Stadsbouwmeester

augustus 2019
Oproep ontwerpers Blue Gate Antwerp en Innovatieve stadshaven

Ontdek hier twee nieuwe oproepen voor ontwerpers.

 

2019
Nieuwsbrieven

Bekijk hier de laatst gepubliceerde nieuwsbrieven van de stadsbouwmeester. In de nieuwsbrief wordt telkens een foto van een huidige werf in Antwerpen van Sepp van Dun, de huisfotograaf van de stadsbouwmeester, gepubliceerd. U komt er ook alles te weten over recente bouwprojecten en wedstrijden, begeleid door atelier stadsbouwmeester. 

thumb_nieuwsbrief_101_T_Pagina_1.jpg

Nieuwsbrief februari 2019

In deze nieuwsbrief brengt fotograaf Sepp Van Dun de werf van de Scheldekaaien in beeld en leest u een interview met de architecten van de vernieuwde Fierensblokken. Verder blijft u op de hoogte van de recent gegunde wedstrijden.

Nieuwsbrief april 2019

De Cadixwijk staat centraal in deze nieuwsbrief: stedelijk lyceum Cadix komt in beeld en we interviewden de architecten van het nieuwe bouwblok Cadixa van CIP.

Nieuwsbrief juni 2019

Sepp Van Dun trok naar de Lange Nieuwstraat om de werf van de Dames te fotograferen. Het artikel beschrijft de totstandkoming van het masterplan Zilverkwartier dat een nieuwe duurzame toekomst voor het gebied schetst.

Nieuwsbrief november 2019

Blue Gate Antwerp krijgt z'n eerste gebouw. Het Project in de kijker is deze keer de Stadscampus Paardenmarkt van de Universiteit Antwerpen.

Nieuwsbrief maart 2020

De nieuwbouw van 't Steen wordt stilaan zichtbaar aan de rede van Antwerpen. Het Project in de kijker is Het Huis, een sociale dienstverleningscluster van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning.

Lees meer
najaar 2018
Project in de kijker

In de nieuwsbrief van de stadsbouwmeester zetten we telkens een project in de kijker. Dit zijn interviews met de opdrachtgever en architecten van een recent bouwproject in Antwerpen. U komt meer te weten over de ontwerpvisie en aanpak van de architect. Download hier alle recente artikels.

thumb_artikel_schoolLakbors_def 1

 

Lees meer
najaar 2018
Wedstrijdfiches

De wedstrijdfiches zijn een visueel verslag van de wedstrijd, waarin de opdracht en het wedstrijdontwerp van de geselecteerde kandidaten en de laureaat besproken worden. Download hier de wedstrijdfiches van recent gegunde wedstrijden begeleid door atelier stadsbouwmeester.

thumb_wedstrijdfiche_school_VanDuystraat.jpg

juni 2018
Inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’

De inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’, goedgekeurd door het college in mei 2018, omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Ze synthetiseert de onderzoeksfase die van 2016 tot 2018 liep en vormt de basis voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt.

De nota is opgebouwd volgens drie generieke thema’s die antwoord geven op verschillende uitdagingen waar de stad in de toekomst voorstaat: levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap.

Download hier de digitale versie, zowel van de samenvattende brochure als van de uitgebreide versie. De brochure kan u zowel in het Nederlands als in het Engels downloaden.

thumb_©frederikbeyens_slotdebat_zuiderpershuis-119.jpg Frederik Beyens

Lees meer
Goedkeuring beleidsnota 2016-2020
Beleidsnota stadsbouwmeester 2016-2020

Op 24 november 2017 stelde Christian Rapp zijn beleidsnota '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester' voor. Hierin legt hij zijn prioriteiten voor het ruimtelijk beleid van de stad vast.

thumb_cover_beleidsnota.jpg

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer