Rozemaai

Een aangename wijk met toegankelijk park

De stad maakt van de wijk Rozemaai, op de rand van Ekeren en Antwerpen, een aangename wijk voor jong en oud. Sinds 2019 heeft de wijk een nieuw, toegankelijk park waarin de hoofdrol is weggelegd voor water. Vandaag werken we verder aan de uitbreiding van het park. Eind 2024 verrijst hier het tweede deel van het landschapspark. 

Waarom dit project?

De wijk Rozemaai moet een plaats zijn waar jong en oud zich goed voelt en waar het aangenaam wonen is. Daarom heeft de stad er het Rozemaaipark aangelegd met ruimte voor water.

Dit park en alle andere veranderingen worden mogelijk dankzij het ‘masterplan publiek domein Rozemaai’. Een masterplan is een document dat in grote lijnen vastlegt hoe een wijk er in de toekomst kan uitzien. Voor Rozemaai vormt dit plan de basis van waaruit de stad samen met haar partners de wijk heeft vernieuwd.

 

Het definitief ontwerp voor de tweede en derde fase van het Rozemaaipark
Het definitief ontwerp voor de tweede en derde fase van het Rozemaaipark

Wat gebeurt er?

Vier basiselementen

Alle veranderingen voor de wijk kunnen opgesplitst worden in vier categorieën:

Water 
 
Een beekvormige vijver op de plek waar vroeger – tot de jaren ’50 - de Donkse Beek liep. . De beek verdween doordat de gronden werden opgehoogd. In de vijver werden dammen geplaatst en errond worden nieuwe bomen aangeplant en waterpoelen aangelegd. Ook het regenwater van de gebouwen en straten in de woonwijk stroomt voortaan in greppels af tot in de beek. 

Groen
Het bos op Rozemaai is toegankelijker. Langs de vijver is het voormalige bos veranderd in een park met volkstuintjes, speeltuintjes, picknickplaatsen, enzovoort. Hier is bovendien ruimte voor wijkfeesten en andere evenementen. Daarnaast maakt de stad ook meer ruimte voor de natuur. Rozemaaipark is een nieuw landschapspark waar het groen en water stap voor stap evolueert naar een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de lokale fauna en flora.

Ontspanning
In en aan het park zijn er onder meer zitbanken, uitkijkpunten, speelplekjes en een brug voorzien.  Het bestaande speelterrein blijft behouden. Bovendien zal de huidige sportruimte op Rozemaai opnieuw worden ingericht. 

Routes

Voetgangers hebben ook een groot netwerk van paden ter beschikking die vanuit de wijk helemaal tot aan de vijver lopen en die de zit- en speelplekken met elkaar verbinden. Het huidige fietspadennetwerk wordt uitgebreid met routes door de wijk en langs de beekvallei. Langs de A12 werd het begin van de fietsroute naar Hoevenen/Stabroek aangelegd

Voor het autoverkeer worden twee lussen gecreëerd: één langs de Ferdinand Verbieststraat en één langs de Ekersesteenweg. Vanuit deze lussen zijn alle woningen en parkeerplaatsen bereikbaar.

Fases

De eerste fase van het park werd afgewerkt begin 2019. In een tweede fase, in het voorjaar van 2025, volgt de rest van het park. In een laatste fase zal de stad tot slot het westelijke deel van het centrale plein en de stedelijke luifel uitvoeren. Waarschijnlijk gebeurt dat in het najaar van 2027. 

thumb_150_dpi_webversie-Rozemaaipark_Frederin Beyens

Centraal plein en recreatieve zones 

Midden in het park komt een centraal plein met een kleine evenementenzone. Dit zal de twee delen van de wijk verbinden. Het plein wordt een plek voor ontmoeten, verbinden en verblijven. Na het inspraakmoment in mei 2022 kreeg het centrale plein een duidelijk karakter met minder verharding.

Ten noorden van dat centraal plein komt een waterspeelplek waar zand en water centraal staan. Verder komt er een sport- en fitnessterrein, met daarnaast een Belgian Red Devil Court, dat door district Ekeren wordt aangelegd. 
De speeltuin in de Pater Strackestraat wordt vernieuwd en krijgt een speelplek voor de allerkleinsten en een avontuurlijk speelterrein voor de grotere kinderen. 

Water

Uit een hydrologische studie blijkt dat  de bestaande waterpartij geen verbinding kan maken met de Oude landen en de oorspronkelijke Donkse beek. Hierdoor kan het bestaande bos aan de Ekersesteenweg behouden blijven. De stad plant wel een verbinding met de Ferdinand Verbieststraat, om grote regenbuien in de toekomst te kunnen opvangen. De waterpartij zal ook een buffer blijven voor de wijk, waarbij het hemelwater van de daken wordt opgevangen, en via grachten en poelen naar de vijver wordt gevoerd.  

In de toekomst zal je aan het water kunnen zitten.
In de toekomst zal je aan het water kunnen zitten.

thumb_cascade.jpg

Aan weerszijden van de waterpartij komen twee luifels in staal. De 'stedelijke' luifel sluit aan bij de evenementenzone en wordt overdekt. De 'groene' luifel is open, wordt geïntegreerd in een groenzone, en krijgt geleiding voor klimplanten.  

thumb_centraalPleinMetMensen.jpg

Wie werkt eraan mee? 

Voor de opmaak van de plannen werkte de stad nauw samen met het district Ekeren. Samen met Woonhaven Antwerpen en de Vlaamse overheid worden ze nu stap voor stap uitgerold.

 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.