Publicatie Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad

Sigrid Spinnox

Vroegste ontstaan van Antwerpen bekend

Publicaties over de geschiedenis van Antwerpen zijn talrijk voorhanden maar beperken zich veelal tot de voorbije vijf eeuwen, nadat Antwerpen handelsmetropool werd. (Kunst)historici en stadsgidsen leveren fraaie boeken over de grandeur van de Scheldestad en haar rijke geschiedenis – en terecht. Wie meer wil weten over de vroegste geschiedenis van de stad blijft echter wel eens op zijn/haar honger zitten. Daar brengt de publicatie 'Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad' nu verandering in. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel.
 

Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad

Ben jij ook benieuwd naar de oorsprong van de stad, hoe oud Antwerpen wel is, hoe de stad ontstaan is? In het boek ‘Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad’ neemt stadsarcheoloog Tim Bellens je mee op verkenning langs een aantal belangrijke opgravingen in het Antwerpse stadscentrum. De auteur interpreteert oude en recente opgravingen, wat leidt tot nieuwe inzichten over het ontstaan van de stad. Aan de hand van opgravingsbeelden, bijzondere artefacten, reconstructietekeningen en gesprekken met specialisten reconstrueert de auteur een boeiend verhaal over de Antwerpse stadswording, vanaf de prehistorie tot de middeleeuwse burcht.

Hieronder vind je enkele vondsten die in het boek aan bod komen net als de cover van het boek. 

De auteur gidst je vanuit de prille prehistorie langs bronstijdgraven nabij de Meir, Gallo-Romeinse bewoners en duistere Merovingers naar de Karolingische versterkte nederzetting, om te eindigen bij de burchtmuur aan het Steen – een eenzame herinnering aan het Ottoonse markgraafschap Antwerpen. Bijzondere vondsten tonen de rijkdom van de Antwerpse bodem en wat we er uit kunnen leren. Het boek belicht naast de vroegste geschiedenis van Antwerpen tal van archeologische methoden en technieken, eigen aan de stadsarcheologie.

De auteur houdt halt bij bestaande opvattingen over het ontstaan van Antwerpen en formuleert nieuwe inzichten op basis van recent archeologisch onderzoek. Door de ogen van archeologen krijgt de lezer een nieuwe kijk op het oudste verleden van de stad. Specialisten uit het binnen- en buitenland geven meer duiding bij leven, werken en sterven in het vroegste Antwerpen. Behalve heel wat wetenschappelijke informatie in klare taal, bevat het boek vele verhelderende beelden. Twee hoogtepunten uit de ontstaansgeschiedenis van Antwerpen in het eerst millennium, namelijk de Gallo-Romeinse nederzetting rond 200 n.C. en het Karolingische versterkte handelscentrum rond 900, werden gevisualiseerd door illustrator Mikko Kriek. Lieven Vandenberghe zorgde voor enkele  levendige illustraties, terwijl Sigrid Spinnox garant stond voor innemende foto’s van vondsten uit de Antwerpse bodem. 
 

Waarom dit project? 

In 2008-2009 voerden de stadsarcheologen met de steun van projectontwikkelaars en Stad Antwerpen opgravingen uit in de Antwerpse burchtzone, niet ver van het Steen. Het terreinwerk leverde vondsten op uit de vroegste geschiedenis van de stad. Een groot deel van de aangetroffen structuren en opgegraven artefacten dateert uit de 9de en 10de eeuw. In die periode ontstond er een nederzetting die omwald werd en waarbinnen ambachtslui en handelaars actief waren. De huizen en straten binnen die eerste burcht vertoonden de kenmerken van een vroege stad, met houten huizen op rechthoekige kavels, naast elkaar langs de hoofd- en zijwegen. Ze vormen de kiem van de latere handelsmetropool.

De vele opgravingsvondsten en –data uit oude en recente opgravingen in en rond de Antwerpse burcht verdienden een nieuw, overkoepelend onderzoek. Met de lancering van subsidies voor archeologisch syntheseonderzoek door de Vlaamse overheid kon de Antwerpse  stadsarcheologische dienst komen tot een veelomvattend diachronisch verhaal over het ontstaan van de stad. Dit syntheseonderzoek is belangrijk voor Antwerpen, omdat het in detail verduidelijkt dat de wortels van de metropool veel verder teruggaan in de tijd. Het onderzoek biedt inzicht in de leefwereld van de vroegste Antwerpenaren vóór en omstreeks het jaar 1000.
 

Wie werkt er aan mee?

‘Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad’ kwam tot stand na archeologisch syntheseonderzoek naar de Antwerpse stadsgenese, een samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, de Stad Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Het resultaat is een rijkelijk geïllustreerd boek dat vlot leest, gebaseerd op archeologische en cultuurhistorische kennis van de auteur en tal van specialisten.

thumb_logo agentschap OE.jpg
 
thumb_logo VUB.jpg

Meer info

'Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad' (192 pagina's) is te koop in de boekhandel  (o.a. De Standaardboekhandel) en via e-books. Het boek is uitgegeven door Pandora Publishers. 

  • Nederlands: 19,95 euro
  • Engels: 23,95 euro
  • E-book: 9,99 euro
 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.