Stadsbouwmeester

Een visie hebben is niet genoeg: het is constant hard werken om de stad echt toekomstklaar te maken. Daarom heeft Antwerpen een stadsbouwmeester die aan kwaliteitsbewaking doet.

Stadsbouwmeester Christian Rapp

Frederik Beyens

De huidige stadsbouwmeester is Christian Rapp. Hij werd aangesteld in december 2015 voor een periode van vijf jaar. De stadsbouwmeester en zijn team hebben een uitgebreid takenpakket:

 • Onafhankelijk advies aan het college van burgemeester en schepen en coaching voor de stedelijke diensten;
 • Selectie van ontwerpers en ontwerpen voor stedelijke opdrachten, in samenspraak met een jury van experts;
 • Uithangbord van het Antwerpse ruimtelijke beleid in binnen- en buitenland;
 • Creatie van allerlei hulpmiddelen om aan kwaliteitsbewaking te doen, zoals een leidraad voor de selectie van ontwerpers;
 • Voorzitter van de welstandscommissie en het A-overleg en lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO);
 • Organisatie van studiedagen en publieksevenementen.

Visie 2016-2020

Op 24 november 2017 stelde Christian Rapp zijn beleidsnota '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester' voor. 

De prioriteiten op ruimtelijk gebied zijn:

 • De kernstad: waken over het voortzetten van de unieke schaal- en tijdssprongen.
 • De Ringzone: de overkapping van de Ring biedt mogelijkheden om een nieuwe 'Ringstraβe' te creëren die naadloos de gebieden buiten de Ring aan de kernstad kan hechten. 
 • De 20ste-eeuwse stadsdelen: Linkeroever werd op de kaart gezet als onderzoeksgebied met de ideeënwedstrijd over de toekomstige transformatie. De 20ste-eeuwse gordel is de plek waar wordt ingezet op de combinatie van wonen en werken.

Ontdek de volledige beleidsnota hier

Beleidsnota

Selectie van ontwerpers

De kwaliteit van elk stadsontwikkelingsproject begint bij de kwaliteit van het ontwerp. Het is daarom belangrijk dat de juiste ontwerper gekozen wordt voor elk project. De stad gebruikt verschillende procedures om ontwerpers te vinden voor nieuwe projecten, zoals een open oproep of een onderhandelingsprocedure.

De stadsbouwmeester heeft een leidraad opgesteld voor de selectie van ontwerpers. Daarin pleit hij ervoor om projecten van bij het begin goed af te lijnen en duidelijk te zijn over de voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen.

Voor regelmatige opdrachten werkt de stad met ‘pools’ van ontwerpers zodat het gunningsproces snel kan verlopen. Er zijn drie van die pools: de wedstrijdpool architectuur, de pool voor kleinere architectuuropdrachten en de restauratiepool. De ontwerpers in deze pools zijn geselecteerd in een wedstrijd.

A-overleg

Bij grotere of complexe projecten komt het A-overleg bij elkaar. Het gaat dan over projecten waarbij niet alleen de architectuur belangrijk is, maar ook andere parameters zoals erfgoed of duurzaamheid. Alle administratieve diensten die iets met het project te maken hebben, zitten bij elkaar. Ze schrijven samen een advies voor de aanpak van het project, geven de mogelijke uitdagingen aan en stellen oplossingen voor.

Welstandscommissie

De welstandscommissie geeft advies wanneer een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor een architectuurproject. De commissie buigt zich over de ruimtelijke kwaliteit van het project. Het team van vier onafhankelijke deskundigen komt om de twee weken samen. Ontwerpers en opdrachtgevers leggen tijdens die vergaderingen hun bouwplannen uit. De commissie geeft daarna een advies aan de dienst stedenbouwkundige vergunningen. Die dienst legt het advies samen met de adviezen van andere diensten en bezorgt het complete pakket aan het college van burgemeester en schepenen. Daar wordt uiteindelijk beslist of het project een bouwvergunning krijgt.

De huidige leden van de welstandscommissie zijn:

 • Haike Apelt, architect (Hama architecten) en docent (TU Eindhoven)
 • Koen Drossaert, architect (HUB architecten)
 • Koen Van Bockstal, architect (BULK architecten) en docent (UAntwerpen)
 • Yvette Verlinden, architect (architectenbureau Praet-Verlinden) en docent (AP Hogeschool)

De stadsbouwmeester is de voorzitter van de Welstandscommissie.

Meer info over de welstandcommissie. 

Kennisuitwisseling

Het team van de stadsbouwmeester houdt de ontwikkelingen in de vakwereld goed in de gaten. Dat is om twee redenen belangrijk: ten eerste omdat de stadsbouwmeester het ruimtelijk beleid in Antwerpen bekend maakt tot ver buiten Antwerpen. En ten tweede omdat de kennis van anderen weer nuttig kan zijn om toe te passen in Antwerpen zelf. Door bezoeken, lezingen, workshops, studiedagen, prijsinzendingen en congressen doet het team van de stadsbouwmeester kennis op en draagt ze kennis uit. Daaruit komen nieuwe aanpakken, innovatieve ideeën en ‘best practices’ voort.

Nieuwsbrief stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester geeft een nieuwsbrief uit die ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers …), maar ook projectontwikkelaars en geïnteresseerden informeert over alle ontwerpwedstrijden in Antwerpen. Nieuwe ontwerpwedstrijden in Antwerpen worden steeds via de nieuwsbrief aangekondigd. Daarnaast kan je er meer lezen over recente bouwprojecten in de stad. Een architectuurfotograaf maakt in opdracht van de stadsbouwmeester een fotoreeks ‘de werf van Antwerpen’. Dit jaar is het de beurt aan Sepp Van Dun. Voor het item ‘project in de kijker’ wordt via diepte-interviews met de bouwheer en de architect het ontwerp van een recent bouwproject besproken. Daarnaast worden de wedstrijdfiches die een neerslag zijn van recent gegunde ontwerpwedstrijden in de nieuwsbrief opgenomen.

Schrijf u hier in

Nieuwsbrief stadsbouwmeester

Contact atelier stadsbouwmeester

Atelier stadsbouwmeester
Den Bell
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
tel. 0032 3 338 98 14
stadsbouwmeester@antwerpen.be

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer