Klimaatplan 2030

Antwerpen voor Klimaat

Een beter klimaat begint bij een ambitieus Klimaatplan. 

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. Dit wil zeggen minder tot geen broeikasgassen uitstoten zoals CO₂ en Antwerpen klaarmaken om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan zoals hitte, droogte en hevige neerslag.

Daarom maakte de stad een Klimaatplan 2030: 'Antwerpen voor klimaat'

Lees hier het Klimaatplan 2030

Als een van de eerste steden ondertekende Antwerpen begin 2009 het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). Daarin engageerden Europese steden zich om tegen 2020 minstens 20% minder CO₂ uit te stoten. De stad maakte daarom een klimaatplan 2020 en behaalde zo haar doelstellingen. 

In 2017 tekende de stad het hernieuwde Burgemeesterconvenant, waarbij ze zich ook engageert om te streven naar:

  • minstens 40% minder CO₂-uitstoot,
  • te werken aan energie-armoede, 
  • en te bouwen aan een stad die tegen de gevolgen van klimaatverandering bestand is. 
     

Waarom dit Klimaatplan?

Antwerpen is ambitieus en wil meer doen: een klimaatneutrale stad in 2050. We willen de uitstoot van CO₂ verminderen met 50% tot  55%, vergeleken met 2005. Dit is tot 15% meer dan wat Europa vooropstelt en Antwerpen spiegelt zich zo als eerste stad in Vlaanderen aan de European Green Deal. Met het Klimaatplan 2030 zetten we onze schouders onder  een waaier van maatregelen en ondersteunen de volgende stappen om dit doel te realiseren. Samen met alle inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven maken we dit plan waar.

Wat gebeurt er?

De klimaatverandering is een grote uitdaging die we samen als stad aangaan. De stad Antwerpen omarmt haar voortrekkersrol en werkte een concrete set aan maatregelen uit om enerzijds de CO2-uitstoot terug te dringen en anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering zoals droogte, hitte en wateroverlast, op een slimme manier aan te pakken. We streven naar een aantrekkelijke en levendige stad met ruimte voor groen, water en recreatie en een fijne en gezonde leefomgeving met een duurzaam energieverbruik, slim vervoer en minder CO₂-uitstoot.

Het Klimaatplan 2030 focust op collectieve, systemische en infrastructurele maatregelen waardoor meer en grotere groepen worden bereikt. Sommige projecten zijn al lopende, en complementair met andere beleidsplannen zoals het Antwerpse waterplan- en het groenplan, anderen staan nog in de steigers zoals de gefaseerde uitrol van een stadsbreed warmtenet.

Wie werkt eraan mee? 

In de opmaak van het Klimaatplan 2030 werden stakeholders actief betrokken. Bewoners, bezoekers, studenten, ondernemers en stadsmedewerkers namen deel aan acht werksessies en een klimaatcafé om het plan mee vorm te geven. De stad installeert ook een klimaatraad en een klimaatregisseur die de voortgang zullen bewaken en mee helpen uitvoeren.

Heel wat bedrijven en organisaties, ondernemers en bewoners nemen vandaag al fantastische initiatieven om dit mee waar te maken. Bewoners dragen nu al hun steentje bij door te investeren in een energetische renovatie, isolatie of in energiezuinige toestellen. Zij kunnen voor duurzame oplossingen terecht bij het EcoHuis. Bezoekers en bewoners verplaatsen zich steeds slim naar Antwerpen. Bedrijven kiezen voor een nieuwe duurzame vorm van energie en kunnen terecht bij Samen klimaatactief. En de stad werkt al een geruime tijd aan oplossingen zoals een eerste warmtenet op Nieuw Zuid, de verhoging van de Scheldekaaien, de heraanleg van de Zuiderdokken inclusief slimme oplossingen voor waterbuffering, tuinstraten in wijken,.. 

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij klimaatplan@antwerpen.be.

Gerelateerde projecten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.