Kievit II

AG Vespa - Bart Gosselin

Werken, wonen, spelen en sporten op een unieke plek naast de treinsporen

Met het stadsproject Kievit II wordt de omgeving van een verlaten spoorweginfrastructuur in de dichtbebouwde Kievitwijk omgevormd tot een nieuwe groene plek met ruimte voor sport en spel, kantoren, woningen en publieke functies. Kievit II strekt zich uit vanaf het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat, tot aan de Van den Nestlei. Dat gebied is ongeveer 2 hectare groot. Kievit II is gestart in 2012 en zal, als alles vlot verloopt, afgerond zijn midden 2022.

Waarom dit project?

De omvorming van het station Antwerpen-Centraal tot een internationaal doorgangsstation vormde de aanleiding voor de nieuwe ontwikkelingen in de Kievitwijk. Samen met de ondertunneling van het station werd aan de zijde van de Kievitwijk een nieuwe toegang tot het station gebouwd. Zo kwam de voormalige achterzijde plots op het voorplan te liggen.

De ontwikkeling in de Kievitwijk begon tussen 2004 en 2006 met het stadsproject Kievit I. Toen werd de Van Immerseelstraat verbreed en ondertunneld. Er kwamen 5 kantoorgebouwen, 2 hotels en een appartementsgebouw. Het zijn hoge langwerpige volumes, met daartussen smalle publieke ruimten met relatief weinig verscheidenheid. Vanuit de buurt kwam er kritiek omdat er in Kievit I geen mix aan functies is, omdat er een groot verschil is tussen de hoogbouw en de bestaande bebouwing, en omwille van het weinig aantrekkelijke openbaar domein.

Naar aanleiding daarvan ontstond het stadsproject Kievit II. In samenwerking met de eigenaars en de buurt werd in 2007 een stadsontwerp opgemaakt met een mix van functies, beperktere bebouwing en openbaar domein met voldoende groen en sport- en spelmogelijkheden.

Wat gebeurt er?

Openbaar domein

Het ontwerp voor het nieuw openbaar domein geeft de buurt groen, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Het ontwerp houdt rekening met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen en geeft de stationsbuurt opnieuw een internationale uitstraling.

Het ontwerp houdt rekening met de suggesties van de buurt en de gebruikers van het gebied. Het openbaar domein wordt in 3 fasen heraangelegd, aansluitend op de realisatie van 3 grote bouwontwikkelingen. De gebouwen en het openbaar domein zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Het wedstrijdontwerp van Kievit II BUUR - HOSPER
Het wedstrijdontwerp van Kievit II

Openbaar domein zuidelijk deel

In september 2015 is de aanleg van het zuidelijke deel van het nieuw openbaar domein gestart. Dat is vanaf de Somersstraat, over de Plantin en Moretusbrug, tot aan de Baron Joostensstraat. Het openbaar domein bestaat onder andere uit verhoogde groenkussens met nieuwe bomen en bloemen en rode zitbanken waarin spelborden zijn verwerkt. Er is een ‘multicourt’, een sportkooi voor voetbal en basketbal, en een verticale speelwand om op te klimmen en te spelen op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei, tussen de Van Immerseelstraat en de Baron Joostensstraat. In juni 2017 was er een feestelijke opening.

Openbaar domein noordelijk deel

Het noordelijke deel van het openbaar domein strekt zich uit langs de Van Immerseelstraat, vanaf de Somersstraat tot aan de grens met het Mediaplein (het vroegere Kievitplein). Ook hier vind je verhoogde groenkussen met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen. Ter hoogte van de Delacenseriestraat, waar er volle grond is, is een grote es geplaatst.

In een van de groenvakken is een speeltuin van 180 m² voor de allerkleinsten ingewerkt. De speeltuin heeft een combinatie van speelaanleidingen (in de vorm van hellende vlakken en vormen in rubber) en traditionele speeltoestellen.

In de Van Spangenstraat en aan de Somersstraat zijn er fietsnietjes om fietsen te stallen. De onderdoorgang van de spoorwegberm, richting de Simonsstraat, heeft een betonnen voorzetwand gekregen.

In maart 2019 zijn de werken gestart. In juli 2020 is het noordelijke deel van het openbaar domein geopend.

Mediaplein

Het plein bevindt zich op een ondergrondse parking. De verhoging is dus nodig om de wortels van de bomen voldoende grond te geven. De bomen breken de wind op het plein en bieden samen met de zitbanken een rustplek. Het ondiepe waterkanaaltje creëert verkoeling voor bezoekers en water voor de bomen, en dient ook als spelelement. 

Toegankelijk plein

Het verhoogde plein is langs alle zijden te betreden via een trap en een lange helling aan de zuidzijde. De huidige trappen naar de ondergrondse parking worden geïntegreerd in het verhoogde plein. 

Meer verlichting

Een verlichtingsmast in het midden verlicht de omgeving. Grondspots zetten de kruinen van de bomen in de kijker. De fietsas Lange Kievitstraat krijgt in de zone onder de sporen extra verlichtingsspots tegen de kolommen.

Kleinere keerlus onder de sporen

De grote keerlus voor gemotoriseerd verkeer wordt verkleind en volledig onder de sporen geschoven. Daardoor ontstaat meer vrije ruimte. Hetzelfde geldt voor de huidige kiss-and-ridezone en andere functies. Het aantal opstelplaatsen op de keerlus blijft gelijk en er komt een oplaadzuil voor elektrische taxi’s. Zo zal het Mediaplein bestaan uit een aangename verblijfsruimte in openlucht en een functioneel deel onder de sporen.

Comfortabele fietsverbinding

Op het Mediaplein komen voetgangers en fietsers uit alle richtingen. Het verhoogde plein en een aantal ontwerpelementen leiden fietsers via een comfortabele fietsverbinding langs de Lange Kievitstraat. Dat leidt tot minder fietsverkeer op de rest van het plein.

Timing

De heraanleg van het Mediaplein is in september 2021 gestart. Als alles vlot verloopt, worden de werken midden 2022 afgerond.

Nieuwe gebouwen

Er zijn ook 3 nieuwe gebouwen bijgekomen in de Kievitwijk. Ze zorgen voor een mix van wonen, werken, winkels en horeca.

  • Bouwblok III: een kantoor voor Electrabel, een 30-tal woningen en gelijkvloerse ruimtes voor winkels en horeca. Bouwblok III grenst aan de Plantin en Moretuslei en aan een doorgang onder de spoorwegberm die de Diamantwijk en de Kievitwijk met elkaar verbindt. Stéphane Beel is de architect.
  • Bouwblok II b: de doorsteek onder de sporen wordt langs de andere zijde begrensd door een bouwblok met kantoren en woningen, naar een ontwerp van SVR-ARCHITECTS.
  • Bouwblok I: het laatste bouwblok dat gerealiseerd is, bevindt zich recht tegenover het station aan het Mediaplein. De Persgroep Publishing heeft er zijn hoofdkantoor gerealiseerd, met kantoren en commerciële functies zoals een horecazaak. Het ontwerp is van Crepain Binst Architecture. De Persgroep heeft in 2019 zijn intrek genomen in het gebouw.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de ontwikkeling van Kievit II. Het ontwerpteam van het openbaar domein is BUUR en HOSPER, in samenwerking met ARA. Het ontwerp van het Mediaplein is van CLUSTER landschap & stedenbouw en Infrabo.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe gebouwen wordt samengewerkt met privépartners Kairos nv en De Persgroep Publishing nv.

Meer informatie

Meer juridische informatie over RUP Kievit II - Wijziging vindt u hier.

Logo Europese unie
Logo EFRO
Kievit II komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.