Fietsostrades

Sigrid Spinnox

Met de fiets naar de stad? Fietsen in Antwerpen heeft tal van voordelen. Het is gezond, milieuvriendelijk en in veel gevallen is de fiets ook het snelste vervoersmiddel om je te verplaatsen. In de stad zijn er al honderden kilometers veilige en comfortabele fietspaden.

Er wordt dan ook fors geïnvesteerd in het wegwerken van de belangrijkste ‘missing links’ op de bestaande fietsostrades. Zo sluiten ze perfect aan op de fietsroutes rond of naar het centrum van de stad.

 

Waarom dit project

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om op een andere manier naar de stad te komen, zoals met de fiets.  Fietsostrades naar de stad en de grote fietsroutes rond de stad, zoals het Ring- of Singelfietspad, spelen hierin een belangrijke rol.

Een fietsostrade ligt meestal langs een spoorweg, een autosnelweg of een kanaal. Zo maken ze, samen met de elektrische fiets, verdere bestemmingen vlot bereikbaar. Bij voorkeur zijn het brede vrijliggende fietspaden of volgen ze een jaagpad. Is er te weinig ruimte dan loopt ze door fietsstraten, over bestaande fietspaden en soms over een autoluwe weg.

Het wegwerken van de belangrijkste ‘missing links’ zorgt voor meer veiligheid, comfort en een betere doorstroming op de belangrijke fietsroutes in, naar en rond Antwerpen.

Wat gebeurt er?

Fietsostrade F11 richting Lier

De fietsostrade F11 verbindt de steden Lier en Antwerpen, het grootste deel van de fietsroute is intussen aangelegd. Vanaf Mortsel, naast de luchthaven, zal de fietsostrade met een fietsbrug over de Vosstraat, op hoogte naast de spoorlijn doorlopen tot aan de Antwerpse Ring. Hier sluit ze aan op het Ringfietspad. Lokale fietsaansluitingen worden voorzien aan de Vosstraat en de Pervijzestraat.

Stad Antwerpen en het district Berchem kozen ervoor om de fietsostrade, het buurtpark Groenenhoek en de Saffierstraat als een geïntegreerd project te ontwerpen. Zo wordt het buurtpark Groenenhoek een trekpleister voor ontspanning en een groene ademruimte voor de lokale buurt, de fietsostrade zorgt voor een veilige en vlotte fietsverbinding voor pendelaars in de wijk en ver daarbuiten. Aansluitend op de aanleg van de fietsostrade en het buurtpark, pakt het district de Saffierstraat aan.

Meer informatie over dit geïntegreerd project kan je ontdekken op de webpagina van het district Berchem.

Fietsostrade F12 richting Ekeren en Bergen-op-Zoom

De fietsostrade F12 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom loopt net als de Fietsostrade F14 via de wijk Luchtbal tot aan de snelweg A12. Daar slaat de F12 linksaf om langs de snelweg A12 verder door te lopen tot aan Leugenberg. Via een doorsteek langs Muisbroek, de Ekerse Putten, maakt de fietsostrade de verbinding met de haven.

Het volledige traject van deze fietsostrade kan je hier bekijken op de website fietssnelwegen.be, of klik hier voor de rechtstreekse link.

Havenverbinding - verbinding langs de Ekerse Putten naar de haven

Op dit moment kan je de A12 slechts op twee punten door/oversteken als fietser, ter hoogte van Stabroek (Laageind) en in het oosten van Ekeren (Transcontinentaalweg). Over een afstand van 8 kilometer is er geen mogelijkheid om de A12 te kruisen en de haven in te fietsen. De aanleg van de fietsweg tussen Ekeren en de Noorderlaan werkt dit probleem weg. 

Lees er hier alles over en schrijf je in op de digitale nieuwsbrief voor dit onderdeel van de fietsostrade.

De aanleg van de fietsweg tussen Ekeren en de Noorderlaan provincie Antwerpen
De aanleg van de fietsweg tussen Ekeren en de Noorderlaan

Verbinding tussen F12 en F14 langs de Havanasite

Het nieuw fietspad in het noorden van de Havanasite, naast de autosnelweg A12, verbindt de Ekersesteenweg met de Argentiniëlaan. Zo is de F12 verbonden met de fietsostrade F14 tussen Essen en Antwerpen. 

Situering van de nieuwe fietsverbinding tussen de fietsostrade F14 en de Ekersesteenweg langs de A12. Stad Antwerpen
Situering van de nieuwe fietsverbinding tussen de fietsostrade F14 en de Ekersesteenweg langs de A12.

