Kielsbroek

SKY VISION

Naar een duurzaam en verkeersveilig bedrijventerrein 

Het openbaar domein rond het bedrijventerrein Kielsbroek krijgt een kwaliteitsvolle, klimaatbestendige en innovatieve herinrichting. Zo maakt het bedrijventerrein zich klaar voor de toekomst.

Waarom dit project?

Ruimte voor bedrijvigheid is onmisbaar in de stad. De activiteiten op en rond het bedrijventerrein Kielsbroek worden steeds drukker. De publieke ruimte van het terrein heeft echter een heraanleg nodig. Zo zijn de wegen verouderd en niet afgestemd op het huidige gebruik. Er ontbreekt bijvoorbeeld een veilige en directe fietsroute naar de rest van de stad. Daarnaast is er nood aan ontharding, meer groen en betere waterinfiltratie.

Wat gebeurt er?

Een overzichtelijk en verkeersveilig bedrijventerrein

  • Zowel de hoofdas als de twee meest noordelijke straten krijgen een volledige heraanleg. De wegen worden vernieuwd en krijgen een breedte die overeenkomt met hun functie als industriehoofdstraat, en er komen afgebakende parkeerstroken op maat van het vrachtverkeer.
  • De tweede meest noordelijke straat van Kielsbroek wordt daarbij enkelrichting. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor parkeren en groen. De straat wordt zo ook voorbereid op de toekomstige aansluiting op het ontwerp van Ringpark Zuid.
  • Langs de hoofdas komt een dubbelrichtingfietspad. Tussen de weg en het fietspad komt een groene buffer om de veiligheid te verhogen. De voetpaden worden aangepast aan de huidige normen en de in- en uitritten krijgen een uniforme uitstraling.

Projectgebied met fietspaden en wegen stad Antwerpen

Een innovatief en klimaatrobuust bedrijventerrein

  • Er wordt onderzocht welke vernieuwende materialen en technieken beschikbaar zijn die inzetten op infiltratie, buffering, geluidsreductie, hittewering… Daarnaast springt de stad doordacht om met het (her)gebruik van bouwmaterialen, voor een beperktere impact op het milieu. Er komt nieuwe slimme ledverlichting.
  • Het bedrijventerrein wordt ook zoveel mogelijk onthard en vergroend. Zo komen er 55 nieuwe bomen en robuuste, onderhoudsvriendelijke planten.
  • De riolering wordt volledig vernieuwd. Waar mogelijk kan het regenwater afgekoppeld worden zodat de bedrijven het kunnen hergebruiken. Het overige regenwater krijgt de kans om via de groene zones of waterdoorlatend materiaal in de grond in te sijpelen.

In een apart project worden er ook stappen gezet naar een energieneutraal bedrijventerrein. De Groothandelsmarkt heeft op hun dak al lichtgewicht zonnepanelen geĂŻnstalleerd. Ook wordt er onderzocht hoe de restenergie van het rioolwaterzuiveringsstation van Aquafin gebruikt kan worden.

Planning

  • Definitief ontwerp: voorjaar 2023
  • Aanbesteding en gunning: najaar 2023
  • Start werken: voorjaar 2024
  • Oplevering: najaar 2024

Wie werkt er mee?

De stad Antwerpen zorgt voor de heraanleg van de publieke ruimte. Water-link vernieuwt de riolering. Het externe studiebureau Tractebel maakt het ontwerp.

Voor deze herinrichting zal de stad een subsidieaanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.