Privacy & gebruiksvoorwaarden

1.Privacy

1.1. Waarom een privacybeleid?

De stad Antwerpen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt u inzicht in hoe de stad uw gegevens verwerkt.

1.2. Privacyprincipes

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past de stad ook toe in haar privacybeleid:
◾de gebruiker staat centraal: u, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil u niet dat de stad uw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan u dat altijd aangeven. Als u wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat de stad gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake
◾de stad wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met u communiceren: als de stad om gegevens vraagt, is dat om u een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te kunnen aanbieden. Gepersonaliseerde communicatie maakt de informatie voor u meer relevant. Als de stad bv. uw leeftijd of interesses kent, kan de stad u meer gerichte informatie bezorgen en ook op de wijze die u verkiest, bv. via mail, sms of via een notificatie;
◾digitaal is transparant: de stad gebruikt uw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebt u een recht van mededeling of verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via info@stad.antwerpen.be. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vindt u op www.privacycommission.be/nl

1.3 Bescherming van uw gegevens

Vanzelfsprekend neemt de stad alle nodige voorzorgen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De stad deelt of bezorgt uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door de stad ? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden?  Neem dan contact op met het stedelijk contactcenter.


1.4. Privacy en e-loket

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt in samenwerking met de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@stad.antwerpen.be).

Officiële documenten, aangevraagd via het e-loket, worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

1.5. E-mailings

De gegevens die de stad Antwerpen van u ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere manier, verwerken we om u op de hoogte te houden van stedelijke activiteiten die een impact kunnen hebben op u en uw activiteiten.

We gebruiken uw e-mailadres enkel voor uitdrukkelijk gevraagde e-mails of nieuwsbrieven. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wil ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven met de link vermeld onderaan onze e-mails of door ons te contacteren zoals hier vermeld.

1. Verantwoordelijkheid

Dit is een officiële website van de stad Antwerpen die voor de inhoud ervan nauw samenwerkt met AG Vespa, stadsbouwmeester Antwerpen en intendant overkapping van de Ring. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Zij is niet aansprakelijk voor de mogelijke beperkingen van het internet op zich. Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen de partners het op prijs dat u dit laat weten via info@stad.antwerpen.be.

De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites waarmee  www.antwerpenmorgen.be gelinkt is of waarnaar doorverwezen wordt.

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar hebben de toestemming van hun ouders nodig om zich in te schrijven. De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor die toestemming en gaan ervan uit dat kinderen en jongeren die de website bezoeken of zich inschrijven op deze website die toestemming van ouders wel degelijk hebben.

De stad Antwerpen neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad draagt geen verantwoordelijkheid in geval van verlies van data of schade aan uw computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de stad Antwerpen beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal er klacht neergelegd worden.

2. Gebruik cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden gezet. Het gebruik van cookies verbetert de gebruikservaring, door informatie bij te houden over hoe u tussen pagina's surft of door uw voorkeuren bij te houden. Ze bevatten informatie zoals uw taalvoorkeur, zodat u die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wil dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. Cookies zijn ook nodig voor analyses van surfgedrag via Google Analytics bijvoorbeeld. Op basis van deze analyses kan de stad deze site verder verbeteren.

De Facebookpixel kunnen we gebruiken om u gerichter informatie te bezorgen op Facebook.

De Hotjarpixel gebruiken we om anonieme informatie te verzamelen in 'heatmaps' bijvoorbeeld om zo ook de website te kunnen verbeteren.

3. Inschrijven op nieuwsbrieven of voor Doe mee - activiteiten

Uw gegevens worden door de stad Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, informatieveiligheid@stad.antwerpen.be.

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor nieuws over stadsontwikkeling of voor de specifieke doe mee-activiteit waarvoor u zich inschrijft. Op die manier kunnen we u op de hoogte houden van nieuws over het project of contacteren bij wijzigingen van een activiteit.  Als u uw gegevens invult, geeft u uw toestemming aan de stad Antwerpen om uw gegevens te verwerken voor bovenstaand doel. U kan die toestemming op elk moment intrekken.

Uw gegevens zullen bijgehouden worden door de stad Antwerpen voor de duur van het project. U hebt het recht om uw gegevens mee te delen of te verbeteren. Neem daarvoor contact op met: info@stad.antwerpen.be. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

4. Open data en auteursrechten

De stad Antwerpen is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo's, die op Antwerpen morgen verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook de stad toepast (zie opendata.antwerpen.be). Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer