Park Groot Schijn

Sigrid Spinnox
Masterplan Park Groot Schijn

Het masterplan van ontwerpteam Maxwan Architects, 1010, Karres en Brands landschapsarchitecten en Goudappel Coffeng  legt het ruimtelijk kader vast voor het hele park aan de hand van ‘voegen en kamers’. De voegen vormen een padennetwerk in het park die zijn ingericht met gras, bomen, zitbanken, … . Ze reiken tot aan de randen van het park waar ze de entrees vormen. De groene voegen omsluiten de kamers van het park. De kamers zijn geprogrammeerde, functionele onderdelen van het park. Zo zijn er kamers voor sport, jeugd, de hondenscholen, het woonwagenpark, de volkstuinen. Binnen elke kamer is er een specifieke inrichting voorzien per activiteit.

Van Masterplan tot uitvoerbaar ontwerp

Na het masterplan is er een opdracht uitgeschreven om een ontwerp te maken van de gebouwen en het landschap van het Park Groot Schijn. Het consortium Buur-Hosper-Bulk is nu samen met de stad, het district, de clubs, de verenigingen, de gebruikers en de buurtbewoners de plannen voor het park en zijn gebouwen concreet aan het uitwerken en aan het realiseren.

Hun eerste opdracht is om samen met alle partners vast te leggen welke onderdelen uit het masterplan Park Groot Schijn kunnen gerealiseerd worden met het huidige budget. Zo komen er vier sportvelden met in het midden een gebouw voor de voetbal- en korfbalclubs, een nieuw gebouw voor jeugdverenigingen en een jeugdcentrum en een Finse looppiste. Het park en de publieke ruimte wordt aangelegd samen met twee tijdelijke parkings.  Ook het woonwagenterrein wordt heringericht.

Hieronder kan u de wedstrijdfiche en infobundel van Buur-Hosper-Bulk uit 2013.

Ruimtelijk uitvoeringsplan Park Groot Schijn

Het juridisch kader van het Masterplan wordt gevormd door het RUP Ruggeveld – Boterlaar – Silsburg waarin de parkvisie en de functies voor het gebied via een intensief participatietraject is uiteen gezet. Het plan legt de bestemmingen vast en het belangrijkste uitgangspunt wordt gevormd door het ruimtelijk belang van de ‘Groene Vinger’ op niveau van het hele stadsgewest met daarin de Schijnvallei als ecologisch waardevol gebied. Het RUP heeft de volgende intenties:

  • Vrijwaren en herstellen van de vallei van de Koude beek
  • Verzekeren van een recreatiegebied
  • Creëren van een grote zone voor volkstuinen

RUP Ruggeveld-Silsburg

Stedenbouwkundige voorschriften ruimtelijk uitvoeringsplan
Downloaden

RUP Ruggeveld-Silsburg

Toelichtingsnota ruimtelijk uitvoeringsplan
Downloaden

RUP Ruggeveld-Silsburg

Bestemmingsplan ruimtelijke uitvoeringsplan
Downloaden

Informatiebundel 23 juni 2009

Meer info over Project Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg de situering, voorgeschiedenis, de ambitie voor het park en het masterplan Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg. Deel twee omvat het participatiecharter uit 2009.
Downloaden

Samen dromen van het park

Het rapport bevat het participatiecharter, de resultaten van de bevraging van de buurtbewoners, de bewoners van het woonwagenterrein en de verenigingen. En tot slot ook de resultaten van de infogesprekken met de verenigingen.
Downloaden
Toegang en parkeren in het park

Autoverkeer heeft geen plaats in een park, ook niet in Park Groot Schijn.  De clubs en verenigingen in het park hebben wel de mogelijkheid om voor leveringen het park in te rijden.  Deze toegang wordt bewaakt door ANRP-camera's aan het begin van het centrale pad. Bezoekers en gebruikers van het park kunnen parkeren op de tijdelijjke parking aan de begraafplaats.

Hieronder kan u de verslagen terugvinden rond de gemaakte afspraken met de clubs over deze regeling.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer