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn
In kleine groep zitten de ontwerpers samen met de inwoners om de details van het plan voor Zone West te bespreken.
In kleine groep zitten de ontwerpers samen met de inwoners om de details van het plan voor Zone West te bespreken.

05 december 2013
Algemene vergadering - 5 december 2013

-

Lees meer
15 oktober 2013
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn
In kleine groep zitten de ontwerpers samen met de inwoners om de details van het plan voor Zone West te bespreken.
In kleine groep zitten de ontwerpers samen met de inwoners om de details van het plan voor Zone West te bespreken.

16 september 2013
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn
In kleine groep zitten de ontwerpers samen met de inwoners om de details van het plan voor Zone West te bespreken.
In kleine groep zitten de ontwerpers samen met de inwoners om de details van het plan voor Zone West te bespreken.

11 september 2013
Aanstellen ontwerpers uitvoering Masterplan
Zicht op de centrale wandelas doorheen Park Groot Schijn
Zicht op de centrale wandelas doorheen Park Groot Schijn

Na het masterplan is er een opdracht uitgeschreven om een ontwerp te maken van de gebouwen en het landschap van het Park Groot Schijn. Het consortium Buur-Hosper-Bulk is nu samen met de stad, het district, de clubs, de verenigingen, de gebruikers en de buurtbewoners de plannen voor het park en zijn gebouwen concreet aan het uitwerken en aan het realiseren.

18 mei 2013
Werkwandeling Park Groot Schijn
Zicht op de werken aan de centrale weg langs de sportkamer in Park Groot Schijn
Zicht op de werken aan de centrale weg langs de sportkamer in Park Groot Schijn

Op zaterdag 18 mei 2013 kan u de werken in Park Groot Schijn van dichtbij bekijken tijdens een begeleide werfwandeling.

Lees meer
14 april 2013
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Participatiestuurgroep met alle betrokken partijen van het project Park Groot Schijn.

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

30 januari 2013
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

De volgende themas werden aangehaald in deze vergadering:

 • Stand van zaken Park Groot Schijn
 • Stand van zaken concessiegesprekken
 • Werfbezoek en wandeling in het speelbos
 • Livan 1
 • Varia

Lees hier de verslagen van alle participatiestuurgroepen.

10 december 2012
Algemene vergadering - 10 december 2012

Laatste stand van zaken van de werken aan de volkstuinen en de algemene timing van Park Groot Schijn.

Lees meer
07 november 2012
Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

05 september 2012
Bewonersvergadering Park Groot Schijn: Start aanleg volkstuinen

Deurne krijgt met de realisatie van Park Groot Schijn een nieuw sport- en recreatiepark langs de Ruggeveldlaan. De eerste stap naar dit park is de aanleg van een nieuw volkstuinen- en natuurgebied in Boterlaar-Silsburg.

Lees meer
27 juni 2012
Algemene vergadering

Laatste stad van zaken en werkgroepen rond de Volkstuinen.

Lees meer
13 mei 2011
Afsluitfeest Masterplan Park Groot Schijn

Feest en infomoment rond het Masterplan voor Park Groot Schijn

24 maart 2011
Park Zoekt Naam

In het gebied Ruggeveld – Boterlaar - Silsburg komt er veel ruimte voor natuur, sport, jeugdverenigingen, volkstuinen, een speelbos,… Het eerste deelproject, de volkstuintjes op Boterlaar-Silsburg, is al opgestart. Om dit in de verf te zetten gaan de stad en het district op zoek naar een passende naam voor het nieuwe park.

16 december 2010
Goedkeuring masterplan
Het Masterplan uitgetekend
Het Masterplan uitgetekend

Dit ambitieuze plan omvat de aanleg van dit 83 ha grote park , en legt de herlocatie van de talrijke sport- en jeugdverenigingen vast.  Het masterplan van ontwerpteam Maxwan Architects, 1010, Karres en Brands landschapsarchitecten en Goudappel Coffeng legt het ruimtelijk kader vast voor het hele park aan de hand van ‘voegen en kamers’.

Lees verder.

13 november 2010
Dromen van een park – startevenement opmaak Masterplan

Om tot een masterplan te komen dat zowel door de stad Antwerpen als door de gebruikers gedragen wordt, was het nodig te vertrekken van een grondige (probleem)analyse van de huidige toestand en de mening van de buurtbewoners.

Daarom werd in het najaar van 2009 een uitgebreide enquête georganiseerd bij beide doelgroepen. Deze informatie werd aangevuld met informatie uit een workshop waarbij het actuele gebruik op kaart werd gelokaliseerd. Van alle verenigingen werden de percelen, de accomodatie, de ledenaantallen en de bezorgdheden naar de toekomst toe in kaart gebracht. Bij de buurtbewoners werd voornamelijk gepolst naar hoe zij het gebied nu ervaren en waar zij van dromen voor de toekomst van het park.

De resultaten van deze bevraging werden gebundeld in het document ‘Dromen van een park’, eigenlijk de bundel van wensen en eisen namens de gebruikers. Deze werd officieel overhandigd aan de ontwerpers tijdens het startevent

09 november 2010
VRP Planningsprijs

Het Masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg is gelauwerd met de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs, een tweejaarlijkse prijs uitgereikt aan het meest innovatieve en stimulerende initiatief op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling.

22 juni 2009
Ondertekening Participatiecharter

De stad Antwerpen engageerde zich om de vele verenigingen, partners en gebruikers nauw te betrekken bij het hele proces van het masterplan. Een belangrijke stap naar een intensief participatietraject rond het masterplan. Deze ambitie werd ondertekend werd door stad Antwerpen, district Deurne, Antwerpen aan 't Woord en de vertegenwoordigers van Werkgroep rond Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg die later mee zouden zetelen in de participatiestuurgroep.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.