Groenplan Deurne

stad Antwerpen

Visie voor groen in Deurne

De stad Antwerpen en het district Deurne maakten samen een visie op voor het groen in Deurne: het Groenplan Deurne. Het geeft aan hoe het groen in Deurne verbeterd en uitgebreid kan worden zodat het mens en dier ten goede komt. 

Het Groenplan Deurne deelt het district op in twaalf wijken. Voor elke van die wijken geeft het plan suggesties voor wat er beter kan voor het behoud en kwalitatief verbeteren van het groen. Hieronder vind je de taalf wijken op kaart, met per wijk alle informatie in een groenfiche.

Waarom dit project?

De stad Antwerpen zoekt voortdurend naar manieren om de stad leefbaarder te maken. De ringparken langs de Antwerpse ring zijn daar een uitwerking van. Zo maakt de stad samen met alle partners in Deurne werk van Ringpark Het Schijn. Hierover lees je meer op de website van De Grote Verbinding.

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen dat er vandaag al is en dat er nog bijkomt, is er een visie onder de noemer ‘Groenplan’. Het einddoel is een aaneenschakeling van groengebieden die de stad verlevendigen en de bewoners overal in de stad toegang geven tot aangename groene plekken. Zo wil de stad een duurzame leefomgeving creëren voor mens, plant en dier, nu en in de toekomst en dit over de grenzen van de districten heen.

Wat gebeurt er?

Na een overkoepelend Groenplan voor de hele stad, werkt de stad ook Groenplannen uit per district. Het eerste was dat voor Deurne. De ontwikkeling van zo’n visie gebeurt in fases, waarbij de Deurnenaars telkens geïnformeerd en betrokken worden.

Het groen in het district wordt omschreven aan de hand van vier thema’s: gebruik, ecologie, water en temperatuur. Voor elk van deze thema’s worden de ontbrekende elementen in kaart gebracht. In samenvattende fiches voor de 12 wijken in Deurne zijn een inspiratiebeeld en verschillende opties om meer groen te creëren uitgewerkt. 

De stad en het district maakten eerst een analyse en een inventaris op van alle groenelementen in Deurne. Dit alles resulteerde in een analysenota, die een kwantitatieve en kwalitatieve waardering geeft van het geïnventariseerde groen. Op basis van deze analyse werd de visie gevormd. Die werd samengevat in de visienota. De laatste stap was het definitief ontwerp van het Groenplan Deurne.

Opmaak van het stadsbrede Groenplan

Dit project kent een lange geschiedenis. De eerste gesprekken voor het Groenplan starten al meer dan 10 jaar geleden. In februari 2017 werd het Groenplan ‘Levendig landschap’ voor de ganse stad goedgekeurd. 

Meer info over het stadsbrede Groenplan?

Klik hier

Wie werkt eraan mee?

De voorbije jaren werd meermaals overleg gepleegd en advies ingewonnen bij verschillende stadsdiensten, de hogere overheid (provincie en Vlaanderen), de districtsbesturen, de Gecoro, Natuurpunt en de randgemeenten waaraan de robuuste landschappen grenzen. Voor het Groenplan Deurne werkt de stad nauw samen met district Deurne.

Sfeerbeeld van de info- en participatietentoonstelling in de beginfase van de opmaak van het Groenplan Deurne, in oktober 2017. district Deurne
Sfeerbeeld van de info- en participatietentoonstelling in de beginfase van de opmaak van het Groenplan Deurne, in oktober 2017.

Wat kan je zelf doen? 

Samen Deurne vergroenen

Als inwoner van Deurne kon je mee nadenken over de visie voor het groen in jouw buurt. Nu het Groenplan Deurne definitief is goedgekeurd, kan je actief mee bijdragen door zelf kleine groene ingrepen te doen zoals omschreven in het Groenplan Deurne. Naast de structurele  aanpak zijn er namelijk ook verschillende kleinschalige verbeteringen mogelijk zoals (voor)tuinen ontharden en vergroenen, groene daken of gevels voorzien, laanbomen beschermen, enzovoort. 

Om je op weg te helpen, plaatsen we in de laatste week van september 2021 'De Groenste week van Deurne'. Dan vind je infopanelen met meer info over het groen in jouw wijk en kan je drie dagen lang terecht in de buurtmobiel met al jouw vragen over vergroenen en ontharden.

De Groenste week van Deurne

ontdek er alles over

Wandel door het groen in Deurne

Je kon al langer de 14 landschappen van het stadsbrede Groenplan op eigen tempo gaan ontdekken. Daarbovenop kan je ook 2 wandelingen doen door het groen in Deurne. Elke wandeling bied je leerrijke weetjes over het landschap, toont de mooiste groene plekken en voert je langs de punten die de stad in de toekomst wil verbeteren.

Voor elke wandeling bieden we:

  • een wandelbrochure met meer info over het Groenplan Deurne en het landschap. Bij ‘Media & Nieuws’ kan je de 2 wandelbrochures downloaden voor Deurne.
  • een digitale wandelroute in de gratis app en op het platform van RouteYou. Dat is een online en mobiel netwerk voor wandelaars. Om de wandeling met jouw smartphone te doen, download je de gratis app RouteYou, geef je de contentcode ‘Groenplan’ in en download je de routes. Zo kan je ze allemaal wandelen wanneer je wil, ook wanneer je offline bent.

Ga op wandel met de gratis app

Ontdek RouteYou

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt je op www.antwerpen.be.

Gerelateerde projecten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.