Overkapping zone Zuidoost

Het resultaat

Het ontwerpteam voor zone Zuidoost bestaat uit de bureaus STUDIO PAOLA VIGANO, GRAFTON ARCHITECTS en MAARCH i.s.m. Sweco Belgium, Idea Consult, Antwerpen aan’t woordd, Sertius en D2S International. Het ontwerpteam heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan hun projecten voor deze zone.  Hieronder kan je de projecten van team zuidoost ontdekken. De projecten met een ★ worden in de eerste fase volledig of gedeeltelijk uitgevoerd.

 

Visie

Zone Zuidoost strekt zich uit van de Plantin en Moretuslei tot aan de Grote Steenweg. Tussenin ligt het station Antwerpen-Berchem. Het is een grootstedelijk en dichtbebouwd gebied. In de omliggende wijken is er een groot tekort aan groenruimtes. Toch zijn er enkele waardevolle gebieden, zoals de Wolvenberg, het enige erkende natuurgebied binnen de Antwerpse Ring. Aangezien het overkappen van grote stukken snelweg in dit gebied niet meteen voor de hand ligt – het is eerst wachten op de heraanleg van de Ring die de scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk maakt – stellen we een aantal Ringprojecten voor die in een eerste fase de leefbaarheid van de wijken sterk verbeteren.

thumb_ODR_PLAN-INTERMEDIATE.jpg Team Zuidoost
Visie tussentermijn met Ringprojecten

Waarom dit project?

De stad verder ontwikkelen

In 45 jaar is de stad aan de buitenkant van de ring enorm gegroeid. Resultaat? De ring ligt middenin de dichtbevolkte stad, wat zorgt voor druk op de leefbaarheid van haar bewoners: lawaai, vervuilde lucht, ... Daarom zetten we een dak op de ring. Om de leefbaarheid en mobiliteit opnieuw te verzoenen.

Mensen en wijken opnieuw verbinden

Maar ook de Singel en het spoor zijn barrières tussen wijken en buurten. Met de overkapping werken we de barrière van de ring weg, maar de ontwerpers bekijken ook hoe men de Singel en het spoor beter kan oversteken zodat iedereen het park en de overkant veilig kan bereiken. 

Leefbaarheid en mobiliteit gaan samen

Om de overkapping uit te tekenen, moeten we weten hoe het verkeer er zal uitzien. Daarom zitten stedenbouwkundigen en mobiliteitsexperts samen aan tafel. Zo werken we toe naar oplossingen die én de mobiliteit, én de leefbaarheid verbeteren.

thumb_ringdagen_zuidoost_1.jpg overdering
Maquette projecten team Zuidoost.

Wat gebeurt er?

Het ontwerpteam heeft tussen september 2017 en mei 2018 overlegd met organisaties, verenigingen en burgers uit Zone Noord. Tenslotte zijn jullie de échte experten van jullie buurt! Daarnaast hebben de ontwerpteams ook met elkaar samengewerkt. Want de plannen en ontwerpen van de verschillende zones moeten natuurlijk perfect op elkaar aansluiten.  Einde mei 2018 is het werk van het team voorgesteld aan het publiek, rekening houdend met de ideeën en visies van de buurtbewoners. 

Op 25 juni 2018 heeft het politiek stuurcomité een selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Deze zullen in een eerste fase worden uitgevoerd.

thumb_ringdagen_zuidoost_3.jpg overdering
Infopanelen projecten team Zuidoost.

Draagvlak als selectiecriterium

Het criterium draagvlak is een selectiecriterium zijn voor de evaluatie van de plannen die de 6 ontwerpteams ontwerpen. Dat betekent dat hoe sterker de buurtbewoners de plannen ondersteunen, hoe groter de kans is dat ze goedgekeurd en uitgewerkt worden. Het is de eerste keer dat het engagement van een buurt een deel van de evaluatie is.

Laatste nieuws van het team

Op het facebook kanaal van het team kan u de foto's van alle momenten terugvinden. Ondertussen heeft het team ook een eigen youtube kanaal. Op hun youtube kanaal vindt u een filmpje van de wijkwandeling

Wie werkt er aan mee?

Het team bestaat uit een unieke mix van internationale uitstraling en kennis gekoppeld aan lokale verankering en know-how. Samen combineren ze een uitzonderlijke kwaliteit op vlak van architectuur, stedenbouw, landschap en publieke ruimte met toonaangevende ingenieurs- en adviesbureaus en een lerend netwerk van (ervarings)deskundigen op vlak van participatie, co-creatie en lokale democratie. Het team combineert creativiteit, ontwerp en technische capaciteiten in verschillende schalen met dialoog en een motto dat luidt “ ’t stad maken we samen”.

Ontwerpteam

  • STUDIO 017 PAOLA VIGANÒ (architectuur, stedenbouw, landschap - Milaan/Brussel)
  • GRAFTON ARCHITECTS Ltd. (architectuur - Dublin)
  • MAARCH (architectuur, landschap, stedenbouw - Berchem)

Ondersteunende partners

  • ANTWERPEN AAN ’T WOORD (participatie en sociale complexiteit - Antwerpen)
  • SWECO (civieltechnisch ingenieursbureau, infrastructuur, mobiliteit,       stabiliteit, ecologie, bodem,… - Brussel)
  • IDEA CONSULT (consultant sociale kosten-batenanalyse, projectontwikkeling /          PPS - Brussel)
  • D2S INTERNATIONAL (ingenieursbureau gespecialiseerd in geluid - Heverlee)
  • SERTIUS (adviesbureau milieuzorg, luchtkwaliteit - Wijgmaal)

Iedereen bouwt mee

Organisaties en burgerbewegingen bouwden de afgelopen jaren een belangrijke expertise op. Met die kennis en ervaring gaan het team verder aan de slag. Ook alle inwoners van Zone Zuidoost roepen we op om Ringbouwer te worden.

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.