Tuinstraten

Jeroen Broeckx

Hier groeit een tuinstraat 

Antwerpenaars die dromen van meer groen in de straat krijgen sinds de zomer van 2017 extra ruimte om hun droom te verwezenlijken. Onder de noemer tuinstraten werken buren samen om hun straat om te toveren tot een groene en gezellige straat. Na de eerste tuinstraten zet stad Antwerpen verder in om meerdere straten tot echte tuinstraten om te bouwen met boordevol groen én plek voor water onder de noemer 'Antwerpen Breekt Uit'. 

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

 

Waarom dit project?

De klimaatverandering daagt ons uit om oplossingen te zoeken om onze omgeving minder heet te maken en bestand tegen hevige regenbuien of net langere periodes van droogte. We zijn continu op zoek naar manieren om onze omgeving zo klimaatrobuust mogelijk te maken. 

De tuinstraat wordt beschouwd als een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast bij hevige regenbuien en hittestress tijdens hete zomers. Het verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving in een straat, omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat.

Wat gebeurt er?

In een tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen en verblauwen (waterinfiltratie) van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten,… 

De stad experimenteerde met de pilootprojecten op vlak van de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De verschillende aspecten van de tuinstraat werden geoptimaliseerd en er werd ingezet op een breed en duurzaam draagvlak bij bewoners. Ondertussen werden de tuinstraten opgenomen in de reguliere werking van de stad en komen er steeds meer tuinstraten bij.

Experimenteren, wie zijn best doet zal het leren

Omdat een tuinstraat een cocreatief proces is met de bewoners, werd er eerst een experimenteerperiode opgezet.  De eerste ontwerpen werden uitgetest met tijdelijke testinrichtingen. Bewoners kregen zo eerst een prototype van hun tuinstraat en konden daarna steeds feedback geven op de ontwerpen. 

Waar worden de tuinstraten gerealiseerd?

De eerste experimenten met tuinstraat gaan door in verschillende districten: 

Ondertussen blijft de stad met 'Antwerpen Breekt Uit', inzetten op ontharding van straten en pleinen en komen er steeds meer tuinstraten bij in alle districten. Deze straten worden nu gepland of uitgevoerd:

  • District Antwerpen: Regentstraat, Brusselstraat
  • District Berchem: Hogeweg
  • District Berendrecht – Zandvliet – Lillo: De Bergen (Goudhoekstraat, De Bergen, Frederik-Hendrikstraat)
  • District Borgerhout: Vaderlandstraat
  • District Deurne: Van Hovestraat
  • District Merksem: Gagelveldenstraat

De heraanleg 

Elke tuinstraat word ingericht met deze principes in het achterhoofd: 

  • Een tuinstraat heeft een heel groen karakter: Denk aan plantvakken, geveltuinen, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten,..
  • Een tuinstraat focust op ontharding, waterdoorlatende materialen en regenwaterrecuperatie. De riolering wordt herzien om meer water te recuperen en te laten infiltreren in de bodem. 
  • Bewoners worden nauw betrokken bij het ontwerp, de heraanleg én soms zelfs het onderhoud van een tuinstraat

 

Wie werkt eraan mee?

De stad Antwerpen en verschillende districten werken nauw samen om de tuinstraten te realiseren. Ook Aquafin en water-link zijn partners in dit project. 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.