Monumentenzorg

Erfgoed beschermen én beleven

De beschermde monumenten in Antwerpen moeten goed bewaard worden, maar ook een moderne plaats krijgen in de steeds vernieuwende stad. Stadsvernieuwing en zorg voor wat er al is: de twee gaan hand in hand.

Met zo’n 1200 monumenten in de hele stad spant Antwerpen in Vlaanderen de kroon: hier vindt u de grootste concentratie aan beschermd erfgoed van heel Vlaanderen. Maar er is ook niet-beschermd erfgoed dat bijzonder waardevol is. Er zijn zelfs veel waardevolle aspecten aan de stad die niet zuiver materieel zijn, zoals een straatgezicht of een onverwacht stukje open ruimte. De waarde zit dan in de optelsom van alle delen. Dat is niet eenvoudig te beschermen, maar wel een absolute voorwaarde voor verstandige stadsvernieuwing.

De stedelijke dienst monumentenzorg voert daarom een beleid dat gebaseerd is op onderbouwde adviesverlening, selectief onderzoek en de opmaak van beheersplannen. Die bestaan niet alleen voor individuele monumenten, maar ook voor gehelen.

Behalve beschermen wil de stad monumenten ook laten beleven. Want er is in Antwerpen veel om trots op te zijn. Met allerlei initiatieven wijst de stad inwoners en bezoekers op mooie plekken en bijzondere stukken van het patrimonium.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer