Strategisch Ruimteplan

stad Antwerpen

Een visie op hoe de stad ontwikkeld wordt

Waarom een ruimteplan? 

Stadsontwikkeling gebeurt niet van vandaag op morgen. Het is een proces dat voortbouwt op het verleden en waarin bepaalde momenten blijven nazinderen. En het is een zaak van bewust omgaan met steeds nieuwe uitdagingen. Grote economische, sociale en ecologische kwesties die de stad voor bepaalde keuzes stellen. Om hierop een antwoord te bieden, heeft de stad een visiedocument of strategisch ruimteplan.

Het huidige ruimtelijk structuurplan - dat nog steeds wordt uitgevoerd - dateert van 2006. Deze overkoepelende visie zorgt ervoor dat projecten niet los van elkaar worden opgestart, maar passen binnen het toekomstplan van de stad. Het plan bepaalt gebieden die aan vernieuwing toe zijn en legt de thema’s vast waaraan de stad aandacht wil besteden. Het structuurplan geeft ook richting aan de werking van de betrokken stadsdiensten. Zo heeft de stad sinds 1999 een stadsbouwmeester die waakt over de ruimtelijke kwaliteit van alle projecten. Dit plan start met een visie en eindigt in concrete bouwprojecten of verbouwingen. Het is dus steeds een plan voor een langere periode.

Sinds 2006 zijn er al heel wat onderdelen van het ruimtelijk structuurplan uitgevoerd en is de maatschappij ook veranderd. Daarom is de stad samen met haar bewoners, ondernemers en vele andere partners volop aan het denken en experimenteren met een update van deze beleidsvisie. Via onderzoek en pilootprojecten zoekt de stad een innovatieve, duurzame en toekomstgerichte weg vooruit.

Wat is een strategisch ruimteplan?

In het strategisch ruimteplan zet de stad de lijnen uit voor een toekomstvisie op de invulling van de ruimte in de stad. Alle bouwplannen en -projecten moeten voldoen aan de principes en richtlijnen uit het structuurplan. De stadsbouwmeester controleert of dat ook echt gebeurt.

Dit plan is niet het enige instrument dat de stad en de districten gebruikt voor haar ruimtelijk stedenbouwkundig beleid. De andere zijn de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), de bouwcode (waaronder de Hoogbouwnota) en de dienst vergunningen. Elk van de vier instrumenten heeft een eigen rol in het beleid. Ze geven rechtszekerheid en houvast zodat het beleid voor iedereen duidelijk is. Niet alleen voor de stad zelf, maar ook voor u.

Ruimtelijk structuurplan vandaag

Het huidige ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd in 2006. 

Op weg naar een gloednieuw ruimteplan

Op tien jaar tijd is er heel wat veranderd en staan we voor andere, nieuwe uitdagingen. Er is een bevolkingsgroei: waar gaat iedereen wonen? Vindt iedereen die dat wil, een plek om te wonen in de binnenstad? Zijn er genoeg aantrekkelijke woningen, ook voor jonge gezinnen? Kunnen we bestaande woningen slim renoveren? Het zijn maar een paar van de vragen die zich stellen in Antwerpen. En dan gaat het alleen nog maar over de kernstad, die langzaamaan volgebouwd is. Dat is dan weer een uitdaging voor het gebied buiten de Ring. Daar is nood aan renovatie en een betere mix van functies.

Sinds 2016 werkt de stad aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen, dat beantwoordt aan alle ruimtelijke uitdagingen waar de stad voorstaat. Er werden debatten georganiseerd om mensen uit verschillende invalshoeken te betrekken en samen met diverse kennisinstellingen en experten werd onderzoek gedaan. Dat resulteerde in een inspiratienota met drie grote pijlers: levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap.

Blijf op de hoogte over de stad van morgen

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer