Kattendijksluis en Rijnkaai

14 juni 2022
Infomoment RUP Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. De kaaivlakte en de havenloodsen krijgen een nieuwe functie en betekenis voor de stad. De ontwikkeling van de kaaivlakte is gericht op het versterken van de band tussen stad en Schelde. Daarbij wordt de kaaivlakte als een mooie publieke ruimte ingericht. De havenloodsen kunnen, zoals ook voorzien in het masterplan Scheldekaaien, ingevuld worden met stedelijke functies.

Lees meer
van 13 juni tot en met 11 augustus 2022
Openbaar onderzoek

Het aangepaste ontwerp-RUP wordt volgens een juridische procedure openbaar gemaakt met een openbaar onderzoek, dat 60 dagen duurt. Tijdens deze periode kan iedereen bezwaren en adviezen indienen. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) bundelt alle bezwaren en brengt advies uit bij de gemeenteraad. Dit kan tot aanpassingen van het ontwerp leiden. 

Van 13 juni tot en met 11 augustus 2022 kan je het aangepaste ontwerp-RUP hier inkijken.

30 mei 2022
Voorlopige vaststelling aangepast ontwerp RUP

Het aangepaste ontwerp-RUP werd op 30 mei 2022 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

juli 2021
Arrest Raad Van State

In juli 2021 draaide een arrest van de Raad van State de definitieve vaststelling van RUP Rijnkaai terug.

Eind 2018
RUP Rijnkaai goedgekeurd

Eind 2018 is het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijnkaai goedgekeurd.

16 juli - 13 september 2018
Openbaar onderzoek RUP Rijnkaai
Afbakening gebied RUP Rijnkaai
Afbakening gebied RUP Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. Zo verschuift de nieuwe waterkering richting kaairand en wordt de wandeling langs de kaairand en de monumentale collectie havenkranen smaller en zal ze lager liggen dan de toekomstige kaaivlakte.

Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Het openbaar onderzoek voor het RUP Rijnkaai loopt van 16 juli tot en met 13 september 2018. Dat wil zeggen dat u in die periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op papier. U kan ook bezwaren of opmerkingen geven. Daar leest u meer over op de website van de stad Antwerpen.

2016 - 2017
Aanleg weg en trambaan Rijnkaai Zuid

De weg en trambaan Rijnkaai Zuid wordt aangelegd.

2016
Start bespreking ontwikkeling

Start besprekingen met de betrokken partijen voor de ontwikkeling de Rijnkaai.

2015
Aanleg weg Rijnkaai Noord

De weg Rijnkaai Noord wordt aangelegd.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.