Herwaardering Stadspark Antwerpen

Lucid
26 september 2021
Schrijf je in voor het dialoogmoment op 26 september 2021

Schrijf je in voor het dialoogmoment.

Lees meer
26 juli 2021
Juli 2021 - editie 3

Nieuws over de conceptnota Stadspark en uitnodiging voor het dialoogmoment op 26 september 2021.

8 juni 2021
Conceptnota Stadspark

Stad en district Antwerpen zullen de komende jaren het hele Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. In dat kader werd de conceptnota goedgekeurd, een verdere verfijning van het geselecteerde wedstrijdontwerp na overleg met experts en omwonenden. Deze nota legt de grote lijnen van het herwaarderingsplan vast met de focus op de contouren van het huidige park. Daarbij gaat aandacht naar 5 thema’s: groenstructuur, circulatie en ontsluiting, hydrologie en Stadsparkvijver, gebruik en evenementen, en meubilair en constructies. 

12 februari 2021
Dialoogavond Stadspark 15 december 2020

12 februari 2021
Snoeiwerken Quinten Matsijslei

Ook de groene middenberm van de Quinten Matsijslei behoort tot het Stadspark. Begin maart 2021 is een verjongingssnoei van de heesters voorzien. Deze snoeiwerken zijn afgestemd op het tijdelijk afsluiten van het kruispunt Quinten Matsijslei en Plantin en Moretuslei. Zo zal er minimale hinder voor het verkeer zijn. Voetgangers en fietsers ondervinden slechts zeer beperkt hinder, hun doorgang blijft gegarandeerd.

12 februari 2021
Aanpassingen laad- en loskade groendienst

Verscholen in het park ligt een werkplaats met laad- en loskade van de groendienst. Door een aanpassing in het werkschema is deze niet langer noodzakelijk. Daarom wordt de werkplaats geleidelijk aan ontmanteld. De locatie is al grotendeels onthard, en hier komt extra groen. De bestaande omheining wordt verwijderd wanneer de aanplantingen volgroeid zijn. De eerste 3 nieuwe bomen werden reeds geplant.

12 februari 2021
Is deze boom wel veilig?

Ja. Deze paardenkastanje ter hoogte van het skatepark werd onderzocht en veilig bevonden. Alle bomen in het park worden overigens op structurele basis onderzocht. Zo kan de onderhoudsploeg de veiligheid inschatten en ingrijpen indien nodig.

1 februari 2021
Bevraging speelweefsel omgeving Stadspark

Nog tot 14 februari 2021 kan je deelnemen aan de bevraging over het speelweefsel rondom het Stadspark. Een speelweefselplan is een netwerk van autoluwe of autovrije fiets- en wandelroutes in een bepaalde buurt of wijk, aangevuld met ‘speelimpulsen’ onderweg. Door de zones waar vaak kinderen komen veiliger en aantrekkelijker te maken, stimuleren we hen meer buiten te spelen. - Neem deel aan de bevraging.

18 januari 2021
Aanpassing Quinten Matsijslei

Sinds 18 januari 2021 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer ism Stad Antwerpen aan het kruispunt Quinten Matsijslei en Plantin en Moretuslei. De bypasses verdwijnen in functie van veilige opstelzones voor fietsers en voetgangers. - Lees meer.

22 december 2020
Restauratie Keiligbrug afgerond

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

 

Lees meer
18 december 2020
Heropening Keiligbrug

In februari 2020 ging de restauratie van de Keiligbrug van start. Deze werken zijn nu afgerond. Eerst werd de volledige constructie gezandstraald en voorzien van een anticorrosie-laag. Daarna werden de verschillende onderdelen van de brug losgemaakt, gecontroleerd en waar nodig hersteld. Het sierlijke smeedwerk kreeg tot slot drie verflagen. Ook het houten brugdek werd volledig vernieuwd. 

Om de opening van de gerestaureerde brug in de kijker te zetten, organiseren AG Vespa en het district Antwerpen een mini-expo in het park. Het thema is ‘De Keiligbrug doorheen de jaren’. In augustus werd hiervoor een oproep gelanceerd om foto’s van of op de brug door te sturen. Samen met historische foto’s tonen de inzendingen de brug doorheen de tijd.

Vanaf 18 december 2020 kunnen parkbezoekers tijdens hun wandeling genieten van dit beeldmateriaal. De mini-expo blijft in het park tot 15 januari 2021. Zo krijgt iedereen voldoende tijd om een kijkje te gaan nemen.

15 december 2020
Dialoogmoment Stadspark 15 december

Maak kennis met het ontwerpteam voor de herwaardering van het Stadspark en ga in dialoog.

Lees meer
15 oktober 2020
60 000 bloembollen

Eind oktober, begin november 2020 worden 60.000 bloembollen in het Stadspark geplant. Langsheen het grote grasveld tussen de Rubenslei en de parkvijver komen narcissen, middelste en grote sneeuwroem, knikkende vogelmelk en holwortel. Je kan de kleurenpracht ontdekken in de vroege lente. Een lage afboording met paaltjes en koord beschermt de bloemen.

2 oktober 2020
Millenniumboom

In het Stadspark staat een boom met een bijzonder verhaal. In de winter van 1999 - 2000 plantte de stad meerdere millenniumbomen. Eén daarvan is de Japanse notenboom (ginkgo biloba), onderaan de helling naar de Keiligbrug. Om het twintigjarige bestaan in de kijker te zetten, wordt een herdenkingsplaquette aangebracht op de zitbank aan de voet van de boom.

29 september 2020
Vernieuwen graszone

Vanaf 29 september 2020 zal de graszone tussen het speelterrein en de parkvijver vernieuwd worden. De aannemer plaatst hekken rondom de zone. Waarna de ondergrond klaar gemaakt wordt om 2300m² grasmatten aan te leggen. Deze graszone zal een 6-tal weken ontoegankelijk blijven.

8 september 2020
Vervanging witte paardenkastanje

De witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) ter hoogte van de parktoegang Louiza-Marialei is niet langer levensvatbaar. Uit veiligheidsoverwegingen kan de boom niet blijven staan. De boom zal geveld worden en vervangen door een nieuwe witte paardenkastanje op dezelfde locatie.

17 augustus 2020
Foto's gezocht van de Keiligbrug

De restauratie van de Keiligbrug, de hangbrug in het Stadspark, is bijna afgerond. Om de opening te vieren zijn we op zoek naar foto’s van of genomen vanop de brug voor de restauratie. Deze zullen een mini-expo ‘De Keiligbrug doorheen de jaren’ vormen rond de brug van zodra ze terug opengesteld is.

Lees meer
26 juni 2020
Verlenging busstrook Quinten Matsijslei

Tussen de bestaande bushaltestrook en de Lange Kievitstraat kan de parkeerstrook aan de parkzijde ingericht worden als betalende busparkeerplaats. Dit om het oververzadigde Koningin Astridplein te ontlasten. De parkeertijd wordt gelimiteerd tot maximaal 3 uur. De signalisatie wordt pas aangebracht op het moment dat een extra internationale busmaatschappij van start gaat. Het gaat om een proefopstelling van 6 maanden.

26 juni 2020
Plantin en Moretuslei afgesloten

Van 29 juni tot en met 31 augustus 2020 wordt het kruispunt Plantin en Moretuslei x Provinciestraat x Van den Nestlei volledig afgesloten. Voetgangers kunnen steeds door. Doorgaand fietsverkeer stadinwaarts en -uitwaarts volgt een omleiding rond de werfzone. Enkel plaatselijk bestemmingsverkeer blijft mogelijk. Bekijk hier het overzicht.

26 juni 2020
Proefsleuven

Van 29 juni tot en met 3 juli 2020 laat Aquafin proefsleuven graven in de Maria-Theresialei, Quellinstraat en Quinten Matsijslei. Dit ter voorbereiding van de geplande heraanleg van de Maria-Theresialei, Quellinstraat en Van Ertbornstraat. Aan de hand van de proefsleuven kunnen de plannen van de ondergrond vergeleken worden met de werkelijke bestaande toestand. Dit is ook belangrijk in het kader van de regenwatertoevoer naar de Stadsparkvijver. Alle verkeer blijft mogelijk, de rijbaan wordt plaatselijk versmald ingericht. Bij de oversteek van de Maria-Theresialei dienen de fietsers af te stappen.

26 juni 2020
Beleef het mee!

Omwille van de covid-19 maatregelen is het Feest in het Stadspark dit jaar niet mogelijk. Daarom werd een alternatief cultuur- en sportprogramma uitgewerkt op 4 en 5 juli 2020. Staan op het programma: berenzoektocht, fanfare, poëzieroute, yoga en zumba. Meer info op www.districtantwerpen.be.

16 mei 2020
Weekendwerk Keiligbrug

Om de restauratie van de Keiligbrug te bespoedigen zal de aannemer ook op zaterdag 16 mei 2020 verder werken. Er worden op deze dag geen stralingswerken uitgevoerd, enkel metallisering en het aanbrengen van een onderlaag. Het geluidsniveau zal dan ook lager liggen dan tijdens een werkdag in de week.

8 mei 2020
3de fase ontharding parkeerplaatsen

In de 3de en laatste onthardingsfase van de parkeerstroken rondom het Stadspark wordt een asfaltstrook tussen de Rubenslei en de Lange Kievitstraat aan de parkzijde vervangen door kasseien met waterdoorlatende voeg. Zo zijn er 3 proefstroken die op waterinfiltratie gemonitord kunnen worden. De aannemer gaat op 8 mei 2020 van start met het inzagen van het bestaande asfalt. Vanaf 11 mei volgen de graafwerken. Het einde van de aanpassingen is voorzien op 29 mei 2020. De bushalte schuift gedurende de werken op richting Van Eycklei.

20 april 2020
Hervatting restauratie Keiligbrug en verlichting

Sinds 15 april 2020 is de volgende fase van de restauratie aan de Keiligbrug gestart. De brug wordt nu ingepakt in krimpfolie. Zo kan er in een beschermde omgeving gewerkt worden.

Afgelopen februari werd nieuwe ondergrondse bekabeling voor verlichting ter hoogte van het speelterrein aangebracht. Na vertraging wegens anti-coronamaatregelen start Fluvius op 20 april 2020 met het plaatsen van een aantal nieuwe verlichtingsarmaturen. Ziet u nog defecte lampen? Via www.straatlampen.be kan u dit melden, zodat ze hersteld kunnen worden.

17 maart 2020
Plaatsen verlichtingsarmaturen Stadspark tijdelijk uitgesteld door coronamaatregelen

In februari werd de nieuwe bekabeling in een specifieke zone voor de verlichting in het Stadspark aangebracht. In april 2020 zouden ook de nieuwe armaturen geplaatst worden voor een betere lichtkwaliteit. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden deze werken nu uitgesteld tot mei 2020. Deze datum is onder voorbehoud van verdere richtlijnen. 

17 maart 2020
Werken aan Keiligbrug on hold

De volgende fase bestaat uit het aanbrengen van een krimpfolie omheen de geplaatste stellingen. Gezien de evolutie van de maatregelen tegen het coronavirus staat deze fase on hold. Zodra de situatie het opnieuw toelaat worden de werken verdergezet.

maart 2020
Einde bemaling Van Eycklei

De retourbemaling van de nabije bouwwerf werd beëindigd. Hierdoor zullen de grijze containers in maart verwijderd worden en stopt deze watertoevoer naar de vijver. Er zijn momenteel geen andere werven in de omgeving met retourbemaling naar de vijver. De stadsdiensten volgen de waterstand van de vijver op de voet. Er wordt verder onderzocht hoe het waterpeil zowel op korte termijn, als op langere termijn (bemaling Den Bell) constant kan blijven.

 

 

17 februari tot najaar 2020
Restauratie Keiligbrug
Keiligbrug van onderuit bekeken.
Keiligbrug van onderuit bekeken.

De Keiligbrug wordt van midden februari tot en met het najaar 2020 gerestaureerd. 

10 februari - 6 maart 2020
Parkeerplaatsen Van Eycklei worden onthard
Onthardingswerken Van Eycklei gestart.
Onthardingswerken Van Eycklei gestart.

In de Van Eycklei worden parkeerstroken onthard. Langs de parkkant verwijdert de aannemer de bestaande klinkerstrook en vervangt deze door waterdoorlatende betonstraatstenen. Dit is de tweede fase van het proefproject voor waterdoorlatende parkeerstroken rond het Stadspark. In november 2019 werden grasdals in een strook in de Quinten Matsijslei aangelegd. In mei 2020 volgt de derde fase in de Quinten Matsijslei met kasseien met waterdoorlatende voeg. De resultaten en de kwaliteit van de waterinfiltratie worden gemonitord door de stadsdiensten.

januari - april 2020
Verlichting brandt terug in het Stadspark

De verlichting ter hoogte van het skatepark en Capital brandt terug. De ondergrondse kabels werden vervangen. 

In april volgt een tweede fase waarbij de lantaarnpalen worden vervangen. Ze zorgen dan voo reen betere lichtkwaliteit. 

De verlichting in de zone van de Keiligbrug wordt niet aangepakt, aangezien ze in de werfzone van de restauratie
valt. Het herwaarderingsplan pakt de volledige verlichting van het park aan, met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. De vernieuwde palen zullen dan elders in de stad gezet worden. 

4 februari 2020
Dialoogavond over het Stadspark

Via de Burgerbegroting van het district Antwerpen diende het Buurtcomité Stadspark een project in om een constructieve dialoog tussen buurtbewoners, experten en bestuur te voeren. Onder de titel ‘Vijf voor twaalf voor het Stadspark’ organiseert dit comité op 4 februari 2020 een dialoogavond waarop het district en de stad uw vragen beantwoorden.

Lees meer
4 februari 2020
Dialoogavond Stadspark 4 februari 2020

Op 4 februari 2020 vond de eerste Dialoogavond Stadspark plaats. U kan het verslag en de infoborden die door het district en de stad werden getoond hieronder downloaden. 

24 januari 2020
De opstart van het Herwaarderingsplan

De acties uit het Landschaps- en Erfgoedbeheerplan worden stelselmatig uitgevoerd. Het Erfgoedbeheerplan definieerde enkele ontwerpopgaven waar nog verder geconcretiseerd moet worden, zoals het plein aan het monument van de gesneuvelden, de inkomzone Rubenslei en Louiza-Marialei, de parkrand aan de Van Eycklei, de stijlkeuze van de verlichtingspalen en de plaats ervan, enzovoort. 

Dit wordt opgemaakt in een herwaarderingsplan waarvoor in het voorjaar een ontwerpteam gezocht wordt. 

2016-2019
Vijver van het Stadspark
De vijver staat droog.
De vijver staat droog.

Waar de vijver ca. 15 jaar geleden nog overstroomde, staat deze de afgelopen jaren door de droge zomers, de infrastructuurwerken en andere redenen soms droog. District en stad werken verder aan duurzame en structurele oplossingen om terug water in de vijver te krijgen. 

Sinds 2019 worden er acties genomen om via retourbemalingen, water van de omliggende werven terug richting de ondergrond te pompen. Zo stijgt het grondwater in de buurt van het Stadspark en de vijver terug.

november 2019
Ontharding Quinten Matsijslei
Voorbeeld van de ontharde parkeerplaatsen in de Quinten Matsijslei.
Voorbeeld van de ontharde parkeerplaatsen in de Quinten Matsijslei.

In november 2019 werden grasdals in een strook in de Quinten Matsijslei aangelegd. Dit laat een betere waterinfiltratie naar de ondergrond toe. Het is de eerste fase van een onthardingsexperiment rond het Stadspark. 

2019
Opening Capital
Café Capital in het Stadspark. Zicht van op het terras.
Café Capital in het Stadspark. Zicht van op het terras.

In het park opende de nieuwe Capital. Het is een horecazaak met een ondergrondse feestzaal en een ruim terras met zicht op de speeltuin. Ook de stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst zijn aanwezig in het nieuwe paviljoen.

Januari 2019
Stadspark valt onder bevoegdheid district Antwerpen

Begin 2019 wordt het Stadspark voor o.a. de groenvoorzieningen een districtsbevoegdheid. 

2018
Stadspark krijgt Erfgoedbeheerplan

Het Erfgoedbeheerplan spreekt zich verder uit over alle erfgoedelementen van het Stadspark. Het verfijnt en concretiseert de uit te voeren acties die in het Stadspark moeten gebeuren. 

01 mei 2014
Stadspark krijgt Landschapsbeheerplan

In navolging van de bescherming volgt er een Landschapsbeheerplan waarin de acties voor het groenbeheer geconcretiseerd worden. 

2010
Stadspark wordt Beschermd landschap

Het Stadspark wordt van gevel tot gevel (dus tot aan de appartementsgebouwen) beschermd als monument. 

Begin 21ste eeuw
Nieuwe uitdagingen

Aan het begin van de 21ste eeuw is het imago van het Stadspark sterk achteruit gegaan. Sinds de inspraakmomenten van 2008 wordt hieraan gewerkt: vernieuwing van de speeltuin, bescherming van het park als monument (2010), aanpakken van het zwerfvuil, etc.

1935-1990
Verstedelijking neemt toe
Mobiliteit neemt toe rond het Stadspark. Standpunt aan de Sint-Jozefkerk
Mobiliteit neemt toe rond het Stadspark. Standpunt aan de Sint-Jozefkerk

Aan het originele ontwerp worden er nieuwe bouwwerken toegevoegd en soms ook weer verwijderd, zoals de muziekkiosk, het hoveniershuisje, gedenktekens en standbeelden en tijdens WO II de bunkers.

Na WO II verandert de stad in sneltempo. Door de bouw van de Ring wordt de Herentalse vaart afgekoppeld van de binnenstad en verdwijnt ook de belangrijkste voedingsbron van de vijver. Ook de parkrand verdwijnt door het toennemende verkeer.

1867
Ontstaan Stadspark
Ontwerp van het Stadspark in 1863.
Ontwerp van het Stadspark in 1863.

In 1867 ontwierp de Duitse landschapsarchitect Keilig het Stadspark in Engelse landschapsstijl. Van bij het begin moest het een oase van rust en ontspanning zijn. 

19de eeuw
Herentalse lunet - militair verdedigingswerk
Snede uit de kaart met focus op Herentalse lunet
Snede uit de kaart met focus op Herentalse lunet

Het Stadspark ligt ter hoogte van de Herentalse lunet, een onderdeel van de Spaanse omwalling of stadsmuur. De huidige vorm van het Stadspark is er duidelijk in te herkennen. 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.