Groenplan Deurne

stad Antwerpen

Visie voor groen in Deurne

De stad Antwerpen en het district Deurne maakten samen een visie op voor het groen in Deurne: het Groenplan Deurne. Het geeft aan hoe het groen in Deurne verbeterd en uitgebreid kan worden zodat het mens en dier ten goede komt. 

Waarom dit project?

De stad Antwerpen zoekt voortdurend naar manieren om de stad leefbaarder te maken. De ringparken langs de Antwerpse ring zijn daar een uitwerking van. Zo maakt de stad samen met alle partners in Deurne werk van Ringpark Het Schijn. Hierover lees je meer op de website van De Grote Verbinding.

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen dat er vandaag al is en dat er nog bijkomt, is er een visie onder de noemer ‘Groenplan’. Het einddoel is een aaneenschakeling van groengebieden die de stad verlevendigen en de bewoners overal in de stad toegang geven tot aangename groene plekken. Zo wil de stad een duurzame leefomgeving creëren voor mens, plant en dier, nu en in de toekomst.

Om dit te verwezenlijken, worden er Groenplannen uitgerold per district. Het eerste was voor Deurne.

Wat gebeurt er?

Vier centrale thema’s

Het Groenplan Deurne omvat een gewenste groenstructuur die verbindingen legt tussen bestaande groene plekken, concrete handvaten om kwalitiatief te vergroenen en een groenfiche per wijk in Deurne. In het Groenplan wordt het groen in het district omschreven aan de hand van vier thema’s: gebruik, ecologie, water en temperatuur. Voor elk van deze thema’s worden de ontbrekende elementen in kaart gebracht. Zo worden de mogelijke nieuw in te richten plekken en verbindingen vastgesteld die de groenstructuur van Deurne kunnen vervolledigen.

In samenvattende fiches voor 12 wijken in Deurne zijn een inspiratiebeeld en verschillende opties om meer groen te creëren uitgewerkt. Die 12 wijken zijn: Kronenburg, Ten Eekhovelei/Conforta, Kerkeveld, Wim Saerensplein/Ertbrugge, Venneborg/Zwarte Arend, Dorp, Morckhoven/Arena, Driekoningen, Boterlaar/Eksterlaar, Boekenberg/Unitas, Drakenhof/Vliegveld en Ter Riverien/Expo.

Van analyse naar definitief ontwerp

De ontwikkeling van zo’n visie gebeurt in fases, waarbij de Deurnenaars telkens geïnformeerd en betrokken worden. De opmaak voor het Groenplan verloopt in deze fases:

  • analyse
  • visie
  • definitief ontwerp

De stad en het district maakten een analyse en een inventaris op van alle groenelementen in Deurne. Daaruit bleek dat Deurne zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke groenkenmerken heeft. Naast enkele grote landschappen, omvat het district ook tientallen kleine groenelementen zoals plantsoenen, parkjes en groene lanen. Bovenop de lijst van alle groenelementen werden ook enkele problemen en kansen voor het groen per wijk in beeld gebracht.

Dit alles resulteerde in een analysenota, die een kwantitatieve en kwalitatieve waardering geeft van het geïnventariseerde groen. In de nota is ook aandacht voor de historische evolutie van het groen in het district. Op basis van deze analyse werd de visie gevormd. Die werd samengevat in de visienota. De laatste stap was het definitief ontwerp van het Groenplan Deurne.

Opmaak van het Groenplan

Dit project kent een lange geschiedenis. De eerste gesprekken voor het Groenplan starten al meer dan 10 jaar geleden. In februari 2017 werd het Groenplan ‘Levendig landschap’ voor de ganse stad goedgekeurd. 

Meer info over het stadsbrede Groenplan?

Klik hier

Na het overkoepelende Groenplan, volgt de opmaak van specifieke Groenplannen per district. In deze fase wordt er ingezoomd op de groene gebieden op lokaal niveau. Het parkje om de hoek, een straat met veel planten aan de gevels, de zachte bedding waar de tram door loopt, ... Al deze plekken worden in kaart gebracht. Deurne was het eerste district waarvoor een lokaal Groenplan werd opgemaakt.

Wie werkt eraan mee?

De voorbije jaren werd meermaals overleg gepleegd en advies ingewonnen bij verschillende stadsdiensten, de hogere overheid (provincie en Vlaanderen), de districtsbesturen, de Gecoro, Natuurpunt en de randgemeenten waaraan de robuuste landschappen grenzen. Voor het Groenplan Deurne werkt de stad nauw samen met district Deurne.

Sfeerbeeld van de info- en participatietentoonstelling in de beginfase van de opmaak van het Groenplan Deurne, in oktober 2017. district Deurne
Sfeerbeeld van de info- en participatietentoonstelling in de beginfase van de opmaak van het Groenplan Deurne, in oktober 2017.

Wat kan je zelf doen? 

Samen Deurne vergroenen

Als inwoner van Deurne kon je mee nadenken over de visie voor het groen in jouw buurt. Nu het Groenplan Deurne definitief is goedgekeurd, kan je actief mee bijdragen door zelf kleine groene ingrepen te doen zoals omschreven in het Groenplan Deurne. Naast de structurele  aanpak zijn er namelijk ook verschillende kleinschalige verbeteringen mogelijk zoals (voor)tuinen ontharden en vergroenen, groene daken of gevels voorzien, laanbomen beschermen, enzovoort. 

Om je op weg te helpen, plaatsen we in de laatste week van september 2021 'De Groenste week van Deurne'. Dan vind je infopanelen met meer info over het groen in jouw wijk en kan je drie dagen lang terecht in de buurtmobiel met al jouw vragen over vergroenen en ontharden.

De Groenste week van Deurne

ontdek er alles over

Wandel door het groen in Deurne

Je kon al langer de 14 landschappen van het stadsbrede Groenplan op eigen tempo gaan ontdekken. Vanaf nu kan je ook 2 gloednieuwe wandelingen doen door het groen in Deurne, eentje in  Deurne Noord en eentje in Deurne Zuid. Elke wandeling bied je leerrijke weetjes over het landschap, toont de mooiste groene plekken en voert je langs de punten die de stad in de toekomst wil verbeteren.

Voor elke wandeling bieden we:

  • een wandelbrochure met meer info over het Groenplan Deurne en het landschap. Bij ‘Media & Nieuws’ kan je de 2 wandelbrochures downloaden voor Deurne.
  • een digitale wandelroute in de gratis app en op het platform van RouteYou. Dat is een online en mobiel netwerk voor wandelaars. Om de wandeling met jouw smartphone te doen, download je de gratis app RouteYou, geef je de contentcode ‘Groenplan’ in en download je de routes. Zo kan je ze allemaal wandelen wanneer je wil, ook wanneer je offline bent.

Ga op wandel met de gratis app

Ontdek RouteYou

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt je op www.antwerpen.be.

Gerelateerde projecten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.