Lucht

Samen voor gezonde lucht

Antwerpen maakt werk van luchtkwaliteit. De luchtvervuiling door fijnstof en stikstofdioxide (NO2) moet afnemen. Die vervuiling is vooral het resultaat van uitstoot door bedrijven en voertuigen. De stad pakt het probleem op verschillende manieren aan.

De stad let erop dat op plaatsen waar de luchtkwaliteit slecht is, geen nieuwe woonprojecten worden gebouwd. Maar er wordt ook hard gewerkt aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Dat gebeurt op twee manieren: door de bron van luchtvervuiling aan te pakken, en door groene zones hun zuiverende werk te laten doen.

Het ‘Actieplan fijnstof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen’ voor 2014-2018 is één ambitieuze invulling van de plannen voor betere lucht in de stad. Tegelijk moedigt de stad haar inwoners aan om minder de auto te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de lage-emissiezone, die een enorme impact zal hebben op de kwaliteit van de lucht in de stad. Andere slimme ingrepen zijn het Velo-systeem, de voetgangerszones en de verbetering van fietspaden. Anderzijds let de stad erop dat er genoeg groene zones zijn. Bomen en planten zuiveren de lucht. De stad zoekt naar meer manieren om dat effect te stimuleren.

Om te meten wat de resultaten zijn van deze inspanningen, bestaat er een ‘stedelijk meetnet luchtkwaliteit’. Dat meetnet wordt verder uitgebreid.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer