Scheldeboorden Linkeroever

Frederik Beyens

Groene wandelpromenade en bescherming tegen overstromingen in de toekomst 

Stad Antwerpen bereidt zich voor om mogelijke toekomstige overstromingen te voorkomen. Zo worden de Scheldeboorden op beide oevers opgehoogd. De Vlaamse Waterweg hoogt de dijken op, als onderdeel van het Sigmaplan. Na de verhoging op Linkeroever legt stad Antwerpen daar een nieuwe, zes kilometer lange groene wandelpromenade langs de Schelde aan, waarvoor ze een Masterplan opmaakt. De stad wil dit ambitieuze project zo snel mogelijk realiseren. Daarom wordt tegelijk met het Masterplan al gestart met het voorontwerp voor de publieke ruimte.

Waarom dit project?

Stad Antwerpen wil mogelijke milieuproblematieken in de toekomst vandaag al preventief aanpakken. Om de stad te beschermen tegen mogelijke overstromingen, worden de dijken opgehoogd. Dit gebeurt door De Vlaamse Waterweg nv en kadert in het zogeheten Sigmaplan. 

Wat is het Sigmaplan? 

Het Sigmaplan is een plan dat werd opgesteld om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren. De Vlaamse Waterweg nv voert dit plan uit door dijken aan het Zeescheldebekken te verhogen en te verstevigen, en door gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen.

Wat gebeurt er?

Ontwerpbureau Bas Smets vertaalde de bestaande analyse- en visienota naar het voorontwerp-Masterplan

Landschapsarchitect Bas Smets:
 "De ophoging van de Scheldedijk aan Linkeroever is de aanleiding om een groot, continu park te maken dat de bocht van de Schelde volgt van het Galgenweel tot aan het Sint-Annabos. Het ontwerp zet in op een hedendaags, klimaatrobuust park dat enerzijds ruimte maakt voor meer natuur en meer biodiversiteit, en anderzijds plaats biedt aan verschillende vormen van recreatie."
  • Binnendijks biedt een subtiel reliëf mogelijkheden voor wateropvang en trage infiltratie. Bomen worden maximaal behouden en er ontstaat een gevarieerde flora en fauna. Buitendijks wordt het kenmerkende slikken- en schorrenlandschap zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk uitgebreid, want dit diverse en duurzame oeverlandschap zorgt voor een unieke beleving langs de Schelde.
  • Een netwerk van kronkelende paden zorgt voor verbindingen tussen de buurt en de oevers. Het dijkpad brengt de wandelaar soms tot vlakbij de Schelde. Op andere plaatsen geeft het een breder zicht op de rivier met het stadscentrum op de achtergrond. Ook verschillende uitkijkpunten geven de wandelaar een prachtig zicht op de Antwerpse rede.
  • De Scheldeboorden Linkeroever worden nog groener. De nieuwe inrichting laat meer biodiversiteit en een meer divers gebruik toe. De bestaande functies blijven en worden waar nodig uitgebreid.
  • Het ontwerp maakt van het Frederik Van Eedenplein de toegangspoort en het hart van Linkeroever. Het wordt een veilige, slimme schakel tussen de verschillende verkeersstromen. De lokale horeca wordt ​ er versterkt door een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid. Het ontwerp biedt ruimte voor de bestaande kleine en grotere evenementen, zodat die goed georganiseerd kunnen verlopen.

Lees meer over het voorontwerp Masterplan.

Drie deelgebieden

Op basis van dit Masterplan werkt de stad concrete plannen uit voor de nieuwe parkomgeving. Het projectgebied bestaat uit 3 deelgebieden: Scheldeboorden-noord (van Sint-Annabos tot Charles De Costerlaan), -midden (van Charles De Costerlaan tot Galgenweellaan) en -zuid (van Galgenweellaan tot Burcht). Eerst komt deelgebied noord aan de beurt, vervolgens zuid en als laatste midden.

Deelgebied noord

Het voorontwerp voor het noordelijke deelgebied, dat nu samen met het Masterplan werd goedgekeurd, heeft enkele duidelijke krachtlijnen:

  • In het langgerekte park komt een onafgebroken en slingerend padensysteem voor wandelaars en fietsers. Daarnaast komen er lanen voor de functionele verplaatsingen. De ruimte die vrijkomt door het compacte ontwerp van de lanen, wordt onthard en toegevoegd aan de parkruimte. De Kastanjedreef zal dienst doen als as voor laden en lossen, met ook enkele parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
  • De bestaande sport- en spelelementen worden waar nodig vernieuwd. Langs de paden komen voldoende rustpunten.
  • Het ontwerp brengt de Schelde dichter bij de bezoeker. Verschillende dwarsverbindingen tussen de laan en de dijk bieden goede doorkijken. Hoogteverschillen in de vorm van trappen of amfitheaters geven op meerdere plaatsen mooie zichten. Een open landschap in de Scheldebocht verbindt de jachthaven, de Robinson-speeltuin en het Sint-Annastrand met elkaar.

Lees meer over het voorontwerp publieke ruimte Scheldeboorden-noord

Wie werkt eraan mee?

Om de werken op Linkeroever voor te bereiden gingen De Vlaamse Waterweg nv en de stad een overeenkomst aan. Het masterplan wordt opgemaakt door het ontwerpteam Bureau Bas Smets. Bij de verdere uitwerking van concrete deelprojecten is er een werkatelier, waarin bewoners en andere betrokkenen uit de buurt samen mee nadenken over de plannen.

Meer informatie

Ruimtelijke Planning - stad Antwerpen

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

De Vlaamse Waterweg nv
tel: 03 224 93 67
info@sigmaplan.be
www.sigmaplan.be

Gerelateerde projecten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.