Gedempte Zuiderdokken

AG Vespa, TRACTEBEL – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairagistes Associés & Erik De Waele
Werken voor de tweede en derde fase van Zuidpark

Aanleg fase 2 - Schippersdok  

De werken voor de aanleg van het tweede deel van Zuidpark, tussen de Gillisplaats en de Museumstraat, zijn volop bezig. Ondertussen zijn de Vlaamsekaai en de Waalsekaai in deze zone opnieuw bereikbaar. Onder de grote grasweide werd een ondergrondse buffer voor regenwater aangelegd. Daardoor wordt, bij hevige regen in de toekomst, het water opgevangen om wateroverlast in de wijk te vermijden. De parkaanleg boven op de buffer is ondertussen volop gestart. Er worden ook 2 grote waterbassins uitgegraven die het water van de Vlaamse- en Waalsekaai opvangen. Aan de ene zijde komen grote zittreden, aan de andere zijde komt oeverbeplanting. Het park in deze zone is klaar tegen de lente van 2023.

Aanleg fase 3 - Kooldok  

Sinds 3 oktober zijn ook de werken gestart voor de aanleg van het derde en laatste deel van Zuidpark, tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat. Hier komen onder andere speeltuinen, een hondenloopzone, een speelfontein en een pergola.

Heraanleg Vlaamsekaai:
•    De nutswerken zijn volop lopende en zullen de komende weken afgewerkt worden.
•    Van 9 januari tot de zomer van 2023 wordt de Vlaamsekaai heraangelegd tussen de Scheldestraat en de Museumstraat. Er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.
•    Alle horecaterrassen op de Vlaamse- en Waalsekaai tussen de Scheldestraat en de Museumstraat sluiten tot de zomer van 2023.
 
Heraanleg Waalsekaai
•    Sinds 3 oktober is de heraanleg van de Waalsekaai gestart, tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat. Die werken duren nog tot de zomer van 2023. Er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. In de zomer van 2023 zijn de Vlaamse- en Waalsekaai afgewerkt. De oplevering van het afgewerkte Zuidpark is voorzien tegen de lente van 2024.

Meer informatie over de bereikbaarheid is steeds te vinden op www.slimnaarantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreeks link.

Fasewissel Zuidpark vanaf 9 januari 2023
Fasewissel Zuidpark vanaf 9 januari 2023

Rijrichting vanaf 9/01/2023

Downloaden
Start werken derde en laatste fase Zuidpark

Op maandag 3 oktober starten de werken voor het derde en laatste deel van het park, tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat, boven het voormalige Kooldok. Hier komen onder andere speeltuinen, een hondenloopzone, een speelfontein op het Museumplein, en een deel van de voormalige hangar op de Scheldekaaien als pergola.

Impact werken 

Vanaf 3 oktober starten niet alleen de werken aan het laatste parkdeel, maar ook aan de Vlaamse- en Waalsekaai tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat:


•    Op 3 oktober starten de nutswerken op de Vlaamsekaai tussen de Verlatstraat en de Scheldestraat, parkeren op de Vlaamsekaai in deze zone is niet meer mogelijk tot het einde van de werken begin 2023;
•    Het kruispunt met de Scheldestraat en de Vlaamsekaai wordt een aantal dagen afgesloten;
•    Ook de Verlatstraat en de Vorstermanstraat worden een aantal weken afgesloten richting de Vlaamsekaai;
•    Van 3 oktober tot de zomer van 2023 start de heraanleg van de Waalsekaai tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat. Er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk;
•    Alle horecaterrassen tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat op de Vlaamse- en Waalsekaai sluiten van 3 oktober ’22 tot de zomer van 2023. 
In de zomer van 2023 zullen zowel de Vlaamse- als de Waalsekaai volledig afgewerkt zijn. Het volledige Zuidpark zal klaar zijn tegen de lente van 2024.

Informatie over de bereikbaarheid is steeds te vinden op www.slimnaarantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreeks link.

Stand van zaken werken fase 2

De werken voor de aanleg van het tweede deel van het park, boven het voormalige Schippersdok (tussen de Gillisplaats en de Museumstraat), zijn volop bezig. Naast een grote grasweide in het midden, twee waterbassins en ruime cirkelvormige zitbanken komt er ook een wandelpromenade tussen de dubbele bomenrij, en veel groen. Ook de Vlaamse- en Waalsekaai in dit gedeelte ondergaan een transformatie. Deze werken eindigen in de lente van 2023.

Vanaf 3 oktober is de Vlaamsekaai in deze zone opnieuw bereikbaar. De Waalsekaai zal tussen 3 en 28 oktober beperkt bereikbaar zijn voor bewoners; vanaf 28 oktober is ze opnieuw volledig bereikbaar vanuit de Luikstraat, de IJzerenpoortkaai en de Visserskaai.
 

Fase 3 - circulatie van 3/10-28/10/'22
Fase 3 - circulatie van 3/10-28/10/'22

De huidige wijkcirculatie zal tijdens de werken wijzigen. Op onderstaand plan ziet u de wijkcirculatie van 3/10 tot 28/10.

Downloaden
Fase 3 - circulatie van 28/10-31/12/'22
Fase 3 - circulatie van 28/10-31/12/'22

De huidige wijkcirculatie zal tijdens de werken wijzigen. Op onderstaand plan ziet u de wijkcirculatie 28/10-31/12/'22.

Downloaden
Aanleg park fase 2 Gedempte Zuiderdokken - Schippersdok

Op maandag 10 januari starten de werken voor de aanleg van de tweede fase van het park op de Gedempte Zuiderdokken. Dat is het centrale gedeelte boven het voormalige Schippersdok.

De werken verlopen in 2 fases:

•    Fase 1: 10 januari 2021 - zomer 2022:

 • Aanleg van de riolering en heraanleg Waalsekaai tussen de Lakenstraat en de Wapenstraat en in het park
 • Vanaf 31/01: aanleg van de riolering en heraanleg Vlaamsekaai tussen de Gillisplaats en de Museumstraat

Tijdens deze fase zullen de woningen en handelszaken langs de Vlaamse- en Waalsekaai van Schippersdok niet bereikbaar zijn voor voertuigen. Indien u eigenaar bent van een parkeergarage kan u tijdens de werken een minderhindervergunning aanvragen bij de stad Antwerpen via het e-loket op www.antwerpen.be. Handelaars die hinder ondervinden, kunnen een hinderattest aanvragen via www.ondernemeninantwerpen.be

Op parking Schippersdok, parallel aan de Vlaamsekaai, wordt er een omleiding voorzien zodat de auto- en busparking bereikbaar blijft. Deze omleidingsweg is tevens de route voor fietsers en is bereikbaar via de Museumstraat.

De 2 sportvelden, de speeltuin en de hondenloopzone langs de Vlaamsekaai verdwijnen tijdens deze fase van de werken. In de lente van 2022 opent het eerste deel van het park ter hoogte van Steendok met een nieuw sportveld en een speeltuin. In de laatste fase van de heraanleg van het park wordt er ook een nieuwe hondenloopzone voorzien. Tot die tijd kan u terecht in de hondenloopzones op de De Gerlachekaai en de Singel.

•    Fase 2: september 2022 – lente 2023

 • Aanleg park met twee waterbassins, een groot grasveld, grote zitbanken, bomen, struiken, bloemen

Bekijk hier de presentatie van 5 minuten over de werken.

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Gewijzigde wijkcirculatie

De huidige wijkcirculatie zal tijdens de werken wijzigen. Op onderstaand plan ziet u de straten die vanaf 10/01/2022 van rijrichting veranderen.

thumb_202201_werf_waalse en vlaamse kaai_2.jpg stad Antwerpen
Wijkcirculatie vanaf 10 januari 2022

Nieuwe wijkcirculatie vanaf 1 oktober 2021

De wijkcirculatie op de Gedempte Zuiderdokken verandert: tien straten met éénrichtingsverkeer krijgen definitief een andere rijrichting.

Vanaf vrijdag 1 oktober worden de Waalse- en Vlaamsekaai tussen de Van der Sweepstraat en de Verviersstraat opnieuw opengesteld voor verkeer, nu parking Steendok af is.

Gewijzigde rijrichting
De volgende straten, alle met éénrichtingsverkeer, wijzigen van rijrichting op 1 oktober 2021, de nieuwe rijrichtingen zijn definitief en blijven ook na de werken van kracht:
•    Gijzelaarsstraat;
•    Kasteelstraat;
•    Museumstraat;
•    Namenstraat;
•    Pourbusstraat;
•    Verviersstraat;
•    Vlaamsekaai;
•    Waalsekaai;
•    Wapenstraat;
•    Verschansingstraat.

thumb_202110_circulatie_bewonersbrief_V2_DEF_webversie.png stad Antwerpen
Wijziging wijkcirculatie Gedempte Zuiderdokken vanaf 1 oktober 2021

Nieuwsbrief Het Zuid in verandering - juni 2021

Met deze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de werken op en rond de Gedempte Zuiderdokken. Eind vorig jaar startten de werken voor de eerste fase van het park, de heraanleg van de Vlaamse- en de Waalsekaai en de tweede ondergrondse parking Kooldok. We zoeken ook enthousiaste tuiniers om de eerste samentuin mee op te starten.
 

Opbouw bodemlaag

Uitgebreide technische uitleg door studiebureau Tractebel


Huidige aanvullingen (in uitvoering door aannemer Van Laere):
-    De aanvullingen bovenop de ondergrondse parking geschieden tot het toekomstig niveau maaiveld -60cm ; de opbouw van het parkproject start pas vanop dit niveau zowel wat betreft de funderingen als de groene zones.
-    Dhr. Erik De Waele, als adviseur betrokken bij het ontwerpteam voor het grote groene geheel, bevestigt dat “bomen geen teeltaarde nodig hebben op een diepte van 60cm of meer . Humus en organische stoffen in de ondergrond geven aanleiding tot verzakkingen en vergassing” hetgeen niet wenselijk is.
-    Bomen zullen later wel steun, lucht en water zoeken in de ondergrond, de huidige aanvullingen in uitvoering. De voorziene opbouw blijkt dus vanuit structureel standpunt de juiste
-    De diepere ondergrond moet goed doorlaatbaar zijn en niet verdicht ter hoogte van de groenvakken; alle aanvullingen geschied(d)en derhalve met gronden die obv de over gemaakte granulometrische en milieuhygiënische eigenschappen werden goedgekeurd.
-    AG Vespa waakt bijkomend over volgende eigenschappen dewelke zullen worden gemeten adhv steekproefsgewijze staalname: aanwezigheid van zouten en  te extreme pH.

Teeltlaag beplanting (uit te voeren door aannemer Stadsbader in opdracht van AG Vespa):

-    De aannemer zal vanaf medio 2021, in de zone bovenop de parking, verder met het infrezen van 5cm lava 5/16cm in de bovenste 20cm van de aanvulling door aannemer Van Laere ten einde te sterke laagvorming te vermijden.
-    De voorziene teelt laag op een dikte van 60cm is verschillend al naargelang de positie en de voorziene beplanting: deze is samengesteld uit een mengeling van teelaarde, bosgrond en lava met elk hun specifieke percentages.
-    Elk van de samenstellende onderdelen zal dienen te beantwoorden aan de eisen van het specifieke bestek en worden goedgekeurd door alle projectstakeholders: ontwerpbureau, bouwheer maar ook de groenaannemer die nadien ook verantwoordelijk wordt voor (het onderhoud van) de groenaanleg.
-    Voor de bomen in de verhardingen werden specifieke boombunkers voorzien die in verbinding staan met de aanliggende groenzones i.f.v. voldoende doorwortelbare oppervlakte en voedingsbodem ten einde ook deze bomen alle kansen te bieden.
-    Tijdens de uitvoering zal nauw worden toegezien op het correct aanbrengen van alle materialen en het voorkomen van elk structuurbederf tesamen met toezicht op een gedegen waterhuishouding en, opnieuw, de monitoring van het zoutgehalte en de pH.
    
