Linkeroever klimaatneutraal

Frederik Beyens

Stedelijke klimaatambities versneld waarmaken op Linkeroever

Als deelnemer aan de Europese missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden wil Antwerpen de uitstoot van broeikasgassen op verschillende manieren tot nul herleiden in 2030. De stad schoof Linkeroever naar voor als proeftuin voor versnelde klimaatactie.

 

Waarom dit project?

Tegen 2050 moet de hele Europese Unie klimaatneutraal worden. Dit betekent dat de EU-landen hun broeikasgasuitstoot drastisch moeten verminderen en manieren moeten vinden om de resterende uitstoot te compenseren, zodat ze netto geen broeikasgassen meer uitstoten.

Als deelnemer aan een Europese missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden wil Antwerpen de uitstoot van broeikasgassen op verschillende manieren tot nul herleiden in 2030. Denk hierbij aan het slim besparen op energie en het produceren van hernieuwbare energie, maar ook aan het kiezen voor duurzame mobiliteit, circulaire economie en milieuvriendelijke verlichting. Met de plannen voor Linkeroever bouwen de stad en haar partners verder op de ambities van het stedelijk Klimaatplan 2030.

Steden kunnen zelf bepalen hoe hoog ze de lat leggen. De stad Antwerpen koos er samen met alle stakeholders voor om Linkeroever als proeftuin voor versnelde klimaatactie in te dienen.

Waarom Linkeroever?

Als afgebakende stadswijk heeft Linkeroever veel mogelijkheden om de klimaatambities van de stad in de praktijk om te zetten. De typologie van de wijk, met veel hoogbouw en gelijkvormige woonwijken, biedt kansen om oplossingen te vinden die nadien kunnen worden uitgevoerd in de hele stad.

Linkeroever is bovendien een wijk in verandering, waar verschillende projecten op til staan die de uitstoot van broeikasgassen er op korte termijn zullen verminderen: de aanleg van een warmtenet om woningen en andere gebouwen te verwarmen, de wijkgerichte renovatie van Europark, de heraanleg en vergroening van de Scheldeboorden, de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Katwilgweg en de voltooiing van de nieuwe woonwijk aan het water Regatta.

De eigenheid van Linkeroever in combinatie met de geplande initiatieven biedt een waaier aan kansen om net hier versneld voor een gedragen energie- en klimaattransitie te gaan. Extra aandacht gaat naar een eerlijke en inclusieve transitie in de wijk: deze ambitieuze missie kan enkel slagen als iedereen effectief de kans krijgt om mee te doen.

Wat gebeurt er?

Om de ambitie versneld lokaal waar te maken, lanceerde de Europese Unie vorig jaar haar missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030. Europa selecteerde uiteindelijk 112 steden die als toonaangevend werden aangeduid in hun strijd tegen klimaatverandering, en waarmee ze ook als voorbeeld dienen voor andere steden en gemeenten. Ze krijgen hiervoor begeleiding van het Europese partnerschap NetZeroCities, dat door de Unie werd aangesteld om de missie te leiden.

Energieverbruik verminderen, hernieuwbare energie en duurzaam vervoer

Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen, zal in Linkeroever álles wat voor uitstoot van broeikasgassen zorgt worden aangepakt. Omwille van hun grote lokale impact zet de stad in op 3 prioritaire thema’s: het energieverbruik van gebouwen verminderen, het lokaal produceren van hernieuwbare energie en het inzetten op duurzame verplaatsingen voor zowel personen als goederen.

Denk hierbij aan de aanleg van meerdere warmtenetten om woningen en andere gebouwen te verwarmen, de collectieve renovatie van appartementen en stadsgebouwen, het vergemakkelijken en stimuleren van lokale energieproductie uit zon en wind en lokaal energiedelen, het promoten van openbaar vervoer en auto- en fietsdelen en de elektrificatie en verduurzaming van (deel)vervoersmiddelen en van het stedelijk wagenpark. Er zijn dus heel wat pistes richting klimaatneutraliteit, die de stad samen met alle betrokkenen verder zal verkennen en uitwerken.

De voortrekkersrol in het kader van de missie geeft een boost aan het klimaatbeleid van de stad en kan bovendien geplande acties en ambities van het stedelijk Klimaatplan 2030 versnellen.

thumb_20230318_152139 Stad Antwerpen
Sfeerbeeld van Galgenweel op Linkeroever

Aanpak

Een klimaatneutrale wijk in 2030 zal niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er is heel wat werk aan de winkel, zonder draaiboek en zonder gegarandeerd resultaat. Met de stad als regisseur moeten verschillende partners samenwerken om de uitdaging te vertalen naar een realistisch plan van aanpak, met acties en projecten die elkaar aanvullen en versterken. Op welke samenwerkingen en projecten kan de stad verder bouwen, wat moet anders georganiseerd, en welke nieuwe samenwerkingen zijn hiervoor nodig? We zullen inspanningen moeten leveren op verschillende fronten, van quickwins om uitstoot te verminderen tot het uittesten en ontwikkelen van baanbrekende technologie en van nieuwe manieren om inwoners bij de omschakeling te betrekken.

Wie werkt eraan mee?

De stad zal hiervoor samenwerken met alle betrokken stakeholders, van hogere overheden, kennisinstellingen en grote bedrijven tot kleine bedrijven en individuele burgers. De missie Linkeroever Klimaatneutraal 2030 van stad Antwerpen geniet steun van de Europese Unie.

Heb je een specifieke vraag rond de EU-missie Linkeroever Klimaatneutraal 2030 of een suggestie voor het projectteam? Laat het ons weten via missielinkeroever@antwerpen.be.

Meer info

Meer info vind je op deze Engelstalige webpagina van de Europese Unie.

Deze webpagina houden we up-to-date. Oproepen voor innovatieve projecten die zorgen voor minder CO2-uitstoot op Linkeroever, brengen we ook via de nieuwsbrief van Antwerpen voor Klimaat.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.