Groenplan Antwerpen

stad Antwerpen

Visie voor Antwerps groen

De stad Antwerpen en het district Antwerpen maken samen een visie op voor het groen in in district Antwerpen. De bedoeling van deze visie is om het bestaande groen te beschermen, te verbinden en kwalitatief te versterken. 

Waarom dit project?

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen dat hier vandaag al is, is er een visie onder de noemer ‘Groenplan’. Zo wil de stad een duurzame leefomgeving creëren voor mens, plant en dier, nu en in de toekomst.

Er worden Groenplannen uitgerold per district. Het eerste was voor Deurne, nu is het de beurt aan Antwerpen.

Wat gebeurt er?

Het Groenplan Antwerpen wordt een document dat een gewenste groenstructuur omschrijft met verbindingen tussen bestaande groene plekken en adviezen om kwalitiatief te vergroenen.

Het districtsgroen wordt omschreven aan de hand van vier thema’s: gebruik, ecologie, water en temperatuur. Voor elk van deze thema’s worden de ontbrekende elementen in kaart gebracht. En daarbij deden we een beroep op jou tijdens onze participatietour.

Blijf op de hoogte van het groenplan en alle projecten van Antwerpen Morgen

Schrijf u in op de nieuwsbrief Antwerpen morgen

Van analyse naar definitief ontwerp

De ontwikkeling van zo’n visie gebeurt in fases, waarbij de Antwerpenaars telkens geïnformeerd en betrokken worden. Dit zijn de fases:

  • analyse
  • visie
  • definitief ontwerp

De stad en het district maakten eerst een analyse en een inventaris op van alle groenelementen in Antwerpen.

De procesnota met de vaststelling van de opmaak in fases werd in juli 2021 door het districts- en stadscollege goedgekeurd. 

Vervolgens werd een analyse van het groen in het district Antwerpen gemaakt aan de hand van de vier thema’s gebruik, ecologie, water en temperatuur. Daaruit bleek het groen in Antwerpen heel divers met zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke kenmerken. Naast enkele grote landschappen, omvat Antwerpen ook tientallen kleine groenelementen zoals plantsoenen, parkjes en groene lanen. Er werden ook enkele knelpunten en opportuniteiten van het groen areaal per wijk in beeld gebracht. 

De analysenota werd goedgekeurd door het college op 9 juni 2023.

Op basis van deze analyse wordt een visie gevormd. De laatste stap is dan het definitief ontwerp van het Groenplan Antwerpen.

Dit is de timing voor het Groenplan van district Antwerpen:

zomer 2021 Procesnota Groenplan Antwerpen
december 2021      1e participatieronde Groenplan Antwerpen
november 2022 2e participatieronde Groenplan Antwerpen
juni 2023 Analysenota Groenplan Antwerpen
najaar 2023 Visienota Groenplan Antwerpen
najaar 2023 3e participatieronde Groenplan Antwerpen
voorjaar 2024 Definitief Groenplan Antwerpen

 

Groen in Antwerpen vandaag

Het district Antwerpen heeft een oppervlakte van 3856,6 ha. Zo’n 1406,6 hectare of 36,5% van die oppervlakte bestaat uit publieke open ruimte. Daarvan is 15,8% gebruiksgroen of groengebied dat specifiek ingericht werd om te recreëren. 

Het merendeel ervan bevindt zich in de districtsdelen Linkeroever en Middelheim. In alle andere districtsdelen is er in verhouding heel weinig gebruiksgroen. Met 393 hectare of 10,2% grondoppervlak heeft district Antwerpen ook een aanzienlijk aandeel natuurlijk groen. Dat bevindt zich ook vooral op Linkeroever en een klein stukje van de Hobokense Polder op rechteroever. 

Het publieke groenareaal van het district Antwerpen wordt aangevuld met groen dat zich in private tuinen en voortuinen bevindt. Dat is nog eens 218,1 hectare of 5,6% van de districtsoppervlakte. Ook van het privaat groen is er in Linkeroever en Middelheim opvallend meer dan elders. 
 

 

Opmaak van het Groenplan

Dit project kent een lange geschiedenis. De eerste gesprekken voor het Groenplan starten al meer dan 10 jaar geleden. In februari 2017 werd het Groenplan ‘Levendig landschap’ voor de hele stad goedgekeurd. 

Meer info over de overkoepelende ambitie?

Ontdek het stadsbrede Groenplan

Wie werkt eraan mee?

De voorbije jaren werd meermaals overleg gepleegd en advies ingewonnen bij verschillende stadsdiensten, de hogere overheid (provincie en Vlaanderen), de districtsbesturen, de Gecoro, Natuurpunt en de randgemeenten waaraan de robuuste landschappen grenzen. Voor het Groenplan Antwerpen werkt de stad ondermeer nauw samen met district Antwerpen.

Wat kan je zelf doen? 

Als inwoner van district Antwerpen kan je mee nadenken over de visie voor het groen in jouw buurt. Eens het Groenplan definitief is goedgekeurd, kan je actief mee bijdragen aan meer en kwalitatiever groen in jouw district volgens de acties die worden opgenomen in het plan.

Wandel door de 14 landschappen

Daarnaast kan je de 14 landschappen van het stadsbrede Groenplan op eigen tempo gaan ontdekken. Elke wandeling biedt je leerrijke weetjes over het landschap, toont de mooiste groene plekken en voert je langs de punten die de stad in de toekomst wil verbeteren.

Voor elke wandeling bieden we een wandelroute in de gratis app en op het digitale platform RouteYou. Dat is een online en mobiel netwerk voor wandelaars. Om de wandeling met je smartphone te doen, download je de gratis app RouteYou, geef je de contentcode ‘Groenplan’ in en download je de 14 routes. Zo kan je ze allemaal wandelen wanneer je maar wil.

Ga op wandel door het groen in Antwerpen

naar RouteYou

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt je op www.antwerpen.be.

Gerelateerde projecten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.