Strategische EnergieVisie Antwerpen

De Strategische EnergieVisie Antwerpen (SEViA) tekent de krijtlijnen uit voor een duurzaam warmtebeleid in Antwerpen

De Strategische EnergieVisie Antwerpen (SEViA) is een ruimtelijke analyse die een kader biedt voor het energiebeleid van de stad Antwerpen tegen 2050.

Waarom dit project?

De stad Antwerpen wil tegen 2050 immers klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat de stad op zoek moet gaan naar een andere manier van verwarmen die voordelig is voor alles en iedereen. Meer comfort voor bewoners en minder verbruik van fossiele brandstoffen zoals stookolie en gas. Daarom zoekt de stad duurzame alternatieven.

Een van die alternatieven zijn warmtenetten waarbij restwarmte gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen. Om in kaart te brengen waar een warmtenet mogelijk is en waar andere duurzame alternatieven zoals warmtepompen of hernieuwbaar gas meer geschikt zijn, werd het project SEViA opgestart.

Wat gebeurt er

Verschillende energieconcepten

1. Warmtenetten 

Bij een warmtenet wordt restwarmte van bijvoorbeeld industrie, gebruikt om gebouwen te verwarmen.  Warmtenetten komen uit de analyses naar voor als het beste concept voor meerdere buurten in de stad. Deze zones zijn meegenomen in het plan van aanpak voor de warmtenetten.

Uiteg warmtenet
Hoe werkt een warmtenet?

Lees meer over het plan van aanpak voor de warmtenetten

Lees meer

2. 100% elektrisch

In dit scenario moet het elektriciteitsnetwerk instaan voor de hele energiebehoefte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp om de warmte tot in de gebouwen te krijgen. Dit kan enkel gebruikt worden bij goed geïsoleerde woningen.

uitleg 100% elektrisch
Hoe werkt een systeem van 100% elektrisch?

3. Hernieuwbaar gas

Met hernieuwbaar gas wordt het huidige aardgas vervangen door biogas dat vrijkomt bij het vergisten van organisch-biologische afvalstoffen (biomethaan) of synthetisch methaan op basis van klimaatneutraal waterstofgas en afgevangen CO².  De beschikbaarheid van hernieuwbaar gas wordt op deze moment laag ingeschat. Het kleine beschikbare volume kan het meest optimaal worden ingezet in de industrie. De verbranding van gas geeft namelijk een veel hogere temperatuur dan dat nodig is bij gebouwverwarming. Industriële processen hebben doorgaans wel deze hoge temperatuur nodig.

Uitleg hernieuwbaar gas
Hoe werkt hernieuwbaar gas?

Technische en economische haalbaarheid

Voor elk scenario werden de technische randvoorwaarden onderzocht. Deze zijn onder andere de energieprestatie van de gebouwen in een buurt, de boven- en ondergrondse ruimte in een buurt, de luchtkwaliteit, het warmteverbruik in een buurt…

Om de economische haalbaarheid van de verschillende energieconcepten na te gaan, zijn ook de kosten (zowel investeringskost als operationele kosten over een looptijd van 30 jaar) per scenario in beeld gebracht. Hierbij spelen onder andere de bron-, distributie- en conversiekosten in de woningen een rol.

Warmtezoneringskaart

De verschillende energieconcepten, gelinkt aan de technische en economische factoren, zijn samengebracht in een voorlopige warmtezoneringskaart. Deze kaart geeft aan welke fossielvrije verwarming het meest gunstig is in specifieke zones van de stad. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het warmtenetten- en 100% elektrisch scenario. De kaart is dynamisch waardoor ze aangepast wordt bij nieuwe inzichten.

Ontdek de warmtezoneringskaart

Download

Wie werkt eraan mee

De Strategischie EnergieVisie is een samenwerking tussen de stad Antwerpen en Fluvius.

 

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.