Lageweg

De stad maken we samen

In Hoboken, tussen de spoorweg, de Weerstandslaan en de Krugerstraat, ligt een gebied met wat huizen, bedrijven, verlaten industrie en een braakliggend terrein. Deze zone, genoemd naar de Lageweg die erdoor loopt, is niet in eigendom van de stad, maar biedt wel veel kansen voor de huidige en toekomstige bewoners en werknemers. De stad startte daarom een samenwerking met perceeleigenaars, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (de OVAM) om van het terrein een mooi gebied te maken om te werken en te wonen.

Wil je al eens op ontdekking gaan? Surf dan naar de tijdelijke invulling door De Blikfabriek en ontdek in het hart van de site een stuk ongerept natuurgebied, de Blikvelden.

Waarom dit project?

De Lageweg ligt er al een tijdje verwaarloosd bij. Dat is jammer, want er zitten nog steeds actieve bedrijven, er wonen mensen, er is een school en in het midden ligt er een groene plek, maar niemand kan er van genieten. Door de leegstand is het de perfecte locatie om extra werkgelegenheid te creëren vlakbij de stad. 

Met het project Lageweg wordt het gebied weer tot leven gewekt. Het wordt weer aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, terwijl er ook genoeg groen is en een prettig buurtleven. En het project is niet alleen daarom interessant. Het is de eerste keer dat de stad op deze manier samenwerkt om een gebied te verbeteren waarvan ze zelf geen grondeigenaar is.

Wat gebeurt er?

Pilootproject voor Labo XX

Labo XX onderzocht de mogelijkheden voor stadsvernieuwing in de rand van de stad. Het project Lageweg past daar prima in en is een pilootproject.

Inspiratie opdoen voor de buurt

In 2015 startte het traject met een verkennende fase samen met tien eigenaars van gronden op de site. De eigenaars bekeken hoe ze konden samenwerken over de perceelgrenzen heen. Ze zochten daarbij naar een werkwijze die voor de buurt voordelig zou zijn, en ook voor henzelf financieel interessant is. Iedereen mocht uitleggen wat voor hem of haar belangrijk was, ook de buurtbewoners. Het resultaat van deze fase was een engagementsverklaring. Dit omvat enerzijds samenwerkingsafspraken en anderzijds een gezamenlijk rekenmodel dat de haalbaarheid van de verbetering en vernieuwing van de site onderzocht. 

Buurtbewoners geven hun visie op het project de Lageweg stad Antwerpen
Buurtbewoners geven hun visie op het project de Lageweg

Download hier het verslag van de verkennende fase

Samenwerkingsovereenkomst

Na de engagementsverklaring werd er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarmee het engagement is gegeven om een ruimtelijk masterplan op te maken. Een plan dat de site en de buurt dient te verbeteren. Het is een  perceelsoverschrijdende aanpak, waar via een vereveningssysteem de lusten en de lasten per eigenaar is te verdelen.

De Lageweg is gekozen als 1 van de 5 pilootprojecten Terug in Omloop. Dit maakt de aanstelling van ontwerpers (PT Architecten en 1010) en een externe projectregisseur (Dieter Leyssen) mogelijk. In deze fase is er ontwerpend onderzoek gebeurd waarbij de parkstructuur van 10ha met bouwvelden errond de vernieuwing van het gebied vastlegd/verbeeld. 

Begin 2017 tekenden een aantal perceeleigenaars een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee nemen ze zich voor om een ‘grondenbank’ te creëren. Dat is een geheel van percelen die samen worden beheerd, ook al zijn er verschillende eigenaars. Eventueel kunnen de eigenaars binnen de samenwerkingsovereenkomst ook een ‘brownfieldconvenant’ aanvragen. Hiermee kunnen de eigenaars bijkomende subsidies krijgen voor de herontwikkeling van verontreinigde terreinen. 

In 2021 is de brownfieldconvenant opgestart, waardoor de samenwerking blijft doorlopen en een engagement met de lokale en hogere overheid afgesloten wordt. Een brownfieldconvenant biedt daarnaast ook fiscale voordelen voor de eigenaars, ontwikkelaars, zoals vrijstelling van borg voor sanering, verlaagde registratierechten ect. 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

De stad maakte een proces- en startnota op van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Op 30 juni 2020 was er een digitaal infomoment over dit RUP

 

Wie werkt eraan mee?

Co-creatie

De Lageweg is het eerste project waarbij de stad niet zelf de eigenaar is van de grond waarover het gaat. De samenwerking met de perceeleigenaars is dus het hart van dit project.

‘Terug in omloop’

De Vlaamse Overheid heeft haar eigen initiatieven om stadsvernieuwing te ondersteunen. Een ervan is het programma Pilootprojecten ‘Terug in omloop’, dat stadsvernieuwing koppelt aan economische veranderingen en duurzame ontwikkeling van vervuilde gebieden. De stad Antwerpen neemt hieraan deel. Dankzij dit programma krijgt de stad begeleiding van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (de OVAM), Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Inburgering en Integratie.

Tijdelijk ruimtegebruik

Om plek meer bekendheid te geven en te inspireren over wat er mogeljik is, geeft de Blikfabriek een tijdelijk onderkomen aan tal van initiatieven en activiteiten waar buurtbewoners en Antwerpenaars aan kunnen deelnemen. Sinds de zomer van 2021 is er ook een stuk ongerepte natuur bijgekomen met 'de Blikvelden'. 

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.