M HKA

Bram Goots

Toekomstplannen voor het nieuwe M HKA

De Vlaamse Overheid plant de verhuis van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) naar een nieuwbouw in de omgeving. Dit nieuwe gebouw komt verderop op de Waalsekaai, waar momenteel het hof van beroep zetelt. Daarvoor maakt de stad Antwerpen nu het ruimtelijk uitvoeringsplan op (RUP M HKA). 

Waarom dit project?

Om te voldoen aan de hedendaagse eisen van een modern museum op wereldniveau, heeft het M HKA een nieuw gebouw nodig. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan de vaste collectie en een open huis worden voor de buurt. Het nieuwe gebouw zal zich in hoogte en vorm onderscheiden van zijn omgeving.

Waar komt het nieuwe M HKA?

In 2016 werd het onderzoek gestart naar de locatie voor dit gebouw en kozen de stad Antwerpen en de Vlaamse Regering samen de site van het hof van beroep en het arbeidshof, een locatie vlakbij de huidige ligging. Met dit plangebied wordt de culturele kern op het Antwerpse Zuid versterkt.

In de dichte en iets ruimere omgeving liggen heel wat culturele instellingen: het Fotomuseum, het Zuiderpershuis, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Modemuseum. 

Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen

Visie voor het nieuwe M HKA

1. Kwaliteitsvolle verbinding tussen de Scheldekaaien en Gedempte Zuiderdokken

Het nieuwe gebouw heeft de ambitie om op architecturaal en ruimtelijk vlak een verrijking te zijn voor het openbaar domein tussen de Scheldekaaien en de Gedempte Zuiderdokken.

thumb_TussenScheldeGedempteZuiderdokken.png

2. Beeldbepalend gebouw

Het RUP M HKA heeft als doel een robuust architecturaal, beeldbepalend museumgebouw toe te laten dat zich onderscheidt in hoogte en vorm van zijn omgeving met uitzicht op de talrijke vergezichten rondom.

thumb_beeldbepalendgebouw.png

3. Inzetten op maatschappelijke functies als meerwaarde voor de buurt

Er komen verschillende functies die een waardevolle wisselwerking tussen stad en museum mogelijk maken. Naast de functie als museum komen er kansen om een open huis te creƫren.

4. Duurzame ontsluiting

Het M HKA zal zijn bezoekers actief aanmoedigen om met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet naar het museum te komen. De bezoekers die de wagen nemen kunnen terecht in de betaalparking van de Gedempte Zuiderdokken. 

5. Het zichtbaar maken van de onderliggende Zuidersluis

Het nieuwe gebouw komt bovenop de Zuidersluis. Dit ondergronds bewaarde sluizencomplex heeft een belangrijke erfgoedwaarde. Onderzoek zal uitwijzen hoe de resten bewaard kunnen worden en of het mogelijk is deze in te passen in het nieuwe ontwerp.

Wat gebeurt er?

Omdat het huidige RUP Binnenstad de ambities van een dergelijk nieuw museumgebouw niet toelaat, stelt de stad een specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het museumproject. Een RUP is een juridisch document dat bepaalt hoe er in een afgebakend gebied gebouwd en verbouwd mag worden.

De opmaak van een RUP begint met een start- en procesnota. Daarin staan de doelstellingen en visie voor het gebied. Tegelijk worden mogelijke effecten op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit, landschap en kwaliteit voor mens en natuur. Tijdens de terinzagelegging van deze start- en procesnota kan iedereen de nota's inkijken en suggesties geven. De periode liep 60 dagen, van 7 februari tot en met 7 april 2022. Op 14 februari werd hierover een infomoment georganiseerd. De reacties en adviezen worden verwerkt in de scopingsnota. 

Wie werkt eraan mee?

De stad Antwerpen maakt het RUP op om een nieuwbouw mogelijk te maken die zich onderscheidt in hoogte en vorm van zijn omgeving. Dit gebeurt in samenspraak met de Vlaamse Gemeenschap, het M HKA en AG Vespa.

Rekening houdend met het RUP zal de Vlaamse Gemeenschap de procedure opstarten voor de aanstelling van een ontwerper. 

Meer info

Alle juridische informatie over het RUP kan je raadplegen op de website van stad Antwerpen.

De meest actuele informatie over het bouwproject kan je raadplegen op de website van Vlaanderen.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.