Contactzone Noorderlaan

stad Antwerpen

Van industriële omgeving naar mix van industrie, handel, recreatie en groen

Het gebied tussen de wijk Luchtbal en de haven in het noorden van Antwerpen is de laatste decennia geëvolueerd van een industriële omgeving naar een omgeving waarvan het industriële karakter sterk is afgebouwd. Dit creëert heel wat kansen voor een mooi nieuw stadsdeel, met een evenwichtige mix van industrie, handel, recreatie en groen.

Waarom dit project? 

De contactzone Noorderlaan transformeert. Vandaag is het gebied nog bestempeld als ‘industriegebied’ en gebied voor ‘ambachtelijke bedrijven en KMO’ volgens het gewestplan, maar die bestemmingen zijn toe aan verandering.

Ten zuiden van de Michiganstraat is een gebied ontstaan met handelsactiviteiten gericht op recreatie, een doe-het-zelfzaak, een stelplaats van De Lijn en een brandweerkazerne. Ook het gebied ten noorden van de Michiganstraat is geëvolueerd naar een gemengde zone waarin de grens tussen ambachtelijk bedrijf, kantoor, showroom, dienstverlening en handelszaak moeilijk vast te leggen is. De zone tussen het Straatsburgdok en de Groenendaallaan is een zone met allerhande bedrijvigheid, van verhuisfirma’s en autohandelaars tot kantoorfuncties.

Ook de mobiliteit in deze zone is aan veranderingen onderhevig, door projecten zoals Noorderlijn. Ook dit vraagt om aanpassingen.

Wat gebeurt er? 

Met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wil de stad deze veranderingen ook juridisch verankeren. Dit is een juridisch document dat aan de hand van richtlijnen en bouwvoorschriften bepaalt wat er waar mogelijk wordt in deze zone. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

De contactzone Noorderlaan ligt op het raakvlak van de stad en de haven. Voor deze zone zien we enkele belangrijke doelstellingen. Het is bijvoorbeeld een verbinding tussen de stad en de haven. Ze zorgt ervoor dat de stad en de haven en de mensen die er leven en werken in contact staan met elkaar (vandaar de naam ‘contactzone’). Als havenactiviteiten en stedelijke activiteiten hier in evenwicht naast elkaar een plek vinden, is uitwisseling en verbinding mogelijk.

De haven en de stad verschillen veel. Havenbedrijven zijn groot en staan ver uit elkaar, terwijl stadswonigen kleiner zijn en dichter bij elkaar staan. De Contactzone kan die twee verschillende ‘ruimtelijke weefsels’ van gebouwen en straten op elkaar afstemmen. Er komen duidelijke doorsteken waar er niet gebouwd mag worden. Door deze ruimtelijke verbindingen te leggen tussen de haven en de wijk Luchtbal, wordt de contactzone een overgangszone in plaats van een grenszone.

Twee voorwaarden
De twee belangrijke voorwaarden voor alle veranderingen zijn:
1. Ze moeten leiden tot een zichtbare kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Zo wordt Noorderlaan een stedelijke boulevard met meer ruimte voor groen en water.
2. Ze moeten passen binnen de draagkracht van de mobiliteit op deze plek.

Meer info

Meer juridische informatie over dit project vindt u op www.antwerpen.be.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.