Groen

Een groene loper voor Antwerpen

Antwerpen is een groene stad. Als je alle groengebieden en waterpartijen bij elkaar telt, kleurt bijna de helft van de totale oppervlakte van Antwerpen groen of blauw. Daarmee scoort Antwerpen even goed als de meest groene Europese steden zoals Stockholm en Hamburg. De stad heeft een Groenplan opgesteld om de groene zones van de stad te verbinden aan de hand van 'groene linten', te versterken en uit te breiden.

Groenplan

Het Groenplan geeft vanaf 2017 richting aan het beleid over groen. In het plan worden veertien groene gebieden afgebakend die een belangrijke rol spelen voor de stad. Er zijn algemene richtlijnen die voor de hele stad gelden, en richtlijnen per landschap die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de plek.

Als het Groenplan helemaal gerealiseerd wordt, komen er 187 hectare groen bij op het grondgebied van Antwerpen. Voor sommige bestaande groengebieden komt er meer juridische bescherming als groengebied. 819 hectare worden heringericht of beter beheerd. Zo krijgt de Antwerpenaar meer toegang tot mooie, aangename groene plekken. En ook voor dieren en planten wordt Antwerpen een prettige thuis.

Behalve de veertien landschappen legt het Groenplan ook vijf grote ‘groenstructuren’ vast. Die zijn het Scheldepark, het Zuiderpark, het Centraal park, het Schijnpark en het Noorderpark: grote aaneengesloten groengebieden, elk met zijn eigen functie voor mens en natuur.

EcoHuis

Ook de inwoners van Antwerpen hebben een belangrijke rol te spelen bij het groen in de stad. Het EcoHuis is er om hen daarbij te helpen en advies te geven. Via het EcoHuis draagt de stad haar visie op groen over aan de Antwerpenaars. Ze vinden er alle informatie die ze nodig hebben om zelf met groen aan de slag te gaan in hun stadstuin, op groendaken of met groene gevels.

Groentool

Groen heeft een positief effect op luchtkwaliteit en helpt waterproblemen, hitte, geluidsoverlast en luchtvervuiling te verminderen. Bovendien trekt elk stukje natuur planten en dieren aan, ook in de stad. Maar dan moeten we wél het juiste groen op de juiste plek aanplanten. Om daarbij te helpen hebben VITO en de Universiteit Gent een ‘groentool’ ontwikkeld. Die kunnen planners bij vernieuwingsprojecten in de stad gebruiken om te zien waar groen nodig is en welk groen dat moet zijn.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer