Duurzame stad

Denken aan volgende generaties

Een toekomstgerichte stad denkt na over haar impact op de omgeving. Antwerpen heeft, als grootste stad van Vlaanderen, een belangrijke verantwoordelijkheid. Niet alleen tegenover haar eigen inwoners, maar ook tot ver buiten de stad. Duurzaamheid is daarom een belangrijk thema. We maken van Antwerpen ook voor de volgende generaties een mooie, aangename, inspirerende en levendige stad.

‘Duurzaamheid’ is een breed begrip. Voor Antwerpen betekent ‘duurzaam zijn’: de gezondheid van de stad, haar inwoners én de omgeving verzekeren op lange termijn. De grootste uitdagingen zijn de opwarming van het klimaat en de CO2-uitstoot. Maar het is net zo belangrijk om het groen en het water op het grondgebied van de stad te beschermen. Om de levenskwaliteit van de Antwerpenaars te verzekeren, pakken we ook de luchtvervuiling en geluidshinder aan.

Bij elk nieuw bouw- of ontwikkelingsproject in de stad speelt duurzaamheid een rol. Een voorbeeldproject van duurzame stadsontwikkeling is de wijk Nieuw Zuid. Hier komen passiefhuizen, zijn de woningen verwarmd met een warmtenet en wordt het regenwater zoveel mogelijk natuurlijk opgevangen. Waar de bewoners ook kijken, hebben ze zicht op groen. Elke innovatieve techniek om de duurzaamheid te verhogen, heeft een plaats in Nieuw Zuid. De stad zal die lijn doortrekken in alle toekomstige plannen.

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer