Ringstad

Luchtfotografie Henderyckx
Juni 2022
Lancering visie Ringstad

De stadsbouwmeester en AG Vespa werken samen met de stad Antwerpen aan een visie om de stadsontwikkeling langs de Ring de komende jaren actief in goede banen te leiden. Ambitie is om naast de zeven Ringparken, die de verbinding zullen maken tussen de wijken, ook nieuwe levendige stadsdelen langs de randen van de overkapping te realiseren. Deze Visie Ringstad is nu neergeschreven in een publicatie 'Ringstad. Stad maken over de Ring'.

juni 2022
Lancering publicatie Visie Ringstad
Boekcover van Visie Ringstad
Boekcover van Visie Ringstad

Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, Annick de Ridder en stadsbouwmeester Christian Rapp stellen de publicatie RIngstad: stad maken over de Ring officieel voor.

juni 2018
Eerste projecten
Overzicht van de eerste 18 geselecteerde projecten
Overzicht van de eerste 18 geselecteerde projecten

De Vlaamse overheid hakt de knoop door over de eerste projecten.

13 november 2016
Voorstelling Ambitienota

Op maandag 14 november 2016 stelt de intendant zijn ambitienota voor aan de pers. De nota beschrijft een ambitieus leefbaarheidsproject voor een aantrekkelijke Antwerpse stadsregio, en werd gevoed door meer dan 50 workshops en 100 werksessies met experten, burgers, overheden, burgerbewegingen, onderzoeksinstellingen en internationale overkappingsexperts.

Lees hier de volledige ambitienota

2014
Beeldkwaliteitplan Groene Singel

De stad werkt aan een ‘Beeldkwaliteitplan Groene Singel’ als verfijning van de stedelijke visienota met als doelstelling meer eenheid te brengen in de gefragmenteerde ruimte tussen binnen-en buitenstad.

2009
Durven dromen van een Groene Rivier

De stedelijke visienota als kader voor geplande en toekomstige projecten in de strategische ruimte rond de Singel wordt gepubliceerd. 

2006
Goedkeuring structuurplan Antwerpen Ontwerpen

Het structuurplan Antwerpen Ontwerpen wordt goedgekeurd. Het uitgangspunt is ‘renovatio urbis’: stadsvernieuwing door middel van kleine, punctuele ingrepen in de publieke ruimte. Het plan bepaalt acties en maatregelen die een stimulerend effect zullen hebben op de hele omgeving en niet enkel op de plek zelf.

 

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.