Lageweg

08 oktober 2023
Ontdek de Hollebeekvallei

De Hollebeekvallei verbindt het Schoonselhof met de Schelde. De Hollebeek loopt vandaag voor een groot stuk ondergronds via buizen. De stad onderzoekt nu of ze de beek deels opnieuw kan openleggen en herstellen.

Lees meer
08 september 2022
Goedkeuring brownfieldconvenant

De brownfieldconvenant is op 23 september goedgekeurd door de gemeenteraad.

10/06/2022
Innovatietraject luwte-en geluidsplanning

Het project Lageweg is geselecteerd als een van de vijf pilootprojecten voor het innovatietraject luwte-en geluidsplanning. In dit traject wordt onderzocht hoe het ontwerp en de ruimtelijke inrichting kunnen zorgen voor een aangename geluidsbeleving.

mei 2022
Subsidie kwalitatief ontharden en vernatten

Eén van de uitdagingen voor de Lageweg is de waterberging. De stad Antwerpen verkreeg een subsidie binnen het plan Vlaamse Veerkracht om deze uitdaging aan te pakken. De jury selecteerde dit project:

  • omdat het kadert in een brede visie voor het gebied de Lageweg en de Hollebeekvallei,
  • omdat de stad een ambassadeursrol opneemt om de stedelijke visie op klimaat en water concreet te maken,
  • omdat het de coalitieactoren stimuleert. 

De subsidie wordt ingezet om bijkomende oppervlakte te creëren voor natte natuur en bufferruimte voor water op de site Lageweg. Concreet wordt dit vertaald naar het herstel van de bestaande beek, de ontharding en sanering van meer dan 1ha verhard terrein en door de Hollebeek een hoofdrol te laten spelen op vlak van overstromingswater in de nieuwe parkstructuur.

Het project zal op een structurele manier een antwoord bieden op de water- en droogteproblematiek in de bebouwde ruimte. Er is subsidie van 1 miljoen euro ontvangen voor de uitvoering ervan. Meer info

25 januari 2022
Infosessie brownfieldconvenant online
Gebouw aan de site van Lageweg
Gebouw aan de site van Lageweg

Aan de Lageweg zullen de voormalige sites van Hayes Lemmerz, Crown Packaging en de nabije omgeving de komende jaren een verandering ondergaan.

Lees meer
Zomer 2021
Opening ongerepte natuur 'de Blikvelden'

In het midden van het projectgebied ligt een stuk ongerepte natuur: 'de Blikvelden'. Iedereen kan er nu van genieten. Natuurpunt zorgt voor kleine ingrepen en een gericht natuurbeheer, zodat dit stuk natuur weer kan ademen en aan levenskwaliteit en biodiversiteit kan winnen. Het park wordt tijdelijk opengesteld.

april 2021
Vier lessen uit 'de Lageweg'

In Ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, verscheen in april 2021 het themanummer Circulariteit met het artikel 'Vier lessen uit 'de Lageweg'. U kan dit hieronder downloaden. 

30 juni 2020
Online infosessie RUP de Lageweg

Op dinsdag 30 juni om 19.00 uur organiseerde de stad een online infosessie voor het ruimtelijk uitvoeringsplan de Lageweg. Hier vindt u het verslag en een opname van de presentatie.

Lees meer
juni 2020
Nieuwsbrief RUP de Lageweg

Nieuwsbrief bij de start- en procesnota van het RUP de Lageweg.

maart 2020
De Maakfabriek - vzw Blikfabriek is geselecteerd als innovatief project en krijgt steun van projectenfonds

De Maakfabriek werd geselecteerd voor een projectsubsidie van 15.000 euro van het projectenfonds Duurzame stad. 

Vzw Blikfabriek geeft de leegstaande Crown-fabriek in Hoboken een tijdelijke sociaal-culturele invulling. Met het project De Maakfabriek wil vzw Blikfabriek een leegstaande loods van 3000 m² ombouwen tot een gedeeld maakatelier voor creatievelingen, zowel hobbyisten als professionelen. Er wordt gewerkt volgens een deel-principe en met gerecycleerde materialen. Vzw Blikfabriek werkt hiervoor samen met de Kringwinkel. De vzw ontvangt een subsidie van 15.000 euro voor het project. Lees meer over De Maakfabriek.

februari 2019
RUP Lageweg wordt opgestart

Het college besliste dat er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet opgestart worden voor de Lageweg om de ruimtelijke visie uit het raamwerk juridisch te verankeren. Lees meer

 

maart 2018
Opening Blikfabriek

De Blikfabriek geeft de leegstaande Crown-fabriek in Hoboken een tijdelijke sociaal-culturele invulling. Eén van de doelstellingen van 'Terug in Omloop' is het opnieuw activeren van een leegstaande plek. De fabriek is nu een productieve, culturele, sportieve en groene plek.

28 maart 2017
stadsdebat 'Labo XX_Werk en pilootproject Lageweg'

Dit stadsdebat vertrok vanuit het reeds lopende onderzoek Labo XX_Werk en vanuit het pilootproject Lageweg en ging voornamelijk over ruimte voor bedrijvigheid.

Lees meer
31 januari 2017
Publicatie 'pilootproject Lageweg' - Publication 'Lageweg pilot project'

De verkennende fase werd beschreven in het boek ‘Labo XX. Pilootproject De Lageweg’. De publicatie focust zich op het leerproces binnen het kader van het ontwerpend onderzoek 'LaboXX'. Download de publicatie. 

This publication recounts the first phase – the so-called exploratory process– of the Lageweg pilot project. This
pilot project is one of the test cases of Lab XX and Lab XX_Work, the research and redevelopment programmes of the city of Antwerp that focus specifically on the city’s twentieth-century belt. Download the publication

 

2016 - 2022
Terug in Omloop

De stad neemt deel aan het project ‘Terug in omloop’. Dat is een initiatief van de Vlaamse overheid om stadsvernieuwing te ondersteunen. Het programma koppelt stadsvernieuwing aan economische veranderingen en duurzame ontwikkeling van vervuilde gebieden. Dankzij dit programma krijgt de stad begeleiding van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (de OVAM), Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Inburgering en Integratie. Meer info: ‘Terug in omloop’

2015 - nu
Samenwerking grondeigenaars

De stad heeft maar weinig gronden in dit gebied. Omdat het gebied een groot potentieel heeft, startte in 2015 een verkennende fase samen met verschillende grondeigenaars van het gebied. De grondeigenaars bekeken hoe ze konden samenwerken over de perceelgrenzen heen. Eigenaars en buurtbewoners konden aangeven wat ze belangrijk vinden. Een bureau maakte een financieel rekenmodel op om de meerwaarde voor elke partner tastbaar te maken. Alle afspraken worden vastgelegd in een engagementsverklaring. Begin 2017 tekenden verschillende perceelseigenaars een samenwerkingsovereenkomst en in 2022 werd de samenwerking verder gezet via een brownfieldconvenant.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.