Zwaantjes

Mertens Architecten

Waarom dit project?

Het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de Krugerstraat en de Antwerpsesteenweg is een belangrijke plek in Hoboken waar al een heel aantal jaren leegstand is. Het stadsbestuur heeft een bouwvergunning verleend voor een privaat project waarmee in verschillende fases die leegstand zou kunnen weggewerkt worden. Ook een heel aantal tekorten aan sociale voorzieningen worden opgelost.

Wat gebeurt er?

Er komen een woonzorgcentrum met 123 kamers, 50 assistentieflats en een dienstencentrum. 108 kleuters kunnen terecht in een kinderopvang en er komen 250 plaatsen voor lagere schoolkinderen. Voor de buurt komt er een turnzaal, een pleintje en een parkje. Verder komen er nieuwbouwappartementen en enkele handelsruimten. Voor al deze functies wordt voldoende ondergrondse parkeerruimte voorzien.

Een kinderopvang en appartementen

Op de hoek van de Antwerpsesteenweg met de Krugerstraat wordt vandaag al gebouwd. Er komt een private  kinderopvang en 32 appartementen met ondergrondse parking.  De kinderopvang ‘Het Lieverdje’ zal plaats bieden aan 108 kinderen tussen 0 en 3 jaar. De parking voorziet ruimte voor 30 auto’s en 107 fietsen. De eerstesteenlegging gebeurde in november 2017, het einde van de werken is voorzien voor november 2018. 

Gebouw van kinderopvang 'Het Lieverdje' en 32 appartementen Mertens Architecten
Gebouw van kinderopvang 'Het Lieverdje' en 32 appartementen. 'Het Lieverdje' biedt plaats aan 108 kinderen.

Zorgwoningen, een turnzaal en een pleintje

Tegenover de kinderopvang met appartementen komt een woonzorgcentrum met 123 kamers. Dit gebouw varieert van twee verdiepingen, aansluitend bij de bestaande woningen in de Krugerstraat, tot vijf verdiepingen aan de Sint-Bernardsesteenweg. Aansluitend komt er een torengebouw met een lokaal dienstencentrum in de sokkel en daarboven 50 assistentieflats. Het lokaal dienstencentrum is naast een ontmoetingscentrum voor bewoners van de flats, ook een ruimte voor bezoekers en buurtbewoners. Op de sokkel van 5 verdiepingen, komen 11 verdiepingen die inspringen en 1 technische verdieping. De vorm van het gebouw en de hoogte hebben te maken met de indeling van de kamers en werking van het woonzorgcentrum zodat een kwalitatieve service kan geleverd worden aan de bewoners. Bovendien wordt er hierdoor gelijkgronds ruimte vrijgehouden die publiek toegankelijk wordt, voor de uitbreiding van de huidige school, een plein en een turnzaal.

Achter het woonzorgcentrum wordt een turnzaal gebouwd, die toegankelijk zal zijn vanaf de Sint-Bernardsesteenweg. De turnzaal zal in eerste instantie gebruikt worden door de aangrenzende school. Op alle vrije momenten kan ze gebruikt worden door de buurt of mensen van het woonzorgcentrum.

De gebouwen aan de Sint-Bernardsesteenweg worden niet tot tegen het kruispunt gebouwd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een pleintje, met plaats om even te rusten of te spelen. Vanop dit plein leidt een gelijkgrondse doorgang tussen de gebouwen naar achteren, naar de turnzaal en de speelplaats van de school. Boven deze doorgang, ter hoogte van de eerste verdieping, zijn de gebouwen met elkaar verbonden via een passerelle. Hierdoor creëer je enerzijds een open zicht naar de straat en heb je anderzijds toch nog een gevoel van geborgenheid op de speelplaats.

Een lagere school, winkels en wonen

De huidige kleuterschool ‘De Molen’ heeft haar toegang via de Krugerstraat 18. Achterin dit terrein bevinden zich ook gebouwen die vroeger gebruikt werden door het secundair onderwijs, maar vandaag leeg staan. Om de kleuters in de Krugerstraat naar de lagere school te laten doorstromen, komt er hier een nieuwe basisschool voor 250 leerlingen.

Aan de straatkant van de Sint-Bernardsesteenweg komt een gebouw met enkele woningen, kantoren en kleinschalige handel zoals vb. een kapperszaak of buurtwinkel. De werknemers van de kantoren kunnen gebruik maken van het lokaal dienstencentrum.

In dit project zal er gewerkt worden met een 'stedenbouwkundige ontwikkelingskost'. Dit betekent dat de stad aan de projectaanvrager oplegt om extra publieke voorzieningen aan te leggen, te financieren en ter beschikking te stellen aan de stad. In dit project gaat het onder meer over een parkje op het perceel van de huidige kerk Heilig Hart, de turnzaal, de doorgang en het pleintje voor het gebouw aan de Sint-Bernardsesteenweg. 

Overzichtsbeeld van de kinderopvang, zorgwoningen, appartementen en pleintje. Mertens Architecten
Overzichtsbeeld van de kinderopvang, zorgwoningen, appartementen en pleintje.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer