Warmtenetten

www.woodmonkey.be

Een centrale verwarming voor heel de stad

De stad Antwerpen wil in de toekomst zoveel mogelijk gebouwen verwarmen op een duurzame manier. Warmtenetten spelen hierbij een belangrijke rol.  

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is als een centraal verwarmingssysteem, maar dan voor een hele wijk of stad. Bij deze manier van verwarmen, wordt er vaak restwarmte van een groot bedrijf gebruikt die anders verloren gaat. De restwarmte wordt aangesloten op een ondergronds buizennetwerk van waterleidingen. Deze leidingen verwarmen de gebouwen via een warmtewisselaar die aangesloten is aan de chauffages in de huizen. Zo kunnen grote delen van een wijk voorzien worden van verwarming en warm water.

Waarom dit project?

Antwerpen engageert zich om de uitstoot van fossiele brandstoffen zoals CO2 drastisch te verminderen. Een manier om de CO2-uitstoot te verminderen is de verwarming van gebouwen aanpakken en op zoek gaan naar duurzame alternatieven zonder in te boeten op comfort. Warmtenetten werken met (overschot)warmte van productieprocessen uit industrie.

Wat gebeurt er?

De stad maakte een Roadmap 2030, waarin staat welke stappen nog nodig zijn en in welke gebieden ze warmtenetten wil leggen de volgende jaren tot 2030. De stad wil hiermee de uitstoot van CO2 tegen 2030 drastisch verminderen met 71.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de jaarlijkse warmtevraag van 33.500 woningen.

De bedoeling is om vraag en aanbod van warmte op elkaar af te stemmen. Er is namelijk heel wat industrie die overschotten van warmte hebben die nu verloren gaat via uitstoot. Die warmte (aanbod) zou via een buizennetwerk gebracht kunnen worden tot bij vb. ziekenhuizen, appartementsgebouwen, plekken die veel warmte nodig hebben (vraag). 

Roadmap 2030

Voor de aanleg van warmtenetten zijn infrastructuur, investeringen en samenwerkingen nodig. Om warmtenetten economisch interessant te maken, zijn afspraken met grote leveranciers en afnemers noodzakelijk. De stad heeft een stappenplan klaar, de 'Roadmap 2030'. Deze Roadmap is een stappenplan voor de uitrol van de warmtenetten in negen pilootzones. Het eerste warmtenet op Nieuw Zuid en Blue Gate is al aangelegd en effectief in werking. In Antwerpen Noord (Luchtbal en Rozemaai) wordt een tweede net aangelegd, het Warmtenetwerk Antwerpen Noord.

De stad wil in al deze gebieden eerst de grootverbruikers (> 40mWh) aansluiten. Grootverbruikers hebben immers meer garantie dat het warmtenet rendabel is (er is daarbij een grote vraag naar warmte). Grootverbruikers zijn grote gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, grote bedrijven en grote appartementsgebouwen.

De roadmap voorziet warmtenetten in pilootzones en zoekzones. In een pilootzone wordt gestreefd dat alle verbruikers groter dan 40MWh kunnen aansluiten. In een eerste fase grote gebouwen en appartementsgebouwen, op langere termijn kunnen woningen aansluiten. De negen pilootzones zie je op onderstaande afbeelding.

Een zoekzone is een uitbreidingszone van een pilootzone. Het zijn de straten en pleinen rondom de kern-pilootzone. Hier wordt onderzocht welke gebouwen potentieel hebben en welke minder. De stad en partners zoeken hier naar grotere verbruikers (>500MWh/jaar).

thumb_kaart roadmap sam.jpg

Hoe nu verder?

Het warmtenet is voorzien op verdere groei, zodat tegen 2050 tot 200.000 gezinnen of 50% van de Antwerpse gebouwen kunnen genieten van deze duurzame verwarmingsmethode. De reservatiestroken voor de buizen van het warmtenet worden daarvoor nu reeds voorzien. De stad werkt ook een aansluitbeleid uit. De aansluiting op een toekomstig warmtenet zal niet verplicht zijn, maar wel sterk aangemoedigd worden. De ervaringen uit de pilootzones en de lopende warmteprojecten, zullen nuttig zijn voor de verdere uitbouw van warmtenetten in Antwerpen.

Na Nieuw Zuid en Blue Gate, is Antwerpen Noord aan de beurt. In een latere fase kan ook langsheen de Ring een warmtetransportverbinding worden aangelegd. De eerste werken aan het warmtenet Antwerpen Noord worden verwacht voorjaar 2024.

Warmtenetwerk Antwerpen Noord

Overtollige warmte van productieprocessen uit de haven en afvalwater, wordt geleid naar de dichtbevolkte wijk in Antwerpen Noord waar de warmtevraag groot is. In eerste instantie voorzien Indaver en Port of Antwerp er een basisnet naar de industrie, waarna Fluvius er in opdracht van de stad Antwerpen een residentieel warmtenet aan zal koppelen. Indaver en Port of Antwerp sloten daartoe een langetermijnovereenkomst af met Boortmalt, en Fluvius met Woonhaven voor de levering van warmte.

Naast de bedrijven, zullen niet minder dan drieduizend huishoudens, 7 scholen en meerdere openbare gebouwen aan dit warmtenetwerk toegevoegd worden. Wanneer dit leidingnet volledig is aangelegd, zal het jaarlijks zelfs 80.000 ton CO2 besparen. Deze gebouwen zullen dan met duurzame restwarmte verwarmd worden, er komt geen fossiele brandstof meer aan te pas.

Wie werkt eraan mee?

Om de aanpak van warmtenetten verder uit te rollen zal de stad samenwerken met Fluvius, het Havenbedrijf Antwerpen, Fineg, de provincie Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.