Schipperskwartier en Centrum

Gianni Camilleri
Oktober 2023
Definitief ontwerp centraal deel noord goedgekeurd
De vroegere burchtmuur wordt over de hele breedte van de hangars blootgelegd tot een diepte van 2,7 meter
De vroegere burchtmuur wordt over de hele breedte van de hangars blootgelegd tot een diepte van 2,7 meter

Het college keurt het definitieve ontwerp goed voor de vernieuwing van de Scheldekaaien van het Steenplein tot het Noorderterras. In dat deel zal het verleden van Antwerpen in de kijker staan, door ondergrondse restanten opnieuw beleefbaar te maken onder de historische hangars. De hangars zelf worden gerestaureerd en er komen trappen naar het wandelterras. Ook dat wordt gerestaureerd, tot een groene verblijfsruimte met zitbanken.

September 2023
Start restauratie wandelterras en hangars tussen Steen en Noorderterras

In september 2023 is de restauratie van het wandelterras en de hangars tussen Het Steen en het Noorderterras gestart. Als alles vlot verloopt gaat het wandelterras tegen de zomer van 2024 terug open, en zijn de werken aan de hangars afgerond in het voorjaar van 2025. De restauratie past binnen het langlopende project van de volledige heraanleg van de Scheldekaaien.

In de nacht van 7 op 8 maart 2023
Het schip Céphée verhuist

De Céphée verhuist van de kaaien naar het Droogdokkenpark. In de week van 20 februari werd de waterkeringsmuur al afgebroken. 'Big bags' liggen klaar als tijdelijke mobiele waterkering.

In de nacht van 7 op 8 maart gebeurt het uitzonderlijk transport. Dit transport kruist de tramlijnen, daarom gebeurt dit ‘s nachts. Tijdens de werken zal er geluidshinder zijn, een parkeerverbod gelden en de kaaien zullen ook een aantal uren afgesloten worden voor verkeer. We danken u voor uw begrip.

Na de verhuis zal de waterkeringsmuur zo snel mogelijk weer opgebouwd worden (vanaf 13 maart). 

Waarom deze verhuis?

Door de heraanleg van de kaaien kan het houten walenschip Céphée niet op zijn huidige plek, de hangar op de Scheldekaaien ter hoogte van Het Steen, blijven. Nu krijgt het monument een nieuwe locatie, een schepenhal in het toekomstige Droogdokkenpark.

De Céphée

De Céphée is een houten binnenvaartschip en werd in 1937 gebouwd op een scheepswerf in Merville (Frankrijk).

Het schip werd voortgetrokken of gesleept. Door motorisering en schaalvergroting verdween dit soort schepen in het midden van de 20e eeuw. De Céphée is het laatst bewaarde voorbeeld van dit type schip.

Het Antwerps Rijn- en Binnenvaartmuseum kocht het schip in 1979. De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum kochten het schip over in 1984 en schonken het aan de stad Antwerpen.

In 1994 werd het schip beschermd als monument omwille van zijn industrieel-archeologische waarde. Het monument krijgt nu een nieuwe locatie.

Lees meer
28 februari 2023
Infomoment over verdiepte kaaiweg
Luchtfoto van de huidige kaaiweg ter hoogte van Het Steen
Luchtfoto van de huidige kaaiweg ter hoogte van Het Steen

Stad Antwerpen wil de Via Sinjoor (één lange wandelas van het station Antwerpen-Centraal tot aan de Scheldekaaien) doortrekken van de Grote Markt langs de Suikerrui tot aan Het Steen, met een vrije doorgang over de Scheldekaaien. Het autoverkeer en het snelle fietsverkeer langs de Scheldekaaien zou daarvoor ondergronds gaan, langs een verdiepte kaaiweg die toegang geeft tot parking Grote Markt en een ingewerkte fietsparking. Bovengronds zal daardoor een vergroot Steenplein ontstaan.

Lees meer
20 februari 2023
Verhuis schip Céphée: voorbereiding

De Céphée verhuist van de kaaien naar het Droogdokkenpark. In de week van 20 februari 2023 starten de voorbereidingen. De waterkeringsmuur wordt afgebroken. Er komen 'big bags' als tijdelijke mobiele waterkering.

Waarom deze verhuis?

Door de heraanleg van de kaaien kan het houten walenschip Céphée niet op zijn huidige plek, de hangar op de Scheldekaaien ter hoogte van Het Steen, blijven. Nu krijgt het monument een nieuwe locatie, een schepenhal in het toekomstige Droogdokkenpark.

De Céphée

De Céphée is een houten binnenvaartschip en werd in 1937 gebouwd op een scheepswerf in Merville (Frankrijk).

Het schip werd voortgetrokken of gesleept. Door motorisering en schaalvergroting verdween dit soort schepen in het midden van de 20e eeuw. De Céphée is het laatst bewaarde voorbeeld van dit type schip.

Het Antwerps Rijn- en Binnenvaartmuseum kocht het schip in 1979. De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum kochten het schip over in 1984 en schonken het aan de stad Antwerpen.

In 1994 werd het schip beschermd als monument omwille van zijn industrieel-archeologische waarde. Het monument krijgt nu een nieuwe locatie.

Lees meer
November 2022
Voorontwerp centraal deel noord

Het college keurt het voorontwerp goed voor de vernieuwing van de Scheldekaaien van het Steenplein tot het Noorderterras. In dit deel zal het verleden van Antwerpen in de kijker staan, door ondergrondse restanten opnieuw beleefbaar te maken onder de historische hangars. De hangars zelf worden gerestaureerd en er komen trappen naar het wandelterras. Ook dat wordt gerestaureerd, tot een groene verblijfsruimte met zitbanken. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Als alles vlot verloopt, start de aannemer in het voorjaar van 2023 met de vernieuwing van de hangars en het wandelterras.

15 juli 2022
Haalbaarheidsstudie fase 2 verdiepte kaaiweg

Het college heeft in juli 2022 beslist om de Via Sinjoor door te trekken van de Grote Markt langs de Suikerrui tot aan Het Steen, met een vrije doorgang over de Scheldekaaien. Het autoverkeer en het snelle fietsverkeer langs de Scheldekaaien gaat ondergronds, langs een verdiepte kaaiweg. Ook de ingang van de parking Grote Markt gaat ondergronds, en er komt ondergronds ook een fietsparking.

Die beslissing kwam er nadat in 2020 fase 1 van de haalbaarheidsstudie voor de ondertunneling van de kaaiweg werd afgerond. Na studie van 4 varianten viel de voorkeur op een verdiepte kaaiweg van 210 meter ter hoogte van het Steenplein. Het vervolg van de haalbaarheidsstudie onderzocht onder meer technische randvoorwaarden en de impact op ondergrondse infrastructuur zoals de ruien. Ook werd bekeken of de verdiepte kaaiweg past binnen de heraanleg van de kaaivlakte van het centraal deel van de Scheldekaaien. Uit fase 2 van de haalbaarheidsstudie bleek dat de aanleg mogelijk is.

27 februari 2022
Online bevraging over het centrale deel van de Scheldekaaien

Help het ontwerpteam: hoe zie jij het centrale deel van de Scheldekaaien? Vul de online bevraging in voor 27 februari 2022.

Lees meer
11 januari 2022
Infomoment over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien
Het ponton aan het Steenplein en het Sint-Annaveer
Het ponton aan het Steenplein en het Sint-Annaveer

Stad Antwerpen is bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De volgende jaren veranderen de kaaien grondig van uitzicht, van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De werken gebeuren in fases. Momenteel wordt volop gewerkt aan het ontwerp voor de kaaivlakte van het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen het Noorderterras en het Zuiderterras.

Lees meer
Oktober 2021
Einde renovatiewerken Het Steen

De renovatiewerken aan Het Steen zijn afgerond en Het Steen is feestelijk geopend in oktober 2021.

Midden 2021
Einde werken ponton cruiseterminal

De werken aan het ponton van de nieuwe cruiseterminal zijn midden 2021 afgerond.

Juli 2021
Schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien

Het schetsontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen het Zuiderterras en Noorderterras, is goedgekeurd. Het schetsontwerp wil de geschiedenis van de stad opnieuw zichtbaar maken, Het Steen als toeristisch onthaal verankeren in de omgeving, de kaaivlakte door middel van trappen verbinden met de wandelterrassen, het vervoer over water op deze plek bestendigen, er een centraal mobiliteitsknooppunt van maken, ruimte bieden voor kleinschalige evenementen en activiteiten, en de kaaivlakte vergroenen. 

Oktober 2020
Onderdelen ponton aangekomen aan de Scheldekaaien
Een van de toegangsbruggen van het ponton van de nieuwe cruiseterminal wordt op haar plek gehesen
Een van de toegangsbruggen van het ponton van de nieuwe cruiseterminal wordt op haar plek gehesen

Het ponton van de nieuwe cruiseterminal ligt op zijn plaats aan het Steenplein. Alle onderdelen zijn begin oktober 2020 via de Schelde aangekomen in Antwerpen. Aan het nieuwe ponton, dat 350 meter lang is, kunnen zee- en riviercruises aanmeren. De komende maanden worden alle onderdelen ter plekke afgewerkt en aan elkaar gemonteerd.

Midden 2020
Conceptschets centraal deel Scheldekaaien

In juli 2020 ligt er een conceptschets voor het centrale deel van de Scheldekaaien, van Zuiderterras tot Noorderterras.

2020
Haalbaarheidsstudie fase 1 verdiepte kaaiweg

Het college heeft in juli 2022 beslist om de Via Sinjoor door te trekken van de Grote Markt langs de Suikerrui tot aan Het Steen, met een vrije doorgang over de Scheldekaaien. Het autoverkeer en het snelle fietsverkeer langs de Scheldekaaien gaat ondergronds, langs een verdiepte kaaiweg. Ook de ingang van de parking Grote Markt gaat ondergronds, en er komt ondergronds ook een fietsparking.

Die beslissing kwam er nadat in 2020 fase 1 van de haalbaarheidsstudie voor de ondertunneling van de kaaiweg werd afgerond. Na studie van 4 varianten viel de voorkeur op een verdiepte kaaiweg van 210 meter ter hoogte van het Steenplein. Het vervolg van de haalbaarheidsstudie onderzocht onder meer technische randvoorwaarden en de impact op ondergrondse infrastructuur zoals de ruien. Ook werd bekeken of de verdiepte kaaiweg past binnen de heraanleg van de kaaivlakte van het centraal deel van de Scheldekaaien. Uit fase 2 van de haalbaarheidsstudie bleek dat de aanleg mogelijk is.

27 augustus - 30 september 2019
Inspraak voor jeugd over ontwerp Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras
Het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Noorder- en Zuiderterras
Het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Noorder- en Zuiderterras

De Scheldekaaien zijn volop in ontwikkeling. De kaaien zijn altijd een plek geweest van mensen en goederen, van handel en overslag, van economische kracht en van een stad die zich door de geschiedenis heen in verschillende gedaanten aan de Schelde heeft getoond. Om dat te behouden voor de toekomst zijn vernieuwingen en verbeteringen nodig.

Lees meer
September 2019
Eindverslag Driewerf Hoera!

In dit eindverslag van Driewerf Hoera!, de reeks participatiemomenten over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien, leest u alles over de gesprekken die het ontwerpteam had met buurtbewoners en andere geïnteresseerden.

9 - 12 mei 2019
Driewerf Hoera! Publieke werf 3: wie moet allemaal een plekje krijgen op de Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras?
De hangars op de Scheldekaaien en het Noorderterras
De hangars op de Scheldekaaien en het Noorderterras

Publieke werf 3: van wie is de publieke ruimte? We richten ons op het maritieme verleden en het ontstaan van Antwerpen aan de Schelde. Hoe vertalen we dat verleden naar een toekomst waarin cruiseschepen aanmeren en toeristen de stad binnenkomen? Welke entrée biedt het noordelijke stuk van de kaaien en hoe presenteert de stad zich aan de bezoekers? Wij nodigen u uit zitting te nemen en met ons te reflecteren op deze plek.

Lees meer
12 mei 2019
Driewerf Hoera! Afsluitmoment publieke werven over ontwerp Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras
Scheldekaaien met zicht op ponton Steenplein
Scheldekaaien met zicht op ponton Steenplein

Afsluitmoment van de publieke werven: debat over publieke ruimte Op deze laatste dag van de publieke werven presenteren we de ideeën, verhalen en stellingen die we hebben opgehaald. Tijdens een publiek verhoor wegen we de voors en tegens en bent u getuige.

Lees meer
5 - 8 mei 2019
Driewerf Hoera! Publieke werf 2: ga op het Sint-Annaveer in gesprek over alle stromen van mensen en verkeer op en rond het Steenplein
De veerboot tussen linker- en rechteroever en het ponton aan het Steenplein
De veerboot tussen linker- en rechteroever en het ponton aan het Steenplein

Publieke werf 2: voortvarend heen en weer op het veer Op het Sint-Annaveer gaan we in op vraagstukken rondom mobiliteit en de relatie tussen de Scheldekaaien en de stad. Welke bewegingen zijn er? Welke kunnen we ons collectief inbeelden of verbeelden? Welke routes legt u af? Tijdens de overtocht gaan wij graag voortvarend met u in gesprek.

Lees meer
3 - 6 mei 2019
Driewerf Hoera! Publieke werf 1: teken mee aan het ontwerp van de Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras
De hangars en de cruiseterminal tussen Het Steen en het Zuiderterras
De hangars en de cruiseterminal tussen Het Steen en het Zuiderterras

Publieke werf 1: kom mee tekenen op waterkeringhoogte We onderzoeken hoe de Scheldekaaien de ruimte kunnen bieden aan het Antwerpen van de toekomst. Welke initiatieven in de stad zouden hier een plek moeten krijgen, permanent, of bij wijze van experiment? Hoe ziet de stadswerf van de toekomst eruit? Laat uw ideeën visualiseren door de aanwezige tekenaars.

Lees meer
November 2018
Start werken ponton cruiseterminal

De werken aan het ponton voor de nieuwe cruiseterminal starten in november 2018.

Juli 2018
Conceptsubsidie schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien

Het Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid verleent een conceptsubsidie aan het centrale deel van de Scheldekaaien. Zo kan een multidisciplinair onderzoeksteam een schetsontwerp maken voor dat stukje Scheldekaaien.

2018
Start werken renovatie het Steen en nieuw cruiseponton

In 2018 wordt er gestart met de renovatie van Het Steen, en met de werken aan het nieuw cruiseponton.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.