Kattendijksluis en Rijnkaai

Aangenaam wandelen langs de Schelde

Kattendijksluis en Rijnkaai is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. De Rijnkaai is gekenmerkt door de historische en beschermde havenkranen en markante havenloodsen.

Waarom dit project?

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal zeven deelgebieden aan.

Wat gebeurt er?

Het masterplan Scheldekaaien voorziet op deze plek nieuwe bebouwing op de kaaivlakte, beperkt in hoogte met een publieke doorsteek naar de Schelde waar het aangenaam wandelen wordt. De nieuwe waterkering zal naar de kaairand verschuiven. Zo ontstaat een eenvoudig toegankelijke ruimte aan stadszijde van de waterkering die (deels) opgehoogd kan worden. De Rijnkaai wordt zo als het ware een stedelijk balkon met een weids zicht op de Schelde. De kaairand met kasseien, bolders, sporen en havenkranen wordt zorgvuldig gerestaureerd om de eigenheid van deze kaaizone te bewaren.

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. De kaaivlakte en de havenloodsen krijgen een nieuwe functie en betekenis voor de stad. De ontwikkeling van de kaaivlakte is gericht op het versterken van de band tussen stad en Schelde. Daarbij wordt de kaaivlakte als een mooie publieke ruimte ingericht. De havenloodsen kunnen ingevuld worden met stedelijke functies zoals gemeenschaps-, vrijetijds-, socio-culturele voorzieningen, diensten, horeca of kantoren. Om de kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.

Visie RUP Rijnkaai

De visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de kaaivlakte aan de Rijnkaai is uitgewerkt in het masterplan Scheldekaaien (2010) en het masterplan Eilandje (2004).

RUP Rijnkaai omvat:

  • het behoud van cultuurhistorisch waardevol erfgoed;
  • de aanleg van een nieuwe kwalitatieve publieke ruimte;
  • een verkeersveilige verbinding met een (half)ondergrondse parking of parkeergebouw met maximaal één bouwlaag bovengronds.

Aangepast RUP Rijnkaai

Op 17 december 2018 stelde de Antwerpse gemeenteraad het RUP Rijnkaai definitief vast. In juli 2021 draaide een arrest van de Raad van State deze beslissing terug. Om de kwalitatieve ontwikkeling van deze plek mogelijk te maken werd de herstelprocedure van RUP Rijnkaai opgestart. Het gewijzigde ontwerp van RUP Rijnkaai houdt rekening met de opmerkingen uit het arrest van de Raad van State. Parkeren op straat zal mogelijk blijven en aan parkeren op de kaaivlakte wordt een eindtermijn gekoppeld. Daarnaast wordt extra verduidelijkt hoe de milieu-effecten van ondergrondse constructies onderzocht kunnen worden. Denk hierbij aan de impact van een ondergrondse parking op de grondwaterspiegel. De stedenbouwkundige voorschriften uit het oorspronkelijke RUP blijven maximaal behouden.

Hoe verloopt de herstelprocedure?

  • Voorlopige vaststelling ontwerp RUP door gemeenteraad op 30 mei 2022
  • Openbaar onderzoek ontwerp RUP van 13 juni tot en met 11 augustus 2022. Tijdens deze periode kan iedereen het ontwerp hier inkijken en bezwaren of adviezen indienen. Op dinsdag 14 juni 2022 organiseert de stad een infomoment in de Waagnatie (Rijnkaai 150), doorlopend van 17 tot 19 uur.
  • Definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad wordt verwacht in december 2022.

Heraanleg wegenis Rijnkaai

In 2015 is de weg van Rijnkaai Noord al aangelegd. In het kader van de werken voor Noorderlijn, de tramverlenging op het Eilandje, is ook de weg van Rijnkaai Zuid (het stuk tussen het kruispunt met de Londen-Amsterdamstraat en Sint-Pietersvliet) aangepakt. De belangrijkste ingreep is de aanleg van tramsporen. Verder is er een voetpad van 7,5 meter breed en aan de kaaizijde een dubbel fietspad van 2,5 meter breed. Na de bouw van de nieuwe waterkering en afbraak van de bestaande keermuur wordt het fietspad verbreed tot 4 meter en wordt aan de kaaizijde een brede wandelstrook aangelegd. De rijweg voor automobilisten blijft na de heraanleg 6,2 meter breed met een rijstrook in beide richtingen.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan.

De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering. 

 

Gerelateerde projecten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.