Scheldeboorden Linkeroever

Frederik Beyens
zomer 2025 - 2026
voorlopige timing werken Scheldeboorden zuid

Als alles volgens plan verloopt met het masterplan en de ontwerpplannen voor de Scheldeboorden, is het de bedoeling om de werken voor het zuidelijke gedeelte te starten in de zomer van 2025. In 2026 zouden de werken klaar moeten zijn.

zomer 2024 - 2026
voorlopige timing werken Scheldeboorden noord

Als alles volgens plan verloopt met het masterplan en de ontwerpplannen voor de Scheldeboorden, is het de bedoeling om de werken voor het noordelijke gedeelte te starten in de zomer van 2024. In de loop van 2026 zouden de werken dan klaar moeten zijn.

zomer 2023
Infotentoonstelling Scheldeboorden Linkeroever

Ontdek de toekomstplannen voor de Scheldeboorden op Linkeroever

Lees meer
mei 2023
definitief ontwerp openbaar domein Scheldeboorden-Noord

Op basis van het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever maakte het ontwerpteam een ontwerp voor het deelgebied Noord, van het Esmoreitpark tot de Charles De Costerlaan. 

Bekijk hier de goedgekeurde definitieve plannen voor het deelgebied: het overzichtsplan en de verschillende deelplannen. Bekijk ook de nota die erover geschreven werd.

mei 2023
Definitief masterplan Scheldeboorden Linkeroever

Ontwerpbureau Bas Smets maakte in opdracht van de stad een masterplan voor de Scheldeboorden Linkeroever, van het Sint-Annabos in het noorden tot aan de grens met burcht in het zuiden. Het schepencollege keurde deze plannen goed.

Het masterplan werd geconcretiseerd naar een landschapsontwerp. Dat vormt de basis voor de aanleg van een zes kilometer lang 21ste-eeuws park langs de Schelde.

Hier kan je de nota's bekijken, die het ontwerpteam opmaakte voor het masterplan. 

mei 2023
Scheldeboorden Linkeroever - Landschapsontwerp

Bekijk hier de verschillende bestanden over het goedgekeurde landschapsontwerp voor de Scheldeboorden Linkeroever.
Dat is een eerste vertaling van het Masterplan richting definitieve ontwerpen.

16 februari 2023
4e werkatelier Scheldeboorden Linkeroever

De deelnemers en het ontwerpteam wisselden van gedachten rond drie thema-tafels. Voor Scheldeboorden-Noord rond de opzet van het definitief ontwerp, voor Scheldeboorden-Zuid en het Frederik Van Eedenplein over de aanzet voor het voorontwerp.

Het ontwerpteam verwerkt de input nu en werkt dan verder aan de ontwerpen voor de drie deelgebieden.

november 2022
Infopanelen voorontwerp

Op woensdag 9 november 2022 werden de plannen voor het project Scheldeboorden Linkeroever voorgesteld aan het publiek. Het betreft hier zowel de plannen van het voorontwerp Masterplan als die van het voorontwerp voor de uitvoering van deelgebied Noord.

De stad maakte hiervoor panelen, die werden tentoongesteld. Deze vind je hier terug.

9 november 2022
Infomoment voorontwerp Scheldeboorden Linkeroever
luchtfoto Linkeroever, vogelperspectief vanuit het noorden.
luchtfoto Linkeroever, vogelperspectief vanuit het noorden.

Kom kijken naar de plannen voor de nieuwe wandelboulevard op Linkeroever. Laat je verrassen door het overkoepelende Masterplan voor het hele gebied. Bekijk ook de concretere plannen voor de aanleg van het eerste van de drie fases: het noordelijke deel.

Lees meer
14 oktober 2022
Voorontwerp Scheldeboorden-Noord goedgekeurd

Het college keurde het voorontwerp goed voor de eerste fase van het project: Scheldeboorden-Noord. Dat deelgebied loopt van Sint-Annabos tot de Charles de Costerlaan.
Lees er hier alles over en bekijk het plan!

thumb_BBS400_201113_IMG03_after_WEB.jpg

 

14 oktober 2022
Masterplan Scheldeboorden Linkeroever: voorontwerp goedgekeurd
Mogelijke invulling van de nieuwe wandeldijk op Linkeroever
Mogelijke invulling van de nieuwe wandeldijk op Linkeroever

Het voorontwerp van het masterplan Scheldeboorden Linkeroever werd goedgekeurd door het college op 14 oktober 2022. Lees er alles over in de nota.

zomer/najaar 2022
Bomentoets en extra opmetingen

In de zomer en het najaar van 2022 worden bijkomende opmetingen gedaan in het projectgebied. Zones, bomen en putten die opgetekend zijn, worden gemarkeerd met biologisch afbreekbare verf. 

Daarnaast vindt er een inventarisatie plaats van de bomen in het gebied, de zogenoemde bomentoets. Zo weten we hoe het met de gezondheid van de bomen is gesteld. Er zijn momenteel géén plannen om bomen te kappen.

8 maart 2022
Webinar Scheldeboorden Linkeroever
Scheldeboorden Linkeroever met zicht op de kathedraal.
Scheldeboorden Linkeroever met zicht op de kathedraal.

