Krugerbrug

Ney & Partners BXL en Omgeving cvba

Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug op de locatie van de oude Krugerbrug maakt de verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 richting Boom en de Districtenroute. De nieuwe brug voldoet aan de moderne comfort- en kwaliteitseisen voor fietsroutes, houdt rekening met de toekomstige ontwikkelingen in de omgeving en heeft een kwalitatieve aansluiting krijgen op de omgeving.

 

Waarom dit project?

De Krugerbrug verbindt Hoboken centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. Vandaag is de brug in zeer slechte staat en voldoet door de steile aanloophellingen en de verouderde inrichting niet aan de moderne comforteisen voor fietsroutes.

Daarom wil de stad de brug vervangen door een nieuwe en comfortabele fiets- en voetgangersbrug op dezelfde locatie.  Door de verdere ontwikkeling van het groene industrieterrein Blue Gate Antwerp ten noorden van de brug en de toekomstige ontwikkeling van het project Lageweg ten zuiden ervan, vormt deze route een belangrijke schakel op het hoofdfietsnetwerk rond de stad.

De brug is onderdeel van de Districtenroute, deze route bundelt veelgebruikte fietsverbindingen in en tussen de districten.  Onder de brug loopt het druk gebruikte Jef van Lindenfietspad, een onderdeel van de fietsostrade F13 van Antwerpen richting Boom. Met de nieuwe fiets- en voetgangersbrug worden beide routes met elkaar verbonden. Voor de bewoners van de aanpalende woonwijken vormt de brug een belangrijke verbinding met het natuurgebied Hobokense Polder.

 

Wat gebeurt er?

Start van de werken

De afbraak van de oude brug en de opbouw van de nieuwe bruggen start eind juni 2021. Zo kan de nieuwe verbinding in de tweede helft van 2022 open voor fietsters en voetgangers. Ontdek hier de hinder van de werken voor het verkeer en fietsers.

Samen met de bouw van de twee nieuwe bruggen, worden er ook nieuwe leidingen voor het toekomstige warmtenet onder de sporen door gelegd.

Ontwerp nieuwe brug

In januari 2019 werd het ontwerpteam Ney & Partners BXL en Omgeving cvba gekozen voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe brug. Ondertussen is het ontwerp voor de brug klaar. Het ontwerp bestaat uit 2 bruggen – over de spoorweg en over de Zuidweg - die telkens op een groene aanloophelling liggen. Hierdoor ontstaan er rond de bruggen groene ruimtes en zijn ze snel en eenvoudig te plaatsen. 

Twee bruggen

De eerste brug, de nieuwe Krugerbrug, is deze over het spoor en verbindt Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. De tweede brug, de Zuidwegbrug, maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade op termijn doorfietsen richting Schelde en het centrum van Antwerpen. 

Grondplan van de nieuwe Krugerbrug en Zuidwegbrug. Ney & Partners BXL en Omgeving cvba
Grondplan van de nieuwe Krugerbrug en Zuidwegbrug.

Ruim fiets- en voetpad

Op de brug over het spoor ligt aan de westkant, de kant van de Hobokense Polder, een fietspad van 4 meter breed. Fietsers kunnen zo makkelijk, en zonder in conflict te komen met voetgangers, aansluiten op de Zuidwegbrug naar de fietsostrade. Aan de andere kant van de brug over het spoor ligt een voetpad van 2 meter breed, waarlangs voetgangers de verbinding kunnen maken tussen de toekomstige ontwikkelingen van Blue Gate Antwerp of het project Lageweg. Aan beide kanten van het spoor kunnen voetgangers via een trap de Zuidweg of de Schroeilaan en zo de Hobokense Polder bereiken.

Aanpassingen plan

Na overleg met zowel de districten Hoboken en Antwerpen als Natuurpunt en de buurtbewoners zijn de volgende aanpassingen gedaan aan het ontwerp:

  • De hondenloopzone aan de Lageweg blijft behouden. De huidige vorm wordt iets aangepast om naast de zone een nieuw velo-station te voorzien.
  • Een verhoogde zone van ± 600 m² wordt ingericht als groene zit- en speelplek. Deze zone loopt langs de Zuidweg, onder de Zuidwegbrug en langs het Jef Van Lindenfietspad door tot onder het landhoofd van de nieuwe Krugerbrug over het spoor. De verhoogde rand doet dienst als zitplek en een nieuwe karaktervolle klimboom zorgt voor spelaanleiding. De mogelijke verdere inrichting van deze zone wordt verder opgenomen door het district Hoboken.
  • In het landhoofd van de brug over de spoorweg, aan de kant van de Hobokense polder, wordt nestgelegenheid voorzien voor onder andere mussen, mezen, zwarte roodstaarten en boomklevers. In de groene aanloopberm komt een vleermuizenbunker.
  • In de plannen is een derde brug, die de ecologische verbinding zou maken tussen de wadi aan de kant van  Blue Gate Antwerp en de Hobokense polder, vervangen door een ecoduiker. Dat is een verbinding voor water en kleine dieren doorheen de aanloophelling.
  • Het kruispunt met de Lageweg wordt verhoogd aangelegd zonder verkeerslichten. Zo wordt het voor alle gebruikers veiliger en overzichtelijker.

Het ontwerp houdt rekening houden met de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Zo is Blue Gate Antwerp volop in ontwikkeling en moet de brug aansluiten op het nieuwe fietspad langs de Naftaweg richting Schelde. De verdere ontwikkeling van het project Lageweg is vandaag nog niet duidelijk, toch zal het ontwerp van de brug ook hier met de mogelijke ontwikkelingspistes rekening moeten houden. Daarnaast spelen de veiligheidsvoorschriften voor werken rond en over spoorwegen ook een belangrijke rol.

Wie werkt eraan mee?

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om tijdens de grote wegenwerken in en rond de stad op een andere manier naar de stad te komen. Onder meer de fiets is hiervoor een alternatief. De stad zal daarom verder investeren om de belangrijkste ‘missing links’ op de grote fietsroutes, zoals de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad en de districtenroute, weg te werken. Zo verhogen het fietscomfort en de veiligheid van de gebruikers op deze routes.

Vandaag is de stad volop bezig om de plannen verder uit te werken tot uitvoerbare dossiers. Afhankelijk van het project wordt er nauw samengewerkt met de districten, de provincie Antwerpen, AWV en Lantis. Bij dit project is ook Infrabel, de spoorwegbeheerder, nauw betrokken.

Met de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.