Pilootcases Antwerpen breekt uit

Proeftuin ontharden

Met de pilootcases van ‘Antwerpen breekt uit’ gaan de stad en haar districten na of de klassieke straatinrichting kan evalueren en hoe straten op de meest efficiënte manier ingezet kunnen worden voor de wijk en haar bewoners.

 

Waarom dit project?

Een straat is de dag van vandaag veel meer dan een toegangsweg of een verbinding tussen punt A en punt B. Het is ook een ontmoetingsplaats voor bewoners, een speelruimte voor kinderen, een onderdeel van een wijk en voor sommige een verlenging van hun persoonlijke buitenruimte. Straten kennen dus heel wat functies en het is dan ook een uitdaging om alle veranderende noden van een straat te begrijpen en een leefbare straat te creëren voor de stad en haar bewoners.

Daarnaast wil de stad Antwerpen en haar districten met oog op de klimaatverandering en het nieuwe klimaatplan, haar straten klaarmaken voor de toekomst. Om antwoord te bieden op de klimaatuitdagingen gaat de stad op zoek naar manieren om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens hete zomers en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken.

Om dit te bereiken wordt de procedure van ontwerp, uitvoering en beheer van de aanleg van een straat herschreven. Bewoners worden actief betrokken bij de heraanleg van hun straat en er wordt gekeken naar de functionaliteiten van de straat op wijkniveau.

Wat gebeurt er?

Een straat maakt altijd deel uit van een wijk of een buurt en bestaat uit een deel publieke ruimte en een deel uit privé-eigendom. Daarom bekijkt de stad of er samenwerkingen mogelijk zijn met bewoners, lokale handelaars of bedrijven in de straat.

Kan het ook anders?

De stad en de betrokken districten willen samen met partners een nieuwe beleidsaanpak ontwikkelen met als doel klimaatrobuuste straten te creëren op publiek en privaat domein. De heraanleg van een straat is het ideale moment om een straat opnieuw in te richten en rekening te houden met alle noden van bewoners en de wijk.  Er wordt nauw gekeken naar de functie van de straat in de omringende wijk en bewoners van de straat worden actief betrokken bij de nieuwe realisatie. Ze worden uitgenodigd om mee na te denken over hun omgeving op vlak van groen, water, mobiliteit, veiligheid, thermisch comfort en beeldkwaliteit. Het project streeft naar een evolutie in het ontwerp-, uitvoerings- en beheersproces en gaat dit testen en evalueren in twee concrete pilootcases.

Straten breken uit

Een nieuwe beleidsaanpak moet je natuurlijk ook eerst testen. Daarom zet de stad experimenten op met twee Antwerpse straten. De Brusselstraat in district Antwerpen en Oostmolengeest in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo zullen bij de heraanleg van hun straat meewerken tijdens de ontwikkeling van dit nieuwe proces en achteraf mee evalueren. Buurtbewoners en de stad gaan zo samen aan de slag om hun straat klaar te maken voor de toekomst.

Wie werkt eraan mee?

De pilootcases ‘Antwerpen breekt uit’ kaderen in het project van ‘Vlaanderen breekt uit’, de proeftuinen ontharding van Departement Omgeving. De verschillende partners in het project zijn het Vlaamse Departement Omgeving, Aquafin, Waterlink en stad Antwerpen en haar districten.

Bekijk ook ook de pagina van district Antwerpen en district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.