Structuurplan vandaag

s-RSA Antwerpen Ontwerpen

Antwerpen is een intrigerende en complexe stad. Om tot een gedragen en doordacht plan te komen voor stadsontwikkeling werden verschillende studies uitgewerkt. De publicaties en documenten waarin deze visie wordt uitgeklaard vindt u hier terug. 

Hier kunt u het s-RSA Antwerpen Ontwerpen downloaden. Het beleidsdocument bestaat uit drie delen. Door op de link te klikken opent het PDF document rechtstreeks in het venster met Adobe Acrobat. Het zijn grote bestanden, dus dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de verbinding.

  • het informatief deel (met een lezing van de bestaande ruimtelijke structuur van de stad, gebaseerd op onder meer historische evoluties, kansen en bedreigingen) / 36,3 Mb
  • het richtinggevend en bindend deel (met een visie voor het toekomstig ruimtelijk beleid voor de stad en de engagementen van het stadsbestuur) / 36,7 Mb
  • de onderzoeksbijlage (met het ontwerpend onderzoek voor de stad dat mee de visie en de doelstellingen heeft onderbouwd) / 66,7 Mb

Ruimtelijk structuurplan Antwerpen: informatief deel
Ruimtelijk structuurplan Antwerpen: informatief deel

Downloaden
Ruimtelijk structuurplan Antwerpen: richtinggevend en bindend deel
Ruimtelijk structuurplan Antwerpen: richtinggevend en bindend deel

Downloaden
Korte samenvatting Ontwerp s-RSA | 42Kb

Deze samenvatting bundelt de krachtlijnen van het ruimtelijk structuurplan. Het biedt de mogelijkheid om op een snelle en oriënterende manier kennis te maken met het plan. Het kan tevens dienen als leeswijzer, alvorens het hele document door te nemen.

Samenvatting 'Antwerpen ontwerpen'
Samenvatting 'Antwerpen ontwerpen'

Deze samenvatting bundelt de krachtlijnen van het ruimtelijk structuurplan.

Downloaden
Powerpointvoorstelling Ontwerp s-RSA | 94 Mb

Dit is de voorstelling die is gebruikt voor de Infobeurs voor bewoners. De presentatie kan fungeren als een samenvatting of een leidraad bij het lezen van het document. Het geeft de structuur en de krachtlijnen van het structuurplan weer, aangevuld met het gevolgde traject. 

PowerPoint Antwerpen ontwerpen: samenvatting van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen
PowerPoint Antwerpen ontwerpen: samenvatting van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen

Deze presentatie geeft de structuur en de krachtlijnen van het structuurplan uit 2006 weer.

Downloaden
Stadsontwikkeling in Antwerpen

De publicatie Stadsontwikkeling in Antwerpen. Antwerpen Ontwerpen is ontstaan vanuit de ambitie om in één verhaal de vele inspanningen en investeringen te belichten die de voorbije jaren werden geleverd voor de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen.

Binnen de stad Antwerpen zijn er verscheidene stadsdiensten en -bedrijven die zich hiervoor inzetten. In dit boek leest u in één moeite door over initiatieven die op alle niveaus worden genomen: van stadsbrede ruimtelijke visies en plannen, over gebiedsgerichte programma's en masterplannen, tot de aanpak van bouwblokken, straten, pleinen, parken en individuele gebouwen.

Het boek schetst eerst kort de sterke evolutie die het stadsontwikkelingsbeleid in Antwerpen heeft doorgemaakt. Daarna vertrekt het vanuit het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen om enkele van de meest actuele gebiedsgerichte programma’s te belichten en de tientallen plannen en projecten toe te lichten die de door de verschillende bedrijven worden uitgewerkt, ontworpen en uitgevoerd om in te grijpen in het woonaanbod, de publieke en groene ruimte en publieke voorzieningen.

Het boek gaat in op de duurzame verbinding van dit alles, waarbij stedelijke nabijheid als troef wordt uitgespeeld, verkeersveiligheid centraal staat en de beleving van de straat als publieke ruimte wordt gevrijwaard. De stad streeft hierbij naar een maximum aan ruimtelijke kwaliteit.

Deze publicatie werd uitgebracht in april 2012. Ze is te koop in de stadswinkel, het EcoHuis en de MAS-shop. Prijs: 7,5 euro.

Download hier de publicatie 'Stadsontwikkeling in Antwerpen. Antwerpen Ontwerpen':

Antwerpen Ontwerpen: digitale versie in het Nederlands
Antwerpen Ontwerpen: digitale versie in het Nederlands

Downloaden

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.