Zuivere lucht

VMM

Samen experimenteren voor zuivere lucht

Waarom dit project?

De jaarlijkse gezondheidskost veroorzaakt door slechte luchtkwaliteit in Europa wordt geschat op ongeveer € 1500 miljard. Brongerichte maatregelen om vervuiling te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren zijn vanzelfsprekend het belangrijkste, maar vragen een zekere invoertijd. Op korte termijn is het daarom ook nodig om gevoelige groepen (kinderen, ouderen, zieken …) extra te beschermen tegen luchtverontreiniging. Binnen dit project willen we de impact van schadelijke stoffen op de kwaliteit van de binnenlucht beperken door op deze twee sporen te werken.

thumb_logo_zulu_def_2.jpg

Wat gebeurt er?

Het project zuivere lucht houdt zich bezig met het testen van maatregelen om de luchtkwaliteit in scholen en kinderdagverblijven te verbeteren. Dit zullen zowel technologische (luchtzuivering) als niet-technologische (mobiliteitsmaatregelen, vergroening van de omgeving, betere verluchting ...) maatregelen zijn.

Alternatieve, duurzame luchtzuiveringstechnologie

Eén van de mogelijke maatregelen om de binnenlucht te verbeteren is luchtzuivering. Bestaande luchtzuiveringstechnologieën gebruiken meestal mechanische filtratie. De deeltjes die in de lucht zitten worden door dit type filters niet vernietigd, maar vastgehouden. Als gevolg daarvan is frequent onderhoud of vervanging van onderdelen nodig, en dat is vaak niet goedkoop.

Momenteel loopt er onderzoek naar een nieuwe luchtzuiveringstechnologie, met als doelstelling fijn stofdeeltjes niet enkel op te vangen maar ook te vernietigen, en bovendien ook een aantal gasvormige polluenten te neutraliseren. In Antwerpen en Den Haag zal deze  nieuwe technologie getest worden in een kinderdagverblijf en een school. Een grensoverschrijdende samenwerking tussen beide landen omtrent haalbaarheid en toepassingsmogelijkheden van deze technologie, kan zorgen voor nieuwe oplossingen.

Optimale luchtkwaliteit in scholen

Luchtzuivering is slechts één manier om de kwaliteit van de binnenlucht aan te pakken. Omdat de oorzaken van luchtverontreiniging divers zijn, is een mix van maatregelen nodig om tot oplossingen te komen. Daarom zet de stad in het schooljaar 2019 - 2020 experimenten op met Stadslab2050: vijf Antwerpse scholen zullen lokale maatregelen voor betere lucht bedenken en testen. Scholen, buurtbewoners en de stad gaan zo samen aan de slag om de luchtkwaliteit in kaart te brengen en zeer gerichte en lokale maatregelen te bedenken voor een gezonder leefklimaat in de klas.

Met behulp van een toolbox, die wordt ontwikkeld door de Vlaamse Milieu Maatschappij, zullen de scholen en de leerlingen zelf de luchtkwaliteit kunnen meten. Zo komen ze te weten of de maatregelen die ze invoerden, ook effectief bijdragen tot een betere lucht in de school. 

Wie werkt er aan mee?

Door internationale samenwerking kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. Het project zuivere lucht komt tot stand dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg Vlaanderen Nederland. De vijf partners in het project zijn de Vlaamse Milieu Maatschappij, GGD Haaglanden, Universiteit Antwerpen, VFA Solutions en stad Antwerpen.

Het Europese Solidariteitskorps stuurde een jongerenreporter naar het openingsmoment van het project zuivere lucht. Dat verslag vindt u hier.

Gerelateerde projecten

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Lees meer