Emissie-inventaris

Meten is weten

In het Antwerpse klimaatplan vind je een visie op klimaatveranderingen en de concrete maatregelen en acties. Om de juiste maatregelen te kunnen voorstellen, is het nodig om de uitstoot van schadelijke stoffen en de invloed van bepaalde maatregelen te kunnen monitoren. De CO2-emissie-inventaris is zo’n instrument.

Waarom dit project?

In de CO2-emissie-inventaris geldt het jaar 2005 als nulmeting. Om de twee jaar laat de stad een nieuwe volledige emissie-inventaris opmaken. Sinds 2015 worden de doelstellingen uit de Burgemeesterconvenant jaarlijks in kaart gebracht. Deze inventarissen dienen om de voortgang en impact van de maatregelen uit het klimaatplan op te volgen. De laatste gevalideerde resultaten, zijn die van 2019.

Wat gebeurt er?

De stad formuleerde ambitieuze, maar haalbare doelstellingen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Uiteraard zijn ook jij, de andere bewoners, bedrijven, middenveld en kennisinstellingen continu bezig om de impact op de klimaatverandering te beperken.

Wat doet de stad om de CO2-uitstoot te verminderen?

Als een van de eerste steden ondertekende Antwerpen begin 2009 het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). Daarin engageerden Europese steden zich om tegen 2020 minstens twintig procent minder CO2 uit te stoten. Die doelstelling behaalde de stad. De stad ondertekende ook de updates van het Burgemeesterconvenant, waaronder die van 2021.

Het Antwerpse klimaatplan was in juni 2011 het eerste dat werd goedgekeurd in de Benelux. In 2015 werd het Klimaatplan geactualiseerd. En in 2020 werd het Klimaatplan 2030 voorgesteld dat vooruitblikt tot aan 2050 en een klimaatnuetrale stad. In het Klimaatplan vind je concrete maatregelen en acties voor:

  • de eigen stedelijke werking,
  • de ondersteuning van bewoners, via het EcoHuis en de woonkantoren,
  • ondersteuning van creatieve en innovatieve oplossingen dankzij het Klimaatfonds,
  • duurzame stadsontwikkeling, met onder meer onderzoek naar en de aanleg van warmtenetten,
  • het stimuleren van fiets en openbaar vervoer, de verstrenging van de lage-emissiezone,
  • hernieuwbare energie zoals een windpark in het havengebied,
  • de ondersteuning met het halen van klimaatdoelstellingen door de tertiaire sector en lichte industrie (B2B) en appartementsgebouwen via Samen Klimaatactief en het Energiehuis Antwerpen

Resultaten 2019

De Burgemeestersconvenant vraagt om metingen uit te voeren in de sectoren waarop het stedelijk beleid impact heeft. Voor de volledigheid is ook een ruimere meting uitgevoerd waarin ook de broeikasgassen en de lokale energieproductie van de ETS-industrie (emissions trading scheme voor energie-intensieve industrie) in kaart zijn gebracht.

In het tabblad Media & Nieuws vind je de voorbije rapporten. 

Ten opzichte van 2005 stellen we een daling van 25,2% vast in de emissies. De sterke daling kan verklaard worden door lager verbruik van fossiele brandstoffen, een lager elektriciteitsverbruik over alle sectoren heen, een daling van de emissiefactor voor elektriciteit en de toename van lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie met wind- en zonne-energie.  

Grafiek Stad Antwerpen

grafiek Stad Antwerpen

 

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.