Park Groot Schijn

Sigrid Spinnox

Elke dag brengen tientallen verenigingen in Park Groot Schijn mensen samen om te sporten, te ontspannen of om de mooie natuur te ontdekken die verscholen ligt achter de stadsdrukte. Om de vele mogelijkheden van dit gebied volledig te benutten is de site heringericht tot een open sport- en recreatiepark met een eigen identiteit.

Tap om de kaart over het volledige scherm te tonen

Waarom dit project?

Park Groot Schijn was een lappendeken van tientallen verenigingen en clubs. Zij hebben zich geleidelijk aan in het gebied gevestigd. Het resultaat was een wirwar van aparte clubgebouwen en ruimtes voor een bont allegaartje van voetbal-en korfbalclubs, een begraafplaats, een schaatsbaan, hondenclubs, jeugdverenigingen, een atletiekpiste, volkstuinen, enz.

Groene voegen en kamers

Het park is opgebouwd uit ‘voegen en kamers’. De voegen vormen een netwerk van knikkende vlakke paden doorheen het park die van noord naar zuid en van oost naar west lopen. De paden doorkruisen een weelderig grasland waar onder meer ruimte zal zijn voor spelen.

De verbinding met de hoofdas in het Rivierenhof is belangrijk en maakt de verbinding met het hoofdpad in het Park Groot Schijn dat uitmonden op het centrale plein. Hier kan in de zomer verpoosd en gespeeld worden en in de winter zou de plek kunnen omgetoverd worden tot schaatspiste.

De kamers zijn de geprogrammeerde, functionele onderdelen van het park. Zo zijn er kamers voor sport, jeugd, de hondenscholen, het woonwagenpark, de volkstuinen. De gebouwen in het park gaan op in de groene omgeving en zijn op maat van de kamers ontworpen.De ambitie is om alle gebouwen in het park bepaalde gemeenschappelijke elementen te geven (bv. luifels, doorsteken, groendaken, ...). Daardoor wordt duidelijk gemaakt dat ze allemaal van dezelfde ‘familie’ zijn, zonder hun eigenheid te verliezen.

Wat gebeurt er?

Vandaag is de realisatie van Park Groot Schijn volop aan de gang. Sinds eind 2017 is de sportkamer gebruik en is de parkaanleg rond deze kamer en de huidige atletiekpiste afgerond. Begin november 2018 zijn het centrale plein, het kloppende hart van het park waar alle paden op uit komen, en het skatepark geopend. Midden november 2018 is de tweede fase van de parkaanleg, met als blikvanger het openstellen van het 7-meterpad, het centrale betonnen pad doorheen Park Groot Schijn, afgerond. 

Het pad start aan de Ruggeveldlaan, recht tegenover de centrale dreef van het Riverenhof, en loopt langsheen het nieuwe centrale parkplein, helemaal tot aan de oostzijde van het park. Het pad is dé centrale as in Park Groot Schijn waarlangs alle sportclubs en jeugdverenigingen bereikbaar zijn. Langs het pad liggen onder andere de sportkamer, de jeugdkamer, het skatepark en het centrale plein. Samen met het 7-meterpad is ook de toegang van het park aan de August Van de Wielelei afgewerkt. Zo kan je vandaag langs de hondenclub HOBA doorsteken naar het 7-meterpad. 

Projecten die nog op stapel staan in het park zijn onder andere de aanleg van een voetgangers- en fietsersbrug over het Groot Schijn om het speelbos te verbinden met de rest van het park en de realisatie van de jeugdkamer en het woonwagenpark.

thumb_201905_park volledig_toekomst_online.jpg

Een overzicht van het volledige plan en zijn onderdelen

 

 

Wie werkt eraan mee?

Het masterplan van ontwerpteam Maxwan Architects, 1010, Karres en Brands landschapsarchitecten en Goudappel Coffeng  legt het ruimtelijk kader vast voor het hele park aan de hand van ‘voegen en kamers’. De voegen vormen een padennetwerk in het park die zijn ingericht met gras, bomen, zitbanken, … . Ze reiken tot aan de randen van het park waar ze de entrees vormen. De groene voegen omsluiten de kamers van het park. De kamers zijn geprogrammeerde, functionele onderdelen van het park. Zo zijn er kamers voor sport, jeugd, de hondenscholen, het woonwagenpark, de volkstuinen. Binnen elke kamer is er een specifieke inrichting voorzien per activiteit.

Het ontwerpteam van BUUR, HOSPER, BULK en ARA staat in voor de uitvoering van de plannen voor de ontwikkeling van Park Groot Schijn. De uitdaging voor het ontwerp bestaat er in de krachtlijnen van het masterplan te vertalen in heldere plannen.

In de aanloop naar de opmaak van een masterplan werd een uitgebreid participatietraject met de aanwezige verenigingen in het gebied opgestart. Een initiële weerstand tegen het project leidde na de goedkeuring van het RUP tot de ondertekening van een participatiecharter door stad en gebruikers. Dit charter stipuleerde een doorgedreven samenwerking bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Ook vandaag gebeurt de invulling van elke kamer steeds in nauw overleg met alle clubs en verenigingen die er samen gebruik van gaan maken.

Met de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 
 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.