Bestaande platanen:
-    Deze bomen werden voor aanvang van de werken aan de ondergrondse parking reeds onderzocht
-    Bijkomend werden deze in het najaar 2020 nogmaals onderzocht, visueel en via sleuvenonderzoek
-    Het dossier voorziet in een aantal maatregelen ten einde deze bomen op te waarderen zodat zij passen.

 

thumb_snede GZ.JPG
Snede bodemlaag Gedempte Zuiderdokken

 

Nieuws
undefined
Steenbrug uit 19de eeuws dokkencomplex kwam even terug tevoorschijn

Aanleg park fase I- Steendok

De werken voor de aanleg van de eerste fase van het park op de Gedempte Zuiderdokken zijn van start gegaan. Dat is het gedeelte boven het voormalige Steendok. De werken verlopen gefaseerd:

 • Fase 1: december 2020 - zomer 2021:
  • In deze fase worden bomen gerooid. Op termijn komen er meer bomen bij maar tijdens de werken zullen eerst bomen verdwijnen om tot een optimale situatie te komen. Enkele bomen zijn in zeer slechte staat. Andere bomen krijgen zo meer ruimte om verder te kunnen groeien.  
  • Aanleg van de riolering op de Waalsekaai en in het park, heraanleg Waalsekaai.
  • Start van de bouw van de hemelwaterput voor de opvang en recuperatie van regenwater.
 • Fase 2: februari 2021 – zomer 2021
  • Aanleg van de riolering en heraanleg Vlaamsekaai, tussen de Gentplaats en de  Waterpoort.
  • Aanleg Waterpoortplein.
 • Fase 3: zomer 2021 – begin 2022
  • Aanleg van het park met paden, groenvakken, tuinkamers, speeltuinen, sportveld,…
 • Fase 4: najaar 2021- midden 2022
  • Aanplanting bomen, struiken, bloemen,…

Op www.slimnaarantwerpen.be kan u de laaste informatie over de hinder en omleidingen van deze werken terugvinden.

Hieronder kan u de bewonersbrieven van zowel de stad als van de aannemer terugvinden.

Hinder door start werken
Hinder door start werken

Bewonersbrief aannemer november 2020

Downloaden
Bewonersbrief aannemer fase 2 Vlaamsekaai
Bewonersbrief aannemer fase 2 Vlaamsekaai

In deze fase wordt de riolering en de heraanleg van de Vlaamsekaai, tussen de Gentplaats en de Waterpoort, gerealiseerd. Daarvoor zal vanaf 12 februari de werfzone uitgebreid worden met inname van de Vlaamsekaai, tussen de Gentsplaats en de Gillisplaats.

Downloaden
Nieuwsbrief Het Zuid in verandering

In deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de werken op en rond de Gedempte
Zuiderdokken. Eind dit jaar opent de eerste ondergrondse parking Steendok en verandert de parkeertariefzone tussen de Kaaien en de Leien. Ook de aanleg van de eerste fase van het park en de bouw van de tweede ondergrondse parking Kooldok gaan weldra van start.
We informeren u ook graag over de werken in de
zijstraten, de afbraak van het woonblok in de Van der Sweepstraat en de werken aan de Kaaiweg ter
hoogte van Sint-Andries en Zuid

 

Nieuwsbrief Het Zuid in verandering
Nieuwsbrief Het Zuid in verandering

november 2020

Downloaden
Aangepast definitief ontwerp

Hier vindt u het aangepaste definitieve ontwerp. Het in het rood aangeduide deel betreft de verleende omgevingsvergunning voor Steendok, goedgekeurd op 27 juni 2019.

Het aangepaste definitieve ontwerp - omgevingsvergunning Steendok
Het aangepaste definitieve ontwerp - omgevingsvergunning Steendok

Het aangepaste definitieve ontwerp. Het in het rood aangeduide deel betreft de verleende omgevingsvergunning voor Steendok, goedgekeurd op 27 juni 2019.

Downloaden
Definitief ontwerp Gedempte Zuiderdokken

Op 23 maart 2018 keurde het college het definitieve ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken goed.

Definitief ontwerp Gedempte Zuiderdokken
Definitief ontwerp Gedempte Zuiderdokken

Op 23 maart 2018 keurde het college het definitieve ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken goed.

Downloaden

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.