Linkeroever

Patrick Henderyckx

Plannen voor heel Linkeroever

Er staat de komende jaren veel te veranderen op Linkeroever. Hieronder vind je een overzicht van alle deelprojecten op Linkeroever waar de stad Antwerpen aan vernieuwing werkt. Daarnaast wordt er ook nagedacht over Linkeroever als één geheel en groene long van stad Antwerpen.

Waarom dit project?

De stad wil ook het grotere plaatje niet uit het oog verliezen. Om ervoor te zorgen dat er niet enkel wordt nagedacht over Sint-Anneke Plage of Middenvijver op zich, wordt er ook nagedacht over Linkeroever als één geheel en dat als één van de zeven deelgebieden van het strategisch ruimteplan Antwerpen, kortweg het SRA. In het SRA wordt nagedacht over een overkoepelende visie voor de hele stad, met de nadruk op zeven deelgebieden.

Daarnaast is er ook De Grote Verbinding, waarbij nagedacht wordt over een leefbare stad langs de vernieuwde Ring. Linkeroever maakt ook deel uit van één van de zeven Ringparken, namelijk Ringpark West.

Wat gebeurt er?

Linkeroever is het meest groene stadsdeel van Antwerpen. Om de rol als groene long van de stad te versterken moet ingezet worden op het verbinden van de ecologische structuur. De ecosystemen op Linkeroever zijn waardevol, maar ook fragiel.

Infrastructuur en bebouwing moeten dan ook zorgvuldig ingepast worden en ruimte laten voor natuurlijke processen. Linkeroever heeft momenteel  een onderbenut recreatief potentieel, met onder andere het Sint-Annastrand en de Scheldeboorden, het galgenweel en de grote groengebieden. Mede door verschillende nieuwe woonprojecten trekt dit deelgebied heel wat nieuwe bewoners aan.

Er zijn echter ook een aantal opgaven. De modernistische wijken hebben een uniek karakter maar daarnaast is er ook nood aan kleinschalige plekken die uitnodigen tot ontmoeting zodat het buurtgevoel versterkt wordt. Ook het verhogen van het voorzieningenaanbod en een goede mix in het woonaanbod zijn belangrijk in dit deelgebied.  

Landschap en natuur- en waterrecreatie
Het grootschalige Scheldelandschap, bestaande uit de Scheldeboorden en -oevers, en de Zandvlakte van Linkeroever, vormen een robuust en ecologisch waardevol landschappelijk kader rondom het woongebied. Het kenmerkende landschap wordt doorgetrokken langs de structurerende assen en open plekken tussen de bebouwing en zorgt voor landschappelijke samenhang, groene doorwaadbaarheid en kwalitatieve publieke ruimtes. 

Versnippering van de waardevolle landschappen door verkeersinfrastructuren wordt zoveel mogelijk omgekeerd en tegengegaan. De groengebieden op Linkeroever, gelegen op een steenworp van de binnenstad, worden recreatief ontsloten. Zo kunnen alle Antwerpenaren van de groene stadslong genieten door wateractiviteiten op het Galgenweel, flaneren langs de Scheldeboorden en de natuur opsnuiven in het Rot en het Sint-Annabos.

Recreatie op Linkeroever gebeurt met respect voor de ecologische waarde van het gebied. De ontwikkeling van de Park + Ride maakt van Linkeroever een nieuwe toegangspoort tot de stad. Hierdoor kan Linkeroever transformeren tot een recreatiecluster aan het water met een bovenlokale aantrekkingskracht. 

Een volwaardige stedelijke plek met een uniek karakter 
In het woongebied verhogen bepaalde ingrepen het voorzieningenniveau en wordt het woonaanbod gediversifieerd op maat van de lokale noden. Aandacht gaat uit naar differentiatie tussen de buurten en verbindende plekken op maat van de buurtbewoners. Zo transformeert Linkeroever tot een volwaardige stedelijke plek met voldoende lokale voorzieningen en een bruisend buurtleven, met behoud van het unieke karakter.

Linker- en Rechteroever komen dichter bij elkaar
Nieuwe verkeersinfrastructuur, zoals de Ring en de fiets- en voetgangersbrug versterken de link tussen Linkeroever en Rechteroever. Zo krijgen de inwoners van Linkeroever vlot toegang tot het stadshart van Antwerpen. Inwoners van Rechteroever kunnen dan weer gemakkelijk de Schelde oversteken om van de prachtige natuur- en recreatiegebieden te genieten. 

Meer info

Voor meer info kan je terecht op een van de subprojecten van Linkeroever in het overzicht bovenaan.

 

Gerelateerde projecten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.