Het nieuwe fietspad is 4 meter breed en wordt over de volledige lengte voorzien van middenmarkering en openbare verlichting. Langs het fietspad worden 45 nieuwe inheemse bomen aangeplant. Er is ook een aansluiting voorzien op het nieuwe containerpark op de site. Aan de oostzijde wordt het fietspad gebruikt door dienstvoertuigen van Fluvius en Fluxys om tot op hun terreinen te geraken.  

Verbinding tussen Ekersesteenweg en Leugenberg langs A12

Het ontbrekende stukje fietsostrade tussen de Leo Baekelandstraat en de en Kloosterstraat te Ekeren wordt momenteel aangelegd. Het nieuwe fietspad, met ernaast een voetpad, vertrekt van op het al aangelegde nieuwe fietspad langs Rozemaai en loopt tussen de groene berm van de A12 en de beek door. Ter hoogte van het basketbalveldje Schoonbroek steekt het fietspad de beek over en loopt vandaar verder door tussen de beek en de woningen richting Kloosterstraat. Voor elke boom die voor de aanleg moet wijken, wordt er langs het fietspad een nieuwe boom aangeplant. Het fietspad wordt 4 meter breed met daarnaast over de gehele lengte een voetpad van 2 meter breed. 

Over de volledige lengte wordt het fietspad voorzien van een middenmarkering en openbare verlichting. Tussen de beek en het voetpad wordt een veiligheidstrook van 0,5 meter voorzien. Er komen aan de Leo Baekelandstraat, het Groot Hagelkruis, de Vierkerkenstraat en de Tweekronenstraat verbindingen voor fietsers en voetgangers naar de woonwijken, het basketbalveld Tweekronenstraat en de hondenweides.

Overzicht van de fietsverbindingen in het noorden van Antwerpen met aanduiding van het nieuwe stukje fietspad tussen de Leo Baekelandstraat en de Kloosterstraat te Ekeren Stad Antwerpen
Overzicht van de fietsverbindingen in het noorden van Antwerpen met aanduiding van het nieuwe stukje fietspad tussen de Leo Baekelandstraat en de Kloosterstraat te Ekeren

Fietsostrade F13 langs spoor 52 in Hoboken

De fietsostrade Antwerpen-Boom is al voor een deel gerealiseerd. De route naast het spoor in Hoboken (Fietspad Jef van Linden) is reeds befietsbaar. 

Vanaf 25 november start Lantis met de aanleg van het ontbrekende stuk evenwijdig met de spoorlijn 52, achter het Nachtengalenhof en Fort 8 in Hoboken. Dit nieuwe stuk zal tegen de zomer van 2021 het kruispunt van de Kapelstraat en de Jozef Leemanslaan verbinden met het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Moerelei. Aan de Moerelei sluit het nieuwe fietspad aan op het bestaande fietspad in de Tulpenlaan. 

Wat houden de werken in?

Tijdens de voorbereidende werken worden langs de spoorlijn, aan de zijde van het fort, de bomen gerooid en constructies verwijderd die de aanleg van de fietsostrade belemmeren.

Na de voorbereidende werken start begin december de eigenlijke aanleg van het nieuwe fietspad. Evenwijdig met de spoorlijn komt een fietspad van 3 meter breed, nieuwe draadafsluiting en verlichting. Ook de gracht langs het spoor wordt aangepast en er komt een veilige fietsoversteek over de Sint-Bernardsesteenweg naar de Moerelei. Deze werken lopen tot de zomer van 2021. Meer informatie over deze werken kan u hier terugvinden op de website van Lantis.

Overzicht op kaar van de geplande en reeds aangelegde fietsverbindingen in Hoboken. Lantis
Overzicht op kaar van de geplande en reeds aangelegde fietsverbindingen in Hoboken.

Naast de fietsostrade langs spoorlijn 52 wordt in samenwerking met het district Hoboken het fietsnetwerk in Hoboken op termijn verder uitgebreid. Zo worden voorbereidingen getroffen voor betere aansluitingen:

  • naar de veerdienst tussen Hoboken en Kruibeke
  • met het Jef van Linden fietspad
  • het ontbrekende stuk langs de Salensianenstraat

Fietsostrade F14 langs de wijk Luchtbal

De fietsostrade F14 vanuit Antwerpen vertrekt net als de fietsostrade F12 via de wijk Luchtbal op langs de spoorweg (lijn 12) door te lopen via Ekeren, Kapellen en Kalmthout naar het station van Essen. 

Bekijk het volledige traject van F14 op de website van de Provincie Antwepren.

Sinds midden 2020 kunnen fietsers via een dubbelrichtingsfietspad doorfietsen van aan de Argentiniëlaan, achter de wijk Luchtbal door, tot aan de Groenendaallaan. 

Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langs de wijk Luchtbal. Zo kunnen fietsers op de fietsostrade F14, tussen Antwerpen en Essen, vlot de verbinding maken naar de Groenendaallaan. Stad Antwerpen
Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langs de wijk Luchtbal. Zo kunnen fietsers op de fietsostrade F14, tussen Antwerpen en Essen, vlot de verbinding maken naar de Groenendaallaan.

Fietsostrade F15 naar de haven

Het Jaagpad langs het Albertkanaal is de ruggengraat van de fietsostrade die de stad en de haven met de Kempen verbindt. In Schoten en Merksem zijn al heel wat ‘missing links’ weggewerkt, zoals de aanleg van een tijdelijk fietspad daar waar er geen jaagpad is. 

Met de aanleg van een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad langs het Straatsburgdok richting haven, is het huidige fietspad op het jaagpad langs het Albertkanaal verder doorgetrokken langs het dok en kunnen fietsers veilig aansluiten op de bestaande fietsroutes richting haven. Zo is er opnieuw een belangrijke missing link op deze fietsroute tussen Schoten en de haven weggewerkt. 

Via de oude spoorwegbedding kunnen fietsers doorsteken naar de Groenendaallaan en de Vossenschijnstraat. Langs de nieuwe fietsverbinding langs de ventweg van de Noorderlaan kunnen fietsers veilig verder fietsen via de bestaande fietsroutes naar de haven of richting Ekeren. 
 
Het fietspad langs het dok is 3 meter breed en kan in beide richtingen gebruikt worden. Het fietspad langs de ventweg van de Noorderlaan heeft een breedte van 2,5 meter en ook het bestaande voetpad is er vernieuwd. 

Aanduiding op kaart van het tijdelijke fietspad langs het Straatsburgdok en de ventweg van de Noorderlaan. Stad Antwerpen en Google maps
Aanduiding op kaart van het tijdelijke fietspad langs het Straatsburgdok en de ventweg van de Noorderlaan.

Veilige fietsverbinding tijdens werken aan Oosterweelverbinding

Met het doortrekken van het huidige fietspad op het jaagpad langs het Straatsburgdok en de fietsverbinding langs de ventweg van de Noorderlaan ontstaat er tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding een veilige fietsverbinding tussen de haven en Schoten langsheen het Albertkanaal en richting Vosseschijnstraat en Groenendaallaan. 

In deze omgeving wordt tijdens de Oosterweelwerken het ontbrekende noordelijke deel van de Ring gebouwd. Het bouwmateriaal voor de werken wordt zo veel mogelijk via het water en het Straatsburgdok aan- en afgevoerd. Zo wordt de hinder van het werfverkeer voor de omgeving beperkt. De Straatsburgdok-Noordkaai, en een deel van de Vaartkaai, worden tijdens de werken ingezet als werfweg.

De realisatie van de verbindingsweg tussen het Straatsburgdok en de Vosseschijnstraat was een eerste stap om tijdens deze werken de bereikbaarheid van de bedrijven rond het dok en de fietsverbinding tussen Schoten en de haven langs het jaagpad te blijven garanderen. De aanleg van het fietspad rond het dok is de volgende stap in het realiseren van een veilige fietsverbinding.

Eens de Oosterweelverbinding klaar is, krijgen zowel de Straatsburgdok-Noordkaai als Vaartkaai een nieuwe definitieve inrichting met fietspad. Zo komt er een volwaardige fietsverbinding tussen Schoten en de haven.

Wie werkt er aan mee?

Het netwerk van fietsostrades, of fietssnelwegen, wordt over heel Vlaanderen aangelegd door de provincies. Provincie Antwerpen doet dit steeds in nauw overleg met de stad en de gemeentes waar de fietsostrades doorlopen. Ontdek hier alle fietsostrades van de provincie.

Voor Antwerpen bekijken de stad en de provincie samen waar de fietsostrades verder aangelegd kunnen worden, waar er in het kader van andere wegenwerken kansen komen om ontbrekende stukken te vervolledigen en welke delen van de aanleg de stad voor haar rekening neemt. Daarnaast bekijkt de stad ook hoe ze de fietsostrades zo comfortabel en veilig mogelijk kan aansluiten op de fietsroutes rond en naar het centrum van de stad.

Afhankelijk van het project wordt er nauw samengewerkt met de districten, de provincie Antwerpen, AWV en Lantis.

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.