Een lokale voedselstrategie voor Antwerpen

Stad Antwerpen

Kansen voor Antwerps voedsel

Wil je duurzaam eten? Of wil je bijdragen aan meer duurzame voeding als producent, verdeler of verwerker van voeding? Dan is het belangrijk te weten waar je eten vandaan komt, hoe het gekweekt werd en hoe het tot op je bord kwam. In Antwerpen zijn er al verschillende initiatieven die bijvoorbeeld lokale voeding rechtstreeks van de boer naar de consument brengen, die kweken zonder pesticiden te gebruiken, die lekkere alternatieven voor vlees produceren. Door bewuste keuzes te maken wat jouw voeding of jouw productieproces van voeding betreft, is het mogelijk om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. En daarom past een voedselstrategie perfect in het Antwerpse Klimaatplan.

Waarom dit project?

Voeding zorgt voor een aanzienlijke CO2-uitstoot, zowel bij de productie, verwerking, distributie als consumptie. Maar voeding biedt ook kansen voor de lokale economie en de sociale verbinding in de stad. Mensen eten immers graag samen en voeding waarvan je het verhaal kent is nog aantrekkelijker. Voeding heeft ook een enorme impact op logistiek, afvalverwerking, gezondheid en ruimtegebruik, zelfs in een stad. Bovendien kan gezonde en voldoende voeding bijdragen aan armoedebestrijding, omdat mensen zich dan op hun ontwikkeling kunnen focussen. Voeding in een stad biedt ook kansen voor innovatie op al die vlakken, omdat de vraag hier sterk aanwezig is.

Wat gebeurt er?

De stad start met de opmaak van een lokale voedselstrategie. Samen met jou gaan de partners onderzoeken hoe de verschillende schakels in een voedselsysteem duurzamer kunnen, gaande van productie, distributie (logistiek, bewaring, verkoop), consumptie (thuis, op het werk, vrije tijd) tot het tegengaan van verspilling (overschot en afval nuttig gebruiken).

De strategie zal duidelijk maken welke doelstellingen voor de stad prioritair zijn welke acties ze op dat vlak zelf kan opzetten. Extra aandacht hierbij gaat naar economische meerwaarde en een inclusief en circulair verhaal.

De stad wil alle inwoners betrekken via twee brede participatiemomenten. Er zijn ook workshops voor gerichte doelgroepen. Zij werken dan specifiek rond vragen als:

  • Hoe werken we aan gezonde en duurzame voeding op school?
  • Welke kansen liggen er voor de horeca?
  • Welke ruimte is er in en rond de stad beschikbaar voor voeding?
  • Wat kunnen burgerinitiatieven betekenen?
  • En hoe kan de stad zelf het goede voorbeeld geven?

In april vonden er workshops plaats voor specifieke doelgroepen (mensen uit horeca, onderwijs, ruimtelijke planners en architecten). 

Op 15 juni vond een open participatiemoment plaats waar iedereen kon voor inschrijven.

Wie werkt er aan mee?

Om de stedelijke voedselstrategie uit te werken, betrekt de stad expertise van anderen. Zo zal Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) mee aan de kar trekken. Rikolto werkt reeds 40 jaar aan duurzame landbouw en voeding, en hielp al ettelijke steden in binnen- en buitenland bij de ontwikkeling van een voedselstrategie. In Antwerpen ontwikkelden zij het voorbije anderhalf jaar de Antwerpse Voedselraad ‘A Goesting’ die zorgde voor een dynamiek over voeding van onderuit. De andere inhoudelijke partner, Let Us, brengt jarenlange expertise aan boord in innovatief stedelijk voedselbeleid en participatie. Samen met de participatie-experten van Commonslab en Levuur begeleiden zij de stad om tot een voedselstrategie te komen.

Als je kijkt naar de stedelijke werking, dan zal je zien dat in de voedselstrategie een grote waaier van stadsdiensten of initiatieven aan bod komt. De thema’s klimaat, horeca, onderwijs, gemeenschapsvorming, gezondheid, stadsontwikkeling, mobiliteit, publieke ruimte, stadsreiniging, groen, armoede, innovatie, economie hebben allemaal raakvlakken met voeding. Wat we eten is immers een groot deel van wie we zijn. Het raakt ons allemaal. Ook bedrijven zoals het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en stadspatrimonium (AGVespa), Port of Antwerp (PoA), Zorgbedrijf Antwerpen en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) bouwen mee aan de voedselstrategie.

Dankzij de open momenten kunnen ook andere bedrijven, verenigingen, bewoners en kennisinstellingen die op één of andere manier bezig zijn met het thema voeding in de stad meewerken aan de stedelijke voedselstrategie.

Ook de Antwerpse Voedselraad is een belangrijke partner. Deze raad werd eind 2019 opgericht door een aantal belangrijke stakeholders van het voedingsthema. De voedselstrategie die de stad nu opmaakt, wil verder bouwen op hun reeds geleverde inspanningen, alle krachten bundelen, verbinden en versterken. Lees hier meer over de Antwerpse Voedselraad.

Benieuwd hoe het intussen staat met de Voedelstrategie? Ontdek het binnenkort op de website van Antwerpen voor Klimaat.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.