Waterplan

Indienen tot 26 januari 2021
Oproep ontwerpteam wijkinrichtingsplannen water en groen

De stad gaat op zoek naar een interdisciplinair en enthousiast ontwerp- en onderzoeksteam voor de opmaak van innovatieve wijkinrichtingsplannen water en groen.

Lees meer
22 maart 2020
AFGELAST: Wereldwaterdag
Waterplan stad Antwerpen
Waterplan stad Antwerpen

OPGELET: Stad Antwerpen neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is dit infomoment afgelast. Hou antwerpenmorgen.be in het oog voor meer nieuws.

Lees meer
september 2019
Het waterplan samengevat

Wat staat er in het onderzoek? Deze samenvatting voor professionals en partners rond het thema water, geeft een overzicht van de belangrijkste punten. Bekijk en download het hier.

september 2019
Waterplan goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 20 september het waterplan goed. Dit plan omvat een analyse en voorstellen om water opnieuw een plek te geven in de stad. De komende maanden wordt met enkele partners bekeken hoe deze voorstellen in de praktijk kunnen worden gebracht.

Augustus 2019
Afronding Waterplan

Het waterplan zal afgerond worden in de zomer van 2019. Het wordt een leidraad in ruimtelijke plannen om te zorgen voor een waterrobuuste en waterbewuste stad.

okt 18 - maart 19
Workshops met experten
workshop visie waterplan
workshop visie waterplan

De visie over het waterplan wordt in workshops verfijnd met experten uit allerlei organisaties, zoals de provincie Antwerpen, Aquafin, Water-link en de Vlaamse overheid. In het voorjaar van 2019 wordt de visie getoetst aan de hand van cases, real-life situaties in de Antwerpse wijken. Kloppen de bouwstenen, zijn ze bruikbaar ed. Deze cases zullen een versterking zijn voor het Waterplan, dat in de zomer van 2019 klaar is.

september 2018
VRT reportage over het waterplan in opmaak

februari 2018
Waterplan in opmaak

In januari 2018 wordt gestart met de opmaak van het waterplan. Dit Waterplan moet leiden tot een visie en concrete tools om de stad waterbestendiger te maken.

december 2017
Hemelwaterplan klaar

Het ‘Hemelwaterplan’  geeft de visie op hemelwater en klimaatverandering in relatie tot de ondergrondse rioleringsinfrastructuur. 

september 2015
Studie over regenwater klaar

De KU Leuven heeft een regenwaterstudie uitgevoerd voor de stad Antwerpen. Deze studie voorspelt dat de zomers door de klimaatverandering langere en extremere periodes van droogte zullen kennen, terwijl de winters mogelijk natter worden. Wanneer het dan wel regent in de zomer, zullen de regenbuien en zomerstormen extremer worden.

voorjaar 2015
Grondwaterkaarten opgemaakt
Grondwaterkaart
Grondwaterkaart

Alle bestaande meetgegevens betreffende grondwater zijn in kaart gebracht. Meer info hierover is hier te vinden. De grondwaterkaarten zijn hier te raadplegen

2013
Studie hitte-eilandeffect

In 2013 liet de stad Antwerpen door VITO een hittestudie maken van haar grondgebied. De kaarten met nachttemperaturen en de bijhorende prognose voor 2030 zijn raadpleegbaar.

Code van rioleringssystemen
Code riolering

De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen moet ervoor zorgen dat de verschillende onderdelen van het rioleringssysteem consistent ontworpen, op elkaar afgestemd en beheerd worden. De oude code dateerde van 1996 en was aan herziening toe, onder meer om de verwachte klimaatverandering in rekening te brengen, beter te beschermen tegen wateroverlast en de laatste stand van techniek te vertalen.

juli 2003 en herziening in 2013
Decreet integraal waterbeleid

Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013, vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet bevat ook de omzetting van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Meer info is hier te vinden.

22 december 2000
EU-richtlijn water

Het doel van de kaderrichtlijn Water is de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. Meer info is hier te vinden.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.