Klimaatfonds

Lien van den Eynde

Het Klimaatfonds subsidieert projecten die bouwen aan een duurzaam en klimaatbestendig Antwerpen.

Waarom dit project?

De stad Antwerpen voert een ambitieus klimaatbeleid. Deze ambities zijn opgenomen in het Klimaatplan2030. Bewoners, bedrijven, organisaties… iedereen kan een steentje bijdragen om de klimaatuitdagingen in Antwerpen mee aan te gaan. Daarom subsidieert de stad projecten die hieraan bijdragen. Dat doet ze via het Klimaatfonds. De stad trekt hiervoor jaarlijks 200.000 euro uit. 

Wat gebeurt er?

Vanaf 2021 bestaat het Klimaatfonds uit een open oproep en verschillende thematische oproepen. Met die thematische oproepen geeft het fonds ondersteuning aan projecten die een antwoord bieden op specifieke stedelijke uitdagingen.

De thema’s worden jaarlijks door het college vastgelegd. Voor 2021 lanceert het Klimaatfonds:

 • een open oproep Antwerpen Klimaatstad; 
 • een thematische oproep voor projecten die bijdragen aan een eerlijke energietransitie,
 • een thematische oproep voor projecten die bijdragen aan klimaatneutrale bedrijventerreinen.

Welke projecten komen in aanmerking voor een toelage?

Het Klimaatfonds stimuleert veranderingsgerichte projecten die plaatsvinden of een effect hebben op het grondgebied van de stad Antwerpen of de districten. Iedereen kan een project indienen. Het gaat hierbij om initiatieven die inzetten op:

 • het verminderen van de CO2-uitstoot bijvoorbeeld op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie,..
 • het verhogen van weerbaarheid van de stad tegen de gevolgen van de klimaatverandering bijvoorbeeld op vlak van groen, water, droogte, hitte, …
 • bijdragen aan een gezondere leefomgeving bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit, geluid, biodiversiteit.

Daarnaast kunnen er voor de thematische oproepen nog specifieke criteria zijn waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een toelage. 

Hoeveel bedraagt de toelage?

Een project kan een subsidie krijgen van maximaal 50.000 euro.

Welke kosten kan je inbrengen?

De kosten die je kan inbrengen voor de premie worden bepaald per oproep. Het Klimaatfonds voorziet in 2 types oproepen:

 • algemene oproep: hiervoor komen alle werkingskosten in aanmerking: bijvoorbeeld personeelskost, organisatiekosten, klein materiaal… 
 • oproepen voor investeringen: hiervoor komen enkel investeringskosten in aanmerking: bijvoorbeeld de aankoop van machines. Werkingskosten die rechtstreeks gelinkt zijn aan de investeringen, kunnen aanvaard worden tot  maximaal 20 % van de totale projectkost.

De stad moet op voorhand de kosten accepteren. Ze moeten een concreet en aantoonbaar verband hebben met het project. Een project loopt maximaal over een periode van 2 jaar.
De toelage wordt uitbetaald in 2 keren:

 • vijftig procent krijg je nadat het college jouw project goedgekeurd heeft;
 • vijftig procent ontvang je nadat het college het eindverslag van jouw project gunstig beoordeeld heeft.

Ondersteuning 

 • Op 4 maart 2021 vindt een online netwerkevent  plaats waar je terecht kan met al je vragen rond het Klimaatfonds en de oproepen. 
 • Goedgekeurde projecten krijgen een peter/meter toegewezen die jouw project mee opvolgt en bij wie je terecht kan met inhoudelijke vragen. 
 • Voor al je praktische vragen kan je terecht bij duurzame.stad@antwerpen.be.

Een projectdossier indienen

 • Elk project dat ingediend wordt, is onderhevig aan het subsidiereglement. Lees het reglement goed na. 
 • Wil je een project indienen voor de open oproep of voor een van de thematische oproepen, lees dan het volledige toelichtingsdocument met verklarende begrippenlijst van de oproep goed na. Je vindt het toelichtingsdocument bij 'nieuws en media' van de oproep zelf.
 • Schrijf je zeker in voor het online netwerkmoment op 4 maart 2021 voor meer duiding bij het fonds en de oproepen. Je kan er al jouw vragen stellen. 
 • Een project kan je indienen via dit e-formulier
 • Uiterste indieningsdatum van projecten is 15 april, 23.59 uur
 • Breng de geschatte projectbegroting (kosten en inkomsten) van jouw project duidelijk in beeld via het exelbestand dat je vindt bij 'nieuws en media'. 
 • Zorg ervoor dat je alle vereiste bijlagen (waaronder de projectbegroting) oplaadt in het indieningsformulier. 
 • Heb je vragen? Stuur ze dan via mail naar duurzame.stad@antwerpen.be 
   

Wie werkt eraan mee?

Het Klimaatfonds is een initiatief van de stad Antwerpen. Voor sommige thematische oproepen wordt er een samenwerking opgestart met externe partners om een grotere impact te genereren.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.