Wat is het toekomstplan voor Scheldeboorden Linkeroever? Dat kwam je te weten tijdens de webinar van dinsdag 8 maart om 19.00 uur.

Lees meer
januari 2022
Goedkeuring analyse- en visienota masterplan

Het college keurde de analyse- en visienota voor de Scheldeboorden Linkeroever goed. Het ontwerpbureau gaat met de nota aan de slag om tot een voorontwerp en nadien een definitief masterplan te komen. 

zomer 2021
Infotentoonstelling langs de Scheldeboorden op Linkeroever
Zicht op de rechteroever van aan de Scheldeboorden op Linkeroever
Zicht op de rechteroever van aan de Scheldeboorden op Linkeroever

Ontdek de toekomstplannen voor de Scheldeboorden op Linkeroever.

Lees meer
sinds juni 2021
Periodieke Werkateliers
Een beeld van de Scheldeboord ter hoogte van Sint-Anneke Plage op Linkeroever.
Een beeld van de Scheldeboord ter hoogte van Sint-Anneke Plage op Linkeroever.

Sinds juni 2021 komt er periodiek een werkatelier bijeen om mee te denken over de plannen en ontwerpen voor de Scheldeboorden Linkeroever.

Lees meer
februari 2021
Consortium voor Scheldeboorden Linkeroever aangesteld

De stad Antwerpen koos Bureau Bas Smets als geschikt consortium voor de ontwikkeling van het masterplan en het ontwerp van de publieke ruimte van Scheldeboorden Linkeroever. Het team werd geselecteerd aan de hand van een Europese openbare aanbesteding en gaat nu van start voor de ontwikkeling van de visie, het landschapsontwerp, het beheerplan en het ontwerp voor de publieke ruimte van Scheldebooden Linkeroever.

Naast de expertise van bureau Bas Smets in landschapsarchitectuur omvat het consortium ook expertise in stedenbouw (Grau), civieltechniek (ARA), hydrologie (AGT), communicatie en participatie (Billie Bonkers), mobiliteit (Vectris) en ecologie (Plant en Houtgoed). Ook Equator en Rebelgroup kunnen via dit consortium ingeschakeld worden voor juridische en financiële expertise. 

2020
Zoektocht consortium Scheldeboorden Linkeroever
De Scheldeboorden op Linkeroever met zicht op de Schelde en de kathedraal bij valavond.
De Scheldeboorden op Linkeroever met zicht op de Schelde en de kathedraal bij valavond.

De stad ging op zoek naar een consortium voor de uitwerking van een visie en ontwerp voor Scheldeboorden Linkeroever.

Lees meer
april 2020
Goedkeuring ambitielijnen Scheldeboorden Linkeroever

De basis voor de toekomstvisie van Scheldeboorden Linkeroever is samengevat in 7 ambitielijnen, die eind april 2020 werden goedgekeurd. Deze worden verder uitgewerkt in een masterplan. Hiervoor heeft de stad een team aangesteld, dat niet alleen het masterplan Scheldeboorden Linkeroever opmaakt, maar ook het ontwerp en de uitvoering voor de publieke ruimte opvolgt.

zaterdag 24 november 2018
Sint-Anneke Plage: terug een aantrekkelijke publieke ruimte
De stad denkt na over een nieuwe toekomst voor de inkomzone van Sint-Anneke Plage, ter hoogte van het einde van de Gloriantlaan.
De stad denkt na over een nieuwe toekomst voor de inkomzone van Sint-Anneke Plage, ter hoogte van het einde van de Gloriantlaan.

De stad brengt een team van externe en interne stakeholders bij elkaar in het scoutslokaal van Sint-Anneke Plage om na te denken over mogelijke ideeën voor de toekomst van deze plek en experimenten en tijdelijke invullingen van het openbaar domein aan het einde van de Gloriantlaan.

Lees meer
september 2018
Opstart pilootproject 'Scheldeboorden Linkeroever'

De ophoging van de dijken langs de Schelde wordt een pilootproject van BEGIN. Een eerste fase is de ontwikkeling van een creatief concept voor testinrichtingen op het terrein: meer bepaald het einde van de Gloriantlaan, waar de inkomzone van Sint-Anneke Plage en de Scheldeboorden elkaar kruisen. 

2017
Voorbereidingen voor de ophoging van de dijken

De stad en de Vlaamse Waterweg treffen de nodige voorbereidingen voor de start van de ophoging van de dijken. Het is nog niet duidelijk wanneer de ophoging zelf zal starten.

November 2016
Online enquête rond toekomst van Linkeroever
Luchtfoto van Linkeroever uit 2016.
Luchtfoto van Linkeroever uit 2016.

De mening van de Antwerpenaars over Linkeroever is heel belangrijk. Daarom doet de stad een enquête, waarop meer dan 1.300 Antwerpenaars hun mening gaven.

Lees meer
2016
Goedkeuring visierapport Scheldeboorden Linkeroever

Het college keurt het visierapport voor de dijkwerken te Linkeroever goed. 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.