Wapper

Kathleen Michiels

Heraanleg Wapper

De Wapper, het iconische langwerpige plein centraal aan de Meir, krijgt een grondige heraanleg. Omdat het plein intensief gebruikt wordt door onder meer shoppers, handelaars en passanten, voldoet de huidige staat niet meer. Bovendien vormen de geplande werken aan het Rubenshuis een kans om de archeologisch-historische waarde van dat monument extra te benadrukken op de toekomstige Wapper. De stad zet in het ontwerp ook maximaal in op klimaatadaptatie. Het definitieve ontwerp is voor halverwege 2024.

 

Waarom dit project?

De Wapper is een intensief gebruikt plein. Zo zijn er verschillende horeca- en handelszaken gevestigd en vervult het plein culturele functies, onder meer door de aanwezigheid van het Rubenshuis. Daarnaast speelt de Wapper historisch gezien een belangrijke rol in de waterinfrastructuur van de stad.

Door de ligging middenin het winkelgebied is de Wapper ook een belangrijke schakel tussen de omliggende winkelstraten (zoals de Meir en de Schuttershofstraat) en andere trekpleisters (zoals de Bourlaschouwburg, de markt op het theaterplein, ...). Fietsers en voetgangers gebruiken het plein om zich te verplaatsen, terwijl shoppers het plein als rustpunt gebruiken. 

De Wapper is echter verouderd. Bovendien is het plein gevoelig voor hitte, wateroverlast en droogte. Omdat het onthaalpaviljoen van het Rubenshuis in voorjaar 2023 verhuist naar Hopland, wil stad Antwerpen van de Wapper een nieuw, klimaatrobuust en hedendaags stadsplein maken waarop de vernieuwde Rubenssite prominent aanwezig is. Het nieuwe plein wordt een open, logische en uitnodigende schakel tussen het winkelgebied en de theaterbuurt. Bovendien wordt het historisch waterverhaal zichtbaar gemaakt om het waterbewustzijn in Antwerpen te versterken.

Wat gebeurt er?

Omdat de Wapper een plein is waarop tal van activiteiten plaatsvinden en er dus verschillende noden zijn, wordt de heraanleg verdeeld in drie 'lagen' die vertaald worden in concrete ambities.

De eerste laag is 'Wapper als hedendaags plein'. Dat gaat over het dagelijks gebruik en de mobiliteit. Het is de bedoeling dat de grote verscheidenheid aan functies en gebruikers de nodige ruimte krijgen op het plein, zonder dat er aan kwaliteit ingeboet wordt. Het is belangrijk dat de Wapper een aangename verblijfplaats wordt, waar de beleving van het groen, water, horeca, gebruik en de historiek een prominente rol spelen.

Als tweede laag is er het klimaatverhaal. De wapper moet een klimaatrobuust- en adaptief plein worden. Enerzijds moet het plein aangepast worden aan wateroverlast door hevige regenval en langdurige droogte, anderzijds moeten groentekort en hitte aangepakt worden. Daarnaast is de beleefbaarheid van water een belangrijke ambitie voor het plein. Water moet visueel een plaats krijgen op het plein en de doelstellingen van het Waterplan zoveel mogelijk meenemen.

De derde laag is de archeologische-historische waarde van het plein en de ondergrondse rui. Zo moeten de waterambities in evenwicht zijn met de cultuurhistorische waarde van het ruiennetwerk. Verder moeten ook de waardevolle onroerende erfgoed elementen een plaats krijgen in het nieuwe ontwerp.

Wie werkt eraan mee?

Dit is een project van de stad Antwerpen, met participatie van Waterlink.

 

Gerelateerde projecten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.