Heraanleg Groenplaats

© TV NP Bridging, Wirtz International nv, Ney & Partners, Atelier Veldwerk, Arcadis ism BMD 3D voor de opmaak van de visualisaties Toekomstbeeld na 15 jaar
Najaar 2022
Vooronderzoeken voor heraanleg Groenplaats, Eiermarkt en Beddenstraat

Een aannemer maakt gedurende vier weken een aantal proeflsleuven in de straten op en rond de Groenplaats. Door de proefsleuven kan de aannemer in kaart brengen waar de exacte locaties van de nutsleidingen zich momenteel bevinden. 

In totaal worden er 60 sleuven gemaakt, verspreid over de Jan Blomstraat, Groenplaats, Schoenmarkt, Eiermarkt, Beddenstraat, Meirbrug, Sint-Katelijnevest, Israelietenstraat, Huidevetterstraat, Groenkerkhofstraat en een deel van de Kammenstraat en de Nationalestraat. De aannemer werkt in 4 fasen waarin telkens een tiental sleuven wordt uitgevoerd. Het maken, opmeten en herstellen van de sleuven in een fase duurt telkens enkele dagen.

  • Fase 1: vanaf 17/10 op de Groenplaats, Jan Blomstraat, Nationalestraat, Kammenstraat en de Groenkerkhofstraat.
  • Fase 2: vanaf 24/10 op de Schoenmarkt en de Meirbrug.
  • Fase3: vanaf 7/11 op de Groenlaats, Eiermarkt, Meirbrug en Sint-Katelijnevest.
  • Fase 4: vanaf 14/11 op de Eiermarkt en de Huidevetterstraat.

Tijdens de herfstavakantie wordt er niet gewerkt.

donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022
Tafelgesprekken heraanleg Groenplaats

Ontdek op donderdag 19 en vrijdag 20 mei de plannen voor de Groenplaats, Eiermarkt en de Beddenstraat. Voor de bewoners en handelaars van deze straten organiseren we tafelgesprekken met de projectleiders van de opdrachtgevers, respectievelijk stad Antwerpen, De Lijn en water-link. Zij geven u graag meer uitleg over dit ambitieuze project. Omwille van organisatorische redenen is inschrijven verplicht.

Lees meer
21 mei 2022
Infomarkt heraanleg Groenplaats

Op 21 mei organiseren stad Antwerpen, De Lijn en water-link een infomarkt over de heraanleg van de Groenplaats. Het college keurde begin mei het voorontwerp voor de Groenplaats goed.

Lees meer
21 mei 2022
Ontdek de plannen voor de vernieuwde Groenplaats

Op zaterdag 21 mei van 10 tot 18 uur kan je de plannen voor de heraanleg van de Groenplaats bekijken op de eerste verdieping van het Grand Bazar shopping Center aan de Groenplaats. De projectleiders van stad Antwerpen, De Lijn, water-link en Indigo Group geven er ter plekke ook toelichting. Eind dit jaar volgt normaal gezien de goedkeuring van het definitief ontwerp. De uitvoering van de heraanleg gaat van start in 2024.

mei 2022
Goedkeuring voorontwerp Groenplaats

Begin mei keurde het college het voorontwerp van de Groenplaats goed. In het voorontwerp worden de nieuwe plannen voorgesteld voor zowel de heraanleg van het plein zelf als de renovatie van de premetro, de ondergrondse parking en de integratie van een nieuwe fietsenstalling. Onder het plein komt ook een hemelwaterbuffer die enerzijds de Groenplaats en haar omgeving zal beschermen tegen wateroverlast en anderzijs de nieuwe bomen via slim gestuurde pompen zal voorzien van water.

juni 2018
Startschot voor opmaak ontwikkelingsstrategie

De gebiedsregisseur is gestart. Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat de gebiedsregisseur een ontwikkelingsstrategie opmaakt voor de Groenplaats en voor de Via Sinjoor, een wandelzone van Schelde tot centraal station.

januari 2018
Een gebiedsregisseur wordt aangesteld

Een gebiedsregisseur wordt aangesteld om alle werken in de omgeving te organiseren en te zorgen dat de acties op elkaar worden afgestemd.  De stadsbouwmeester doet supervisie. Dit betekent dat hij erop toeziet dat de kwaliteit van de werken, in overeenstemming gebeurt met de visie op stadsontwikkeling. 

september 2017
Ontwerper Eiermarkt-Beddenstraat wordt geselecteerd

De ontwerper van de Eiermarkt en Beddenstraat wordt gekozen. Er worden ook gesprekken met de kantoren en winkels in de omgeving opgestart.

december 2016
Goedkeuring concept Groenplaats

Na de visie wordt nu ook de conceptnota goedgekeurd. Verder wordt beslist dat de Groenplaats in fases zal worden aangelegd. De Eiermarkt en de Beddenstraat worden een apart project.

december 2015
Goedkeuring van analyse van stakeholdergesprekken en visie

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

De stad liet de ontwerper en een jurylid aan het woord over de visie en doelstelling rond De Groenplaats. U ontdekt er kort waarom voor deze ontwerper gekozen is en wat die wil bereiken met het plein.

Lees meer
juni 2015
Jury kiest een uit vijf ontwerpteams

De jury selecteerde vijf unieke voorstellen uit de talrijke inzendingen. De kwaliteit en originaliteit van de voorstellen toonde aan dat heel wat ontwerpteams zich verbonden voelen met de Groenplaats en de stad Antwerpen.

Hier leest u een korte samenvatting van de verschillende kandidaten. 

najaar 2014
College keurt projectdefinitie goed

Het college van burgemeester en schepenen keurt de projectdefinitie goed in het najaar van 2014. Hier vloeien de ambitie van de stad en de ideeën van bewoners samen. Vijf ontwerpteams zetten zich met deze bundel aan de tekentafel en werken een ontwerpvoorstel uit.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.