Maatsweg

SWECO

De stad Antwerpen voert een bestemmingswijziging door voor de Maatsweg in de Stuivenwergwijk in Antwerpen-Noord om opnieuw omgevingsvergunningen te kunnen verlenen in de toekomst.

Waarom dit project?

De woningen in de Maatsweg zijn momenteel bestemd volgens het 'Ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) 2060'. Bij de opmaak van dit RUP werd de bestaande rooilijn (dat is de lijn tot waar huizen mogen gebouwd worden) opgeheven. De vooruitgeschoven woningen op de Maatsweg kwamen hierdoor per vergissing gedeeltelijk in het openbaar domein te liggen. De bouwlijn ligt daardoor nu over de woningen heen. Aanvragen voor verbouwingen of nieuwbouw botsten op het feit dat de nieuwe bouwlijn verder naar achter ligt dan in de bestaande toestand.

Om dit recht te zetten is een bestemmingswijziging nodig via een RUP-procedure. Hiervoor wordt het RUP 2060 gedeeltelijk herzien door middel van het op te maken 'RUP Maatsweg' en een MER-screening.

Wat gebeurt er?

Het gebied waarom dit nieuwe RUP van toepassing zal zijn, omvat de Maatsweg en de percelen (nrs. 2, 6, 8, 10 en 12) ten zuiden van de Maatsweg die momenteel volgens het RUP 2060 deels in zone voor wonen en deels in zone voor publiek domein gelegen zijn.

 

Een weergave van het bestemmingsplan voor de Maatsweg in Antwerpen-Noord. Stad Antwerpen
Een weergave van het bestemmingsplan voor de Maatsweg in Antwerpen-Noord.

 

De Stad Antwerpen wil via een RUP-procedure een definitieve oplossing voor de betrokken woningen bieden. Het RUP Maatsweg zal de woningen terug volledig tot woongebied bestemmen. De Stad Antwerpen maakt het op deze manier opnieuw mogelijk om omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor deze percelen die reeds zeer smal en ondiep zijn.

Het RUP Maatsweg houdt slechts een kleine wijziging in. Zo zijn enkel wijzigingen van zonering nodig. De  inrichtings- en bestemmingsvoorschriften blijven nagenoeg ongewijzigd.

Wie werkt eraan mee?

Dit RUP wordt opgemaakt door de stad Antwerpen.